Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Zeljković dr Željko
Docent

 Sekretar departmana
Matični studijski programi
Osnovne akademske studije
Master akademske studije