Predmet: Računarske komunikacije (06 - EK313)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja o standardnim načinima za prenos podataka i povezivanje teorijske osnove iz ove oblasti sa konkretnim rešenjima koja se primenjuju u praksi.
Dobro poznavanje principa funkcionisanja komunikacionih protokola po OSI referentnom modelu, kao i praktičnih verzija protokola implementiranih u LAN i WAN mrežama, sa naglaskom na TCP/IP protokolima (Internet).
· Uvod. Analogni i digitalni prenos. Prenosni medijum. · Asinhroni i sinhroni prenos. · OSI referentni model. · Fizički nivo: RS-232 , modemski prenos i DSL. · Nivo podataka: Kontrola greške i kontrola toka: ARQ mehanizmi. · Mreža sa komutacijom paketa. Rutiranje. Protokoli rutiranja: RIP, OSPF, BGP. Kontrola zagušenja. LAN/MAN tehnologije. MAC protokoli: IEEE 802.3, WLAN. LAN topologije i uređaji. Hab, svič, ruter. TCP/IP protokol stek. IP protokol. · Protokoli transportnog sloja TCP, UDP. · Mrežne aplikacije (HTTP, E-mail, VoIP...). · Kriptografija i zaštita u računarskim mrežama.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. Tanenbaum: A. TanenbaumComputer Networks20034th Edition, Prentice HallEngleski
Alberto-Leon Garcia, Indira WidjajaCommunication Networks20002nd. Edition, McGraw-HillEngleski
Douglas ComerInternetworking with TCP/IP vol.12002prevod na srpski, CET BibliotekaEngleski
Endru S. TanenbaumRačunarske mreže, prevod četvrtog izdanja (Tanenbaum) 2005Mikroknjiiga, ISBN: 86-7555-265-3Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ostojić Vladimir
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ćeranić-Škorić dr Tamara
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jošić Slobodan
Istraživač pripravnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Starčević Đorđe
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ostojić Vladimir
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Računarske vežbe