Predmet: Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta voda (17 - MPK026)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastBiotehnologija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.09.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta voda

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Alternativni separacioni procesi u tretmanu vodadane
Sticanje neophodnih znanja o tehnološkim procesima koji se primenjuju u pripremi (tretmanu) vode za piće i prečišćavanju (tretmanu) otpadnih voda.
Poznavanje osnova hemijskih reakcija i kinetike reakcije. Poznavanje osnova reaktorske tehnike. Poznavanje osnova bioloških procesa. Razumevanje i poznavanje procesa koji se koriste u pripremi vode i prečišćavanju otpadnih voda.
Teorijska nastava Osnove hemijskih reakcija i kinetika reakcije. Analiza rada reaktora. Separacioni procesi i prenos mase. Hemijska oksidacija i redukcija. Koagulacija i flokulacija. Gravitaciono taloženje. Flotacija. Filtracija kroz zrnasti medijum. Membranska separacija. Aeracija i striping gasova. Adsorpcija. Jonska izmena. Hemijsko taloženje. Dezinfekcija. Osnovi biološkog prečišćavanja (mikroorganizmi, kinetika rasta mikroorganizama, suspendovani i imobilisani rast mikroorganizmi, aerobni i anaerobni metabolizam, biološka nitrifikacija i denitrifikacija, biološko uklanjanje fosfora). Biološki procesi prečišćavanja. Praktična nastava Računske vežbe (kvantifikacija procesa).
Predavanja i vežbe (računske vežbe).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Spellman, F.R.Hadbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, 2nd Edition2009SRC PressEngleski
J.C. Critten¬den at allWater Treatment: Principles and Design, 3rd Edition2012John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USAEngleski
Metcalf & Eddy / AecomWastewater Engineering : Treatment and Resource Recovery2014McGraw-Hill, New YorkEngleski
M. KlašnjaPriprema vode kvaliteta za piće2005Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
F.N. KemerNalkov priručnik za vodu2005Savez inženjera i tehničara Srbije, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šćiban dr Marina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vulanović dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Auditorne vežbe