Facebook grupa namenjena upisu


21.07.2022. - 09:41 
Facebook grupa BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2024 je namenjena maturantima srednjih škola i budućim studentima Fakulteta tehničkih nauka.

Putem ove grupe se potencijalni studenti mogu informisati o studijskim programima na FTN-u, načinu upisa, polaganju prijemnih ispita, mogućnostima zapošljavanja nakon završetka fakulteta... Administratori grupe su zaposleni u Marketing službi, kao i studenti Fakulteta tehničkih nauka koji su spremni da svoje iskustvo o studiranju podele sa budućim studentima.

Fakultet tehničkih nauka prvu FB grupu kreirala je na ovoj društvenoj mreži 2010. godine i tu praksu je nastavila do danas. Dakle, svake godine se kreira nova FB grupa koja je namenjena za tu generaciju maturanata. Grupa, posebno kreirana za upis, svake godine nakon upisa se ne gasi, već biva korišćena za dvosmernu komunikaciju između Fakulteta i generacije studenata koja je date godine upisala Fakultet.

Marketing služba Fakulteta trenutno održava aktivnim 13 Facebook grupa:
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2011”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2012”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2013”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2014”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2015”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2016”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2017”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2018”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2019”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2020”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2021”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2022”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2023”