ванр. проф. др Милан Симеуновић


Недостаје слика

др Милан Симеуновић

Ванредни професор


Телефон021/485-2482
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 126A

Милан Симеуновић рођен је 17.04.1971. године у Ваљеву, где је завршио и средњу техничку школу.
Факултет техничких наука, Саобраћајни одсек-друмски смер, уписао је 1992. Године, а дипломирао је 1997. године, на истом факултету.
Последипломске студије, смер Планирање и управљање саобраћајним системима, уписао је 1997. године.
Магистарску тезу под називом “Квалитет превозне услуге у јавном превозу као последица међузависности статичких и динамичких параметара” одбранио је 2001. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
Докторску дисертацију под називом "Моделирање интеграције транспортне понуде у циљу повећања саобраћајне приступачности" одбранио је 23.01.2012. год. на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Од 1997. год. запослен је на Факултету техничких наука–Департман за саобраћај где је свој рад започео као стручни сарадник на Институту за саобраћај, на Катедри за интегрални транспорт и логистику.
У току 1998. год. изабран је у звање асистента приправника на Факултету техничких наука-Саобраћајни одсек на Катедри за технологије транспортних система, а 2002. год. у звање асистента на предмету "Друмски и градски јавни саобраћај". У току школске 2001/2002. год. изводио је вежбе из предмета "Планирање саобраћаја", а од 2003 до 2010. године изводио је и вежбе из предмета Теорија саобраћајног тока и Капацитет друмских саобраћајница.

Тренутно као наставник ради на Факултету техничких наука у звању доцента на предметима:
1. Урбани транспорт путника,
2. Технологија јавног градског транспорта путника,
3. Планирање јавног превоза и
4. Систем квалитета у друмском транспорту.

Милан Симеуновић је као коаутор објавио три основна и два помоћна уџбеника. Као аутор или коаутор објавио је 80 радова, од којих су пет у часописима са СЦИ листе.
Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта. Током рада на Факултету радио је као руководилац, координатор, одговорни пројектант и члан стручног тима на радио је на изради преко 100 студија, пројеката и елабората из области саобраћаја. Као члан експертског тима вештака Факултета техничких наука, учествовао је на изради великог броја експертиза саобраћајних незгода.

Ванредни професор
12.07.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом23.01.2012.01.06.2012.Департман за саобраћај
Асистент са магистратуром01.07.2002.01.01.2012.Департман за саобраћај
Доцент12.07.2012.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2012.30.09.2015.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Упоредна анализа крстастих и кружних раскрсница

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Утицај међузависности статичких и динамичких параметара на квалитет превозне услуге

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Моделирање интеграције транспортне понуде у циљу повећања саобраћајне проступачности

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Simeunović M.: The Research of Vehicle Acceleration at Signalized Intersections, Promet - Traffic
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=III
(М23) Рад у међународном часописуPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, pp. 1147-1154, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović M., Leković M., Papić Z., Pitka P.: The influence of vehicle headway irregularity in public transport on in-vehicle passenger comfort, Scientific Research and Essays, 2012, Vol. 7, No 32, pp. 2874-2881, ISSN 1992-2248
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Saulić N.: Peak vehicle lateral acceleration at obstacle evasive manoeuvre, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, 19-20 Jun, 2015, pp. 52-56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В., Симеуновић М.: Примена програмског пакета ПЦ-ЦРАСХ у анализама реалних судара возила - специфични проблеми, 21. Наука и моторна возила, Београд: ЈУМВ - Југословенско друштво за моторна возила, 1-3 Октобар, 2007, ИСБН 978-86-80941-31-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини</енг>Павле Гладовић, МИлан Симеуновић, Милица Миличић, Захтевани квалитет услуге система јавног градског и приградског превоза путника, 10тх Интернатионал Цонференце ДЕПЕНДАБИЛИТY АНД QУАЛИТY МАНАГЕМЕНТ ИЦДQМ-2007 Белграде, Сербиа, 13-14 Јуне 2007.стр 269-275</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Leković M., Bogdanović V., Papić Z.: Adaptive traffic control, 2. Life Cycle Engineering and Management, Beograd: Research Center DQM, 29-30 Jun, 2011, pp. 215-221, ISBN 978–86–86355–06–5, UDK: 005.96(082) 005.94(082) 005.21.339.137(082) 005.656(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Leković M., Radojković M.: Comparative analysis of indicators of public transport in area of Novi Sad in period 2000/2010, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 121-128, ISBN 978–86–7892–349–4, UDK: 656.025.2(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Leković M., Radojković M., Pitka P.: The financing public transport model in the function of quality services, 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 29-30 Jun, 2010, pp. 423-428, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Gladović P., Radojković M., Pitka P.: Taxicab organization in the function of quality services , 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 415-422, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Gladović P., Leković M.: Required service quality as a function of public passenger transport system organization, 12. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 25-26 Jun, 2009, pp. 172-178, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Radojković M., Pitka P., Radojković M., Bašić S.: Transport services quality assessment model, 12. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 25-26 Jun, 2009, pp. 163-171, ISBN 1451–4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Gladović P.: Influence of public transport vehicle gap on quality of service in comfort domain, 11. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 18-19 Jun, 2008, pp. 402-407, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Simeunović M., Miličić M.: Demanded quality of transportation service system, 10. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 20-21 Jun, 2007, pp. 269-275, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Leković M.: The influence of an electronic payment system on decreased vehicle dwell time at stops, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 385-392, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Simeunović M., Pitka P.: Organizing the public transportation system in Serbia, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 437-444, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLeković M., Simeunović M., Bogdanović V.: Characteristic of moving of transit in mixed traffic flow , 1. International Conference on Traffic and Transport Engineering, Beograd: Scientific Research Center Ltd. Belgrade , 29-30 Novembar, 2012, pp. 253-257, ISBN 978-86-916153-0-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Jusufranić J.: Investigation of Vehicle Lateral Acceleration Caused by Crash Avoidance During Obstacle Detour, Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol.29, Str. 177-308, Zagreb, svibanj/kolovoz 2009., 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 251-256, ISSN 0351-1898, UDK: 531.3.656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSimeunović M., Leković M., Radojković M., Pitka P.: The Information System “Isput“ for Monitoring and Controlling Transport, Suvremeni promet, 2011, pp. 65-69, ISSN 0351-1898, UDK: 343.346:614.8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPavle Gladović, Milorad Eskić, Milan Simeunović, 16. Geometrijski model upravljanja procesom preventivnog održavanja fuzzy logikom, Časopis "TEHNIKA", br. 4/5 Beograd 2003, str 7-17.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПавле Гладовић, Милан Симеуновић, Милица Миличић, Квалитет услуге у друмском транспорту, Часопис Савеза инжењера и техничара "ТЕХНИКА" бр.3, стр 113-120, Београд 2004.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметПавле Гладовић, Милан Симеуновић, Системи јавног аутотранспорта робе, Фаткултет техничких наука, 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду12.07.2017.
ДоцентОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду12.07.2012.
Асистент приправник РТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука21.05.2009.
АсистентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука28.04.2009.
АсистентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука14.07.2005.
АсистентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука01.07.2002.
Асистент приправникТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука15.03.1998.
Истраживач приправникТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука15.12.1997.