Predmet: Organizacija vodnog saobraćaja (06 - S0220)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTehnologije transportnih sistema
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnologija vodnog saobraćajadane
Sticanje znanja: o organizaciji i tehnologiji procesa prevoženja, organizaciji rada i eksploataciji plovnog parka, navigaciji i uslovima plovidbe, tehničko-tehnološkim osobenostima luka.
Primena stečenih znanja o tehnološko-organizacionim osobenostima vodnog saobraćaja pri rešavanjima problema definisanja logističkih lanaca i lanaca snabdevanja. Poznavanje organizacije vodnog saobraćaja, zajedno sa znanjima stečenim iz predmeta Tehnologija vodnog saobraćaja, definiše mesto i ulogu vodnog saobraćaja u bazi sačinjenoj od znanja stečenih iz predmeta koji obrađuju ostale vidove saobraćaja (drumski i železnički) i sredstva i tehnologije pretovara. Predmeti koji predstavljaju nadgradnju i obrađuju kompleksna znanja potrebna za rešavanje problema izbora najpovoljnijeg logističkog lanca (Špedicija, Osnovi logistike, Tehnologije kombinovanog transporta), zahtevaju dobro poznavanje baznih vidova saobraćaja.
Uvod. Organizacija i tehnologija procesa prevoženja u vodnom saobraćaju. Eksploatacioni pokazatelji rada i prevozna sposobnost flote. Krcanje tereta i kargo plan. Troškovi prevoženja u vodnom saobraćaju. Izbor tehnologije prevoženja i tipa plovila. Osnove navigacije i upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima. Osnovne tehničko-tehnološke osobenosti i podela luka. Osnovni elementi luka. Akvatorija luke i sidrište. Operativna obala - kejski zid, pristajalište. Pretovarno-transportna mehanizacija u luci. Lučka skladišta. Propusna sposobnost luka.
Predavanja: usmena izlaganja i računarske prezentacije. Auditorne vežbe: usmena izlaganja i računarske prezentacije. Laboratorijske vežbe: upoznavanje sa radom instrumenata za merenje parametara realnih sistema, izlazak na teren i posete ustanovama i preduzećima koja se bave predmetnom materijom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Čolić Vladeta, Zoran Radmilović, Vladimir ŠkiljaicaVodni saobraćaj2005Saobraćajni fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Muškatirović DragutinUnutrašnji plovni putevi i pristaništa1992Saobraćajni fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Radmilović ZoranPlaniranje i razvoj luka i pristaništa1994Saobraćajni fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Škiljaica Vladimir. Bačkalić TodorTehnologija vodnog saobraćaja - deo Plovna prevozna sredstva2005FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada3.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada4.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bačkalić dr Todor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Škiljaica dr Ivan
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe