доц. др Бранислав Атлагић


Недостаје слика

др Бранислав Атлагић

Доцент


Телефон021 4893 528
E-mail
Академско звањеДоцент

Студије на Факултету техничких наука у Новом Саду (одсек:електротехника, смер: електроника и телекомуникације) завршио је 1984. године са просечном оценом 8.98 (осам и 98/100). Дипломски рад, под називом: "Једно решење удаљене БСЦ станице",кандидат је одбранио јануара 1984, и био оцењен оценом 10 (десет). Последипломске студије је уписао 1984. године, на Факултету техничких наука, смер: рачунарска техника. Децембра 1996. годинеодбранио је магистарску тезу под насловом: "Једно решење аквизиционо управљачког система опште намене". Докторску дисертацију под називом: "Један приступ реализацији Генерализованог Аквизиционо - Управљачког Система" одбранио је јуна 2001. године. У звање асистента је први пут биран јануара 1985. године, на Катедри за рачунарску технику, Факултета техничких наука у Новом Саду. Учествовао је у извођењу наставе из већег броја предмета рачунарског усмерења, као и на бројним научним пројектима и пројектима сарадње са привредом. Ужа специјалност Бранислава Атлагића су рачунарске комуникације,архитектура редундантних рачунарских структура, а пре свега развој и примена управљачких система подржаних рачунаром. Истраживачки рад кандидата је оријентисан ка даљем усавршавању сопственог концепта аквизиционо – управљачких система, у правцу успешније дистрибуције управљачких функција и развоја СЦАДА система са више од 10 милиона тачака. На више домаћих и страних саветовања објавио је преко 80 научних радова и саопштења.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор19.10.2006.01.08.2016.Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације
Доцент17.09.2001.01.10.2006.Катедра за рачунарску технику
Доцент13.09.2016.12.09.2021.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство
НазивУ Установи
Једно решење удаљене БСЦ станице

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1984

Једно решење аквизиционо управљачког система опште намене

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Један приступ реализацији Генерализованог Аквизиционо - Управљачког Система

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуM.Popovic, B.Atlagic, V.Kovacevic, "Case study: a maintenance practice used with real-time telecommunications software", Journal of Software Maintenance and Evolution, John Wiley and Sons Ltd, March-April issue, 2001.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуD.Kukolj, M.Berko-Pušić, B.Atlagić, "Experimental Design of Supervisory Control Functions Based on Multylayer Perceptron", Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 15(5) 2001, pp. 425-431.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуD.Kukolj, B.Atlagic, M.Petrov, "Data clustering using a re-organizing neural network", Taylor & Francis Inc., Cybernetics and Systems, An Int. Journal, Vol. 37, No. 7, 2006, pp. 779-790.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини B.Atlagic, M.Sagi, D.Milinkov, S.Culaja, B.Bogovac, “A way towards efficiency of SCADA infrastructure”, ECBS 2012, Novi Sad 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, D.Milinkov, M.Sagi, B.Bogovac, “High-Performance Networked SCADA Architecture For Safety-Critical Systems”, ECBS-EERC 2011, Bratislava.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, V.Mihić, T.Maruna, "A Methodology for Specification and Development of Control Code in Industrial DCS Application", XIV International Conference on Systems Science, Wroclav 2001.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, M.Sagi, D.Milinkov, B.Bogovac, S.Culaja, "Model-based approach to the Development of SCADA applications" , The 9th IEEE Workshop on Model-Based Development for Computer-Based Systems, Novi Sad 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, D.Kukolj, V.Kovacevic, M.Popovic, "Application development environment of an integrated SCADA system", EUROCON 2003, Ljubljana 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, M.Sagi, „Proposal of a modern SCADA system architecture“, TELFOR 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, D.Kukolj, G.Krunic, A.Hodzic, Z.Kaprocki, I.Kupresanin, "An approach to the design of integrated SCADA based control system", Power plants 2006, Vrnjacka Banja 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagic, V.Kovacevic, V.Maruna, V.Mihic, "Upgraded SCADA for Yugoslav main gas pipeline", International Pipeline Conference IPC-96, Calgary 1996.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Mihic, B.Atlagic, T.Maruna, "GAUS: An Integrated SCADA/DCS Control System", XIV International Conference on Systems Science, Wroclav 2001.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниA.Hodžić, D.Kukolj, B.Atlagić, M.Dražić, "Development of system’s process parameters predictor", Power plants 2006, Vrnjacka Banja 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Maruna, B.Atlagić, "A realization of intelligent remote telemtry unit", XII Intenational Conference on System Science, Wroclav 1995.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Vujanović, G.Krunić, B.Atlagić, Z.Kaprocki, “Concept of integrated SCADA based control system for gas-pipeline network”, GAS 2007, Beograd 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagić, B.Ađanski, D.Marković, B.Kaćanski, “An approach to the renovation and extension of SRBIJAGAS telemetry system“, GAS 2007, Beograd 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS.Tikvić, Z.Kaprocki, B.Atlagić, T.Poček, “Technological information system in SRBIJAGAS Novi Sad”, GAS 2007, Beograd 2007. a
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Radin, P.Savković, B.Atlagić, D.Majstorović, „One Solution of Portable Pulse Generator Design“, ICEST 2008, Niš 2008.a
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Radin, P.Savković, D.Majstorović, B.Atlagić, S.Vukosavljev, „A Simple FPGA/PLL Based Protocol Converter for Serial Data Transmission“, ICEST 2008, Niš 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Savić, M.Popović, B.Atlagić, M.Temerinac, „Implementation of TASE.2, MMS and APLI Protocols“, ICEST 2008, Niš 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниP.Savković, B.Atlagić, V.Marinković, N.Vranić, “A proposal for rapid prototyping system for data acquisition devices“, ICEST 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниP.Savković, B.Atlagić, V.Marinković, N.Vranić, “A software solution for making digital systems for data sorting“, ICEST 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS.Devic, B.Atlagic, Z.Gorecan, „Database modelling and development of code generatorfor handling power grid CIM models“, ICEST 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Sagi, B.Atlagic, D.Milinkov, B.Bogovac, S.Culaja, “High-Performance Distributed SCADA System Architecture”, MELECON 2012, Hammamet 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Gajic, M.Djukovic, S.Devic, B.Atlagic, Z.Gorecan, D.Tomic, „Analysis of Platform Dependencies in Software Solution for Auction and Trading in Electric Energy Market“, ICEST 2012, Veliko Tarnovo 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS.Devic, L.Martinovic, B.Atlagic, Z.Gorecan, D.Tomic, „Rapid development of GUI Editor for Power grid CIM models“, ICEST 2012, Veliko Tarnovo 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Đuković, M.Gajić, B.Atlagić, „A Parallel Algorithm for Power Grid Contingency Analysis“, TELFOR 2012.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоГенерализовани аквизиционо управљачки систем - ГАУС
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУџбеник "Логичко пројектовање рачунарских система ИИ", В.Ковачевић, Б.Атлагић, ФТН 2007/2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Atlagić, V.Kovačević, "An approach to events - prediction in SCADA system", XI International Conference on System Science, Wroclav 1992.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПримењено софтверско инжењерствоУниверзитет у Новом Саду13.09.2016.
Ванредни професорРачунарска техника и рачунарске комуникације13.09.2011.
ДоцентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука05.09.2001.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука04.03.1997.
Асистент приправникРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука07.01.1985.