Intenzivni kurs pripremne nastave za upis na studijski program arhitektura


20.05.2024. - 08:59 

Intenzivni kurs pripremne nastave za upis na osnovne studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam počinje u subotu 8. juna 2024. godine od 10.00 časova.

Predavanja će se održati u subotu 8. juna, nedelju 9. juna, subotu 15. juna, nedelju 16. juna, subotu 22. juna i nedelju 23. juna, preko MS Teams aplikacije.
S obzirom da je u pitanju intenzivni kurs, nastava će trajati od 10:00 - 19:30 časova, a u toku jednog dana biće obrađeno po 5 tematskih jedinica.

Ove pripreme treba da pomognu kandidatima u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu.
Pitanja i zadaci na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz navedene literature.

PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENjE UPISA, koji zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata koje pokažu na prijemnom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Cene pohađanja pripremnih predavanja na ubrzanom kursu su sledeće:
- Uplata za jedan dan ubrzanog kursa sa 5 tematskih jedinica: 12.000,00 dinara
- Uplata za ceo ubrzani kurs (svih 6 dana po 5 tematskih jedinica): 40.000,00 dinara

Kandidati mogu pohađati i uplatiti pojedinačne dane sa 5 termina ili odjednom ceo intenzivan kurs.

Kandidati uplatu mogu izvršiti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Instrukcije za uplatu iz inostranstva:
Pri uplati je obavezno navesti uz priložene instrukcije i poziv na broj:  110320 i svrha uplate: pripremni časovi - Arhitektura.

Iznosi iz inostranstva moraju biti uplaćeni u valuti EUR:
- Uplata za jedan dan ubrzanog kursa sa 5 tematskih jedinica: 100,00 EUR
- Uplata za ceo ubrzani kurs (6 dana po 5 tematskih jedinica): 340,00 EUR

Troškove bankarskih provizija i transakcije plaća uplatilac, što je važno napomenuti pri uplati u banci.  Instrukcije za uplatu u EUR se nalaze OVDE.

Mole se svi zainteresovani kandidati da zbog on-line odvijanja nastave dokaz o uplati skeniran (ili fotografisan) pošalju najkasnije u utorak do 10:00 pred termin kada žele da se uključe na kurs na e-mail: arhitekturapripreme@gmail.com, kako bi na e-mail dobili instrukcije i pristupni link za online praćenje predavanja. Studenti koji se odluče da prate samo pojedinačna predavanja, uz dokaz o uplati treba da jasno navedu u tekstu e-maila za koje termine su poslali uplatnicu, tj. koje pojedinačne termine prema gore navedenoj satnici žele da prate.


SPISAK LITERATURE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Arhitektura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:
1. Deretić Jovan, Mitrović L. Marija, Bojović Zlata, Istorija književnosti za 1. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd
2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 3. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
3. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
4. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
5. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
6. Galović Vidosava, Istorija umetnosti za 1. i 2. razred likovne i 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd
7. Marković Mihailo, Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole (2018. godine), Zavod za udžbenike, Beograd
8. Grupa Autora, Sociologija za 3. srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd
9. Cvetković Vladimir, Cekić Nenad, Savić Mile, Filozofija za 4. razred gimnazije i stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd
10. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
11. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor - Sociologija grada, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
12. Justejn Gorder, Sofijin svet, Geopoetika, Beograd
13. Umberto Eko, Istorija lepote, Plato, Beograd
14. Milena Grbić, ElementarNo.1: uvod u arhitektonsko projektovanje, Građevinski fakultet, Subotica, 2023.