Ubrzani kurs pripremne nastave za upis na studijski program ARHITEKTURA


21.05.2019. - 13:01 

Pripremni časovi za upis na osnovne studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam u junu mesecu počinju u subotu 08. juna 2019. godine od 10.00 časova. Časovi će se održavati 08. juna, 15. juna i 22. juna. S obzirom da je u pitanju intenzivni kurs, predavanja će se odvijati svake subote i to pre podne od 10.00-13.00 i posle podne od 14.00 do 17.00 časova (jedan datum/termin će obuhvatiti po pet tematskih jedinica). U toku navedena tri datuma (termina) održaće se intenzivni kurs kroz predavanja 15 tematskih jedinica.

Cene pohađanja pripremnih časova su sledeće (jedan termin je jedan ceo dan predavanja subotom i obuhvata 5 tematskih jedinica):
- Uplata za jedan termin (5 tematskih jedinica) - 6.000,00 dinara
- Uplata za dva termina (10 tematskih jedinica) – 11.000,00 dinara
- Uplata za tri termina (15 tematskih jedinica) - 15.000,00 dinara

Kandidati moraju doneti i pokazati dokaz o uplati kursa na početak časa.

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Više informacija o pripremnoj nastavi možete dobiti na broj telefona: 021/485-2465.