проф. др Радо Максимовић


Недостаје слика

др Радо Максимовић

Редовни професор


Телефон021/4852152
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 110

Рођен је 22. новембра 1954. године у Лопарама, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио је у Лопарама, а средњу машинску техничку школу у Тузли 1973. године. На Факултет техничких наука у Новом Саду уписан је 1973. године на Машински одсек, а дипломирао је 1978. године на смеру за Производно машинство, предмету Производни системи. Након дипломирања се запослио на Факултету техничких наука у Новом Саду, прво као сарадник на Институту за производно машинство, а 1979. године је изабран за асистента у научном раду за област Производни системи на Институту за Индустријске системе. 1985. године је изабран за асистента Факултета техничких наука у Новом Саду на предмету Производни системи. 1998. године је изабран за доцента Факултета техничких наука у Новом Саду за ужу научну област производни системи на предметима Производни системи и Организација и менаџмент, 2003. године је изабран за ванредног професора Факултета техничких наука у Новом Саду за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент, а 18. 12. 2008. године је изабран за редовног професора Универзитета у Новом Саду за исту ужу научну област. Последипломске студије је уписао 1978. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Производни системи. Магистарски рад под насловом "Истраживање радних карактеристика ефективних производних система" одбранио је 29. децембра 1989. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под насловом "Истраживање утицаја избора варијанте производних структура на степен сложености и степен флексибилности индустријских система" одбранио је 07. јула 1998. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Учествује у образовном процесу на Факултету техничких наука у Новом Саду у оквиру основних и последипломских студија. Изводио је и изводи наставу (вежбе и предавања) на предметима: Теорија система, Производни системи, Основе радних поступака у индустријским системима, Пројектовање производних система, Експлоатација машина алатки, Организација индустријских система, Технологија организације предузећа, Управљање производним системима, Производни менаџмент, Операциони менаџмент, Организација пројектно оријентисаних организација, Основе организације и менаџмента, Перформансе предузећа и Организација и управљање малим и средњим предузећима. Поред извођења наставе на Факултету техничких наука у Новом Саду учествовао је и учествује у извођењу наставе на основним и последипломским студијама на Машинском факултету у Мостару, Стројарском факултету у Славонском Броду, Техничкој војној академији копнене војске у Загребу, Машинском факултету у Бања Луци, Машинском факултету у Сарајеву и машинском факултету у Нишу. Био је ментор на више од 700 бечелор, дипломских и мастер радова, ментор на 15 магистарских теза, ментор на 18 докторских дисертација, и члан комисије за оцену и одбрану великог броја радова напред наведене врсте. Обављао је или обавља следеће професионалне активности: Шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент Факултета техничких наука у Новом Саду; Члан IEEE - The world's leading professional association for the advancement of technology; Члан Internatiomal Management Academy, Нови Сад; Члан Стручног већа за поље Техничко-технолошких наука Универзитета у Новом Саду; Члан Стручног већа за поље Друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Новом Саду; Председник Организационог одбора Међународне научне конференције Индустријски системи ИС'08. Члан Editorial Board of International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM); Ожењен је, има двоје деце и живи у Новом Саду. Од страних језика говори енглески и руски.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор20.11.2003.01.12.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.10.2000.01.11.2003.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Редовни професор01.01.2009.30.09.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2009.30.09.2012.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројекат производног система за израду алата

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1978

Истраживање радних карактеристика ефективних производних структура

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1989

Истраживање утицаја избора варијанте производних структура на степен сложености и степен флексибилности индустријских система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1998

