Na funkciji: Šef katedre


ZvanjeOdDo
prof. dr Alpar LošoncRedovni profesor01.02.2020.Katedra za društvene nauke20200201