проф. др Горан Стојановић


Недостаје слика

др Горан Стојановић

Редовни професор


Телефон021/485-2553
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 309

Горан Стојановић, рођен је 1972. године. Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Смедереву са одличним успехом. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку Електротехничке струке и рачунарства, смер Електроника и телекомуникације, са просечном оценом 8.72 и оценом 10 на дипломском испиту. Након дипломирања (новембра 1996. године) ради на Катедри за електронику, Института за енергетику, електронику и телекомуникације у Новом Саду као стипендиста Министарства за науку и технологију, све до октобра 1998. године, од када је на поменутој катедри запослен као асистент приправник. Магистарске студије уписао је 1996. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Електроника, усмерење Микроелектроника. У року је положио све предвиђене испите (просечна оцена 10.00) са потребним стручним и научним радовима. Јавно је одбранио магистарски рад 14. октобра 2002. године под називом “Моделовање и оптимизација монолитних спиралних индуктора”. Докторску тезу под називом “Оптимизација монолитних индуктивних микроструктура” је успешно јавно одбранио 8. јула 2005. године. 2005 године изабран је у звање доцента, а 2010. године у звање ванредног професора, а 2015 у звање редовног професора за ужу научну област Електроника. У оквиру наставе држи предавања студентима на предмету “Увод у Електронику”, “Материјали у електротехници”, "Нанотехнологије" "Медицинска електроника", "Карактеризација и тестираје микроелектронских кола" "Органска електроника". Објавио је 4 уџбеника и једну збирку задатака. У свом стручном и научном раду урадио је као аутор или коаутор 70 радова у часописима међународног значаја, 40 радова на међународним конференцијама и 30 радова на домаћим конференцијама. Координатор више медјународних пројеката Х2020 (МЕДЛЕМ, АQУАСЕНСЕ), ФП7 (АПОСТИЛЛЕ, СЕНСЕИВЕР), ЕРАСМУС+ (ИФ4ТМ, МИЛЕТУС), ТЕМПУС (WБЦИнно). Горан Стојановић се нарочито истиче у наставној делатности, где на анкетама студената добија највише оцене о свом раду (око 9.95), због чега је на дан ФТНа (18.05.2008.) добио награду за најбоље оцењеног професора од стране студената. Горан Стојановић живи у Новом Саду. Говори енглески језик. Члан је ИЕЕЕ.

Редовни професор
21.10.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор21.10.2010.01.10.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент03.11.2005.01.10.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
НазивУ Установи
Струјна заштита снажних транзистора

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Моделовање и оптимизација монолитних спиралних индуктора

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Оптимизација монолитних индуктивних микроструктура

