Predmet: Engleski jezik - srednji (17 - EJ03Z)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastAnglistika i jezik struke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - srednji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik u arhitekturi i dizajnu 2dane
Dalje usavršavanje znanja engleskog jezika kroz proširivanje stečenog vokabulara i usvajanje složenijih rečeničnih konstrukcija primerenih svrsi i situaciji u kojoj se jezik koristi. Proširivanje fonda reči terminima koji nisu vezani samo za neposredno okruženje. Razvijanje sposobnosti preciznijeg i jasnijeg izražavanja sopstvenih misli i osećanja.
Studenti su sposobni da koriste jezička znanja i veštine u različitim životnim situacijama koristeći odgovarajući vokabular i rečenične konstrukcije. Studenti su sposobni da u zavisnosti od situacije donekle prilagode stil i registar izražavanja. Mogu da čitaju složenije tekstove i reprodukuju i komentarišu ideje koje su u njima iznesene.
Vokabular koji se ne odnosi samo na neposredno okruženje nego uključuje i veći broj apstraktih termina. Obrada tekstova iz različitih izvora pisanih različitim stilom i registrom. Tvorba reči vezana za tvorbu apstraktnih imenica, izražavanje vršioca radnje, građenje priloga, upotreba negativnih prefiksa itd. Upotreba pasiva. Upotreba kondicionalnih rečenica (prvi, drugi i treći kondicional). Sistematizacija upotrebe glagolskih vremena.
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i među sobom. Koristi se komunikatvni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Soars, J., Soars, L.New Headway English Course Intermediate2000Oxford University Press, OxfordEngleski
Eastwood, J.Oxford Practice Grammar - Intermediate2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Student Dictionary2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulatović Vesna
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja