Predmet: Osnove programiranja (12 - SE0001)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2012..

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.
Pojam računarskog programa: uloga hardvera i softvera u računarskom sistemu; principi rada modernog računara; oblik i svrha programskih jezika; karakteristike programskog jezika Python; elementi Python programa. Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka; numerički tipovi podataka; reprezentacija brojeva u računaru; akumulatorske promenljive; korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija; operacije nad stringovima; formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu; jednostruko, dvostruko i višestruko grananje; obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje; konačna i beskonačna petlja; interaktivna i sentinel petlja; ugnježdene petlje; Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa; pozivanje potprograma; prenos parametara i rezultata; kolekcije potprograma; pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza; operacije nad nizovima; višedimenzionalni nizovi; pojam rečnika; operacije nad rečnikom. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu; top-down i spiralne tehnike razvoja programa; testiranje programa. Analiza algoritama: osnovne za analizu efikasnosti algoritama; pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga; pojam i algoritmi sortiranja.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.M. ZellePython Programming: An Introduction to Computer Science, 2nd edition2010Franklin, Beedle & AssociatesEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić Nikola

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Simić Miloš
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Zoranović Bojana
Asistent

Računarske vežbe