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvejin K., Sliwa M., Manjakkal L., Kulawik J., Stojanović G., Szwagierczak D.: Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиСавић С., Стојановић Г., Васиљевић Д., Војисављевић К., Дапчевић А., Радојковић А., Пршић С., Бранковић Г.: Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method, Ceramics International, 2016, Vol. 42, No 10, pp. 12276-12282, ISSN 0272-8842
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMooranian A., Zamani ., Mikov M., Goločorbin-Kon S., Stojanović G., Arfuso F., Al-Salami .: Novel nano-encapsulation of probucol in microgels: scanning electron micrograph characterizations, buoyancy profiling, and antioxidant assay analyses , Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology, 2018, pp. 1-7, ISSN 2169-1401
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSimic M., Manjakkal L., Zaraska K., Stojanović G., Ravinder D.: TiO2-Based Thick Film pH Sensor, IEEE Sensors Journal, 2017, Vol. 17, No 2, pp. 248-255, ISSN 1530-437X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЈеранче Н., Беднар Н., Стојановић Г.: An Ink-Jet Printed Eddy Current Position Sensor, Sensors, 2013, Vol. 13, pp. 5205-5219, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s130405205
(М21) Рад у врхунском међународном часописуМенићанин А., Живанов Љ., Стојановић Г., Самарџић Н., Радјеловић Д.: Transport parameters of inkjet printed nanoparticle silver on polyimide substrate measured at room and liquid nitrogen temperatures , IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, Vol. 60, No 9, pp. 2963-2967, ISSN 0018-9383
(М21) Рад у врхунском међународном часописуВучинић-Васић М., Божин Е., Бессаис Л., Стојановић Г., Козмидис-Лубурић У., Абеyкоон Ј., Бостјан М., Кременовић А., Антић Б.: Thermal Evolution of Cation Distribution/Crystallite Size and Their Correlation with the Magnetic State of Yb-Substituted Zinc Ferrite Nanoparticles, Journal of Physical Chemistry C, 2013, Vol. 117, No 23, pp. 12358-12365, ISSN 1932-7447
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСамарџић Н., Мионић М., Дакић Б., Hofmann H., Даутовић С., Стојановић Г.: Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 Ink-jet Printed Memristor, IEEE Transactions on Electron Devices, 2015, ISSN 0018-9383, UDK: 10.1109/TED.2015.2421283
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојановић Г., Китић Г., Савић С., Црнојевић-Бенгин В.: Electrical Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 0925-8388
(М21) Рад у врхунском међународном часописуМилановић М., Стојановић Г., Николић Љ., Радовановић М., Шкорић Б., Милетић А.: Electrical and structural characterisation of nanostructured titania coatings deposited on interdigitated electrode system, Materials chemistry and physics, 2011, Vol. 130, No 1-2, pp. 769-774, ISSN 0254-0584, UDK: 10.1016/j.matchemphys.2011.07.061
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСавић С., Манчић Л., Војисављевић К., Стојановић Г., Бранковић З., Алексић О., Бранковић Г.: Microstructural and electrical changes in nickel manganite powder induced by mechanical activation, Materials Research Bulletin, 2011, Vol. 46, No 7, pp. 1065-1071, UDK: 10.1016/j.materresbull.2011.03.008
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЈеранче Н., Васиљевић Д., Самарџић Н., Стојановић Г.: A Compact Inductive Position Sensor Made by Inkjet Printing Technology on a Flexible Substrate, Sensors, 2012, Vol. 12, pp. 1288-1298, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s120201288
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V.: Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Sensors, 2010, Vol. 10, No 5, pp. 4270-4280, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s100504270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуТрипковић Ђ., Вукмировић Ј., Бајац Б., Самарџић Н., Ђурђић Е., Стојановић Г., Срдић В.: Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium titanate thin films, Ceramics International, 2016, Vol. 42, pp. 1840-1846, ISSN 0272-8842
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvejin K., Sliwa M., Manjakkal L., Kulawik J., Stojanović G., Szwagierczak D.: Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСавић С., Стојановић Г., Васиљевић Д., Војисављевић К., Дапчевић А., Радојковић А., Пршић С., Бранковић Г.: Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method, Ceramics International, 2016, Vol. 42, No 10, pp. 12276-12282, ISSN 0272-8842
(М21) Рад у врхунском међународном часописуРадовановић М., Мојић Б., Цвејин К., Срдић В., Стојановић Г.: A Wireless LC Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring Temperature, Sensors, 2015, Vol. 15, pp. 11454-11464, ISSN 1424-8220
(М21) Рад у врхунском међународном часописуManjakkal L., Cvejin K., Kulawik J., Zaraska K., Szwagierczak D., Stojanović G.: Sensing mechanism of RuO2–SnO2 thick film pH sensors studied by potentiometric method and electrochemical impedance spectroscopy, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, Vol. 759, pp. 82-90, ISSN 1572-6657
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЈеранче Н., Беднар Н., Стојановић Г.: An Ink-Jet Printed Eddy Current Position Sensor, Sensors, 2013, Vol. 13, pp. 5205-5219, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s130405205
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојановић Г., Китић Г., Савић С