Predmet: Alternativni separacioni procesi u tretmanu voda (17 - MPK16)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.11.2018..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta vodadane
- Sticanje neophodnih znanja iz oblasti postojećih alternativnih i naprednih separacionih procesa u tretmanu voda - Sticanje neophodnih znanja iz oblasti projektovanja postrojenja za prečišćavanja voda alternativnim i naprednim separacionim tretmanima
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Navede i razume napredne i alternativne tehnološke procese i operacije koji se danas primenjuju u tretmanu voda - Implementira alternativne separacione procese u projektno rešenje tretmana vode
Specifični polutanti vodenih resursa. Pregled konvencionalnih i alternativnih separacionih metoda. Uklanjanje organskih i neorganskih polutanata različitim alternativnim sorpcionim procesima. Alternativni adsorbenti. Režimima rada uređaja. Tipovi reaktora. Unapređeni membranski procesi. Alternativni procesi koagulacije i flokulacije. Reversna osmosa. Elektroflacija. Elektrokoagulacija. Elektrookidacija. Napredni oksidacioni procesi. Fitoremedijacija. Fotokatalitička degradacija organskih polutanata. Napredni biološki procesi u tretmanu voda. Recirkulacija fosfora iz otpadnih voda. Primena algi u tretmanu voda. Plutajuća mokra polja. Različite buduće perspektive obrade, remedijacije i reciklaže vode.
Predavanja. Računske vežbe koje se baziraju na rešavanju konkretnih praktičnih problema i dimenzionisanju uređaja za separaciju polutanata iz vodenih struja. Studenti pod mentorstvom rade u grupama tehnološko rešenja prečišćavanja voda i postrojenja za prečišćavanje sa alternativnim tehnologijama; Zajedničke i individualne konsultacije. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V.K. Gupta Imran AliEnvironmental Water - Advances in Treatment, Remediation and Recycling2012ElsevierEngleski
D. G. Rao, R. Senthilkumar, J. Anthony Byrne, S. FerozWastewater Treatment: Advanced Processes and Technologies2013WA Publishing and CRC PressEngleski
Metcalf & Eddy / AecomWastewater Engineering : Treatment and Resource Recovery2014McGraw-Hill, New YorkEngleski
Degremont, Gilbert, ed.Water Treatment Handbook. 6th Edition Vol. I and II.2007John Wiley & Sons Inc.Engleski
M. SoviljDifuzione operacije2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
R. Šećerov Sokolović, S. SokolovićKoalescencija u poroznom sloju2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada20.00
Testdane20.00
Testdane20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe