Subject: Professional practice (12 - MPK0SP)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS3
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2005..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
ProjectYesYes50.00
Oral part of the examNoYes50.00
Teaching staff not found!