Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
doc. dr Vladimir MarinkovićDocent01.02.2021.Katedra za računarsku tehniku20210201