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаZelenovic, D., Cosic, I., Maksimovic, R.: IISE - APPROACH IN DEVELOPMENT OF EFFECTIVE MANUFACTURING SYSTEMS - COMPANIES, U: Suresh, N.C, Kay, M.J.: GROUP TECHNOLOGY & CELLULAR MANAGEMENT - A state of-The-Art Synthesis of Research & Practice, New York: Cluwer Pres, Buffalo - New York, 1998, ISBN 0-7923-8080-0. pp. 517- 536.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиOstojic G., Stankovski S., Ratkovic Z., Miladinovic Lj., Maksimovic R.: Development of hydro potential in Republic Srpska, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 28, December 2013, Pages 196–203
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodic V., Cosic I., Maksimovic R., Tasic N., Radakovic N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp. 108-120, ISSN 1726-4529, UDK: 10.2507/IJSIMM16(1)9.373
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadisic, O., Radisic, M., Maksimovic, R. et al. 2012. Industrial Cogeneration Appliance--An Example of a Drilling Rig. J Can Pet Technol 51 (6): 487-492. SPE-157689-PA. http://dx.doi.org/10.2118/157689-PA.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNjegomir V., Maksimovic R.: The overview of some basic issues in insurance matket - the case of Serbian insurance risk transfer market, Transformations in Business & Economics (TIBE), 2012, Vol. 11, No 2, pp. 51-69, ISSN 1648-4460
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelic, M., Radlovacki, V., Kamberovic, B., Maksimovic, R., Pecujlija, M.: Examining relationships between quality management and organisational performance in transitional economies, Total Quality Management & Business Excellence, Volume 25, Issue 3-4, Pages 367-382, DOI:10.1080/14783363.2013.799331, 2014
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRajić M., Maksimović R., Milosavljevic P., Pavlović D.: Energy Management System Application for Sustainable Development in Wood Industry Enterprises, Sustainability, 2020, Vol. 12, No. 1(76), pp. 1-16, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽeželj B., Maksimović R., Todorović T., Đatkov Đ.: Analysis of the Possibilities for Using Renewable Energy Sources in the Autonomous Province of Vojvodina, Sustainability, 2020, Vol. 12, No. 14, pp. 1-17, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAmović G., Maksimović R., Bunčić S.: Critical Success Factors for Sustainable Public-Private Partnership (PPP) in Transition Conditions: An Empirical Study in Bosnia and Herzegovina, Sustainability, 2020, Vol. 12, No. 17, pp. 1-29, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBanjac N., Maksimović R., Dragaš K., Ivetić J.: Monitoring and Assessment of Protected Areas’ Management Capacities in the Republic of Serbia, Sustainability, 2019, Vol. 11, No. 3(666), pp. 1-17, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуRajić M., Miroslav M., Dragan A., Maksimović R., Peđa M., Dragan P.: Analyzing energy poverty using intelligent approach, Energy and Environment, 2020, Vol. 31, No. 8, pp. 1448-1472, ISSN 0958-305X
(М23) Рад у међународном часописуMarkovic V., Maksimovic R.: A contribution to continual software service improvement based on the six-step service improvement method, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, 2012, Vol. 22, No 4, pp. 549-569, ISSN 0218-1940
(М23) Рад у међународном часописуMaksimovic, R, Lalic, B: Flexibility and Complexity of Effective Enterprises, Strojniški vestnik - Journal of mechanical engineering, 2008, Vol. 54, No. 11, pp. 768- 782, UDK: 658.51, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуMaksimovic, R., Stankovski, S., Ostojic, G., Petrovic, S, Ratkovic, Z.: Complexity and Flexibility of Production Structures, Journal of Scientific and Industrial Research, 2009, 101-105, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуBorocki J., Cosic I., Lalic B., Maksimovic R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
(М23) Рад у међународном часописуMarovic, B., Njegomir, V., Maksimovic, R.: The implications of the financial crisis to the insurance industry - Global and regional perspective, Economic research, 2010, Vol. 23, No. 2, 127-141, ISSN 1331-677X.
(М23) Рад у међународном часописуObadovic M., Maksimovic R., Obadovic M.: The estimate of the market risk by the application of historical simulation method in the period of growth of stock exchange indices on Belgrade stock exchange, Economic research, 2010, Vol. 23, No 3, pp. 82-95, ISSN 1331-677X, UDK: UDK 330.322:336.76
(М23) Рад у међународном часописуTasic N., Djuric Z., Malesevic D., Maksimovic R., Radakovic N.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 2, pp. 565-572, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(М23) Рад у међународном часописуBajatović D., Anđelković A., Ćosić I., Maksimović R.: Application of Predictive Models for Natural Gas Needs - Reviewing the Current State and Future Trends, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No. 2(2020), pp. 648-655, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуTasić N., Đurić Ž., Malešević D., Maksimović R., Radaković N.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No. 2, pp. 565-572, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNjegomir V., Marovic B., Maksimovic R.: THE FINANCIAL CRISIS AND THE INSURANCE INDUSTRY: THE EVIDENCE FROM THE EX-YUGOSLAVIA REGION, Economic annals, 2010, Vol. 55, No 185, pp. 129-162, ISSN 0013-3264, UDK: 3.33
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNjegomir V., Maksimovic R.: RISK TRANSFER SOLUTIONS FOR THE INSURANCE INDUSTRY, Economic annals, 2009, Vol. 54, No 180, pp. 57-90, ISSN 0013-3264, UDK: 3.33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDjuric, Z., Maksimovic, R.: Measuring and analysis of the key performance indicators in an industrial enterprise applyng information system, Proceedings of XI Balkan Conference on Operational Research, pp. 69-78, ISBN 978-86-7680-285-2, http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/en/, 2013.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKranjac M., Maksimovic R., Sikimic U.: Pre-accession financial assistance of the EU as globalization tool for prospective members of the European Union, 1. International conference "Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration" - GEBA, Iasi: Alexandru Ioan Cuza Universityof Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iasi, Romania, 21-23 Oktobar, 2010, pp. 471-475
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPoli M., Mithiborwala H., Maksimovic R., Lalic B.: PROJECT STRATEGY: SELECTING THE BEST PROJECT STRUCTURE, 9. PICMET Conference, Portland: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, 2-6 Avgust, 2009, pp. 1276-1281, ISBN 978-1-890843-20/5
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Максимовић, Р.: СЛОЖЕНОСТ И ФЛЕКСИБИЛНОСТ СТРУКТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Едиција монографије, 2003. 230 стр., UDK: 65.01, ISBN 86-80249-77-7.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMaksimovic, R.: Relationship between Complexity and Flexibility of Production Structures, Strojarstvo, 2012, Vol. 54, No 5, pp. 351-369, ISSN 0562-1887
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZelenovic D., Cosic I., Maksimovic R.: EIN BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DIE HERABSETZUNG DES KOMPLEXITÄTSGRADS VON PRODUKTIONSSYSTEMSTRUKTUREN, WT Werkstattstechnik, 1991, Vol. 1, No. 11/91, pp. 656-660, ISSN 0340-4544.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDjuric, Z., Maksimovc, R.: Efficiency of applying a model for measuring key performance indicators in an industrial enterprise, Scientific Research and Essays, 2013, Vol. 8, No 14, pp. 554-574, ISSN 1992-2248, UDK: DOI 10.5897/SRE11.1392
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЗеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р.: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА - Приручник за вежбе, Београд, Наука, 1992. 360 стр., UDK: 621.01(075.8)(076), ISBN 86-7621-061-6
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЋосић, И., Радаковић, Н., Максимовић, Р.: ОСНОВЕ РАДНИХ ПОСТУПАКА У ИНДУСТРИЈСКИМ СИСТЕМИМА, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 1991. 313 стр.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЗеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р., Максимовић, А.: ПРИРУЧНИК ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА - Појединачни прилаз (друго прерађено издање), Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Едиција Техничке науке - уџбеници, 2003. 233стр., UDK: 65.012(076.58), ISBN 86-80249-67-X
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.10.2020.
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду18.12.2008.
Ванредни професорИнжењерски менаџментФакултет техничких наука20.11.2003.
ДоцентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука15.11.1998.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука12.06.1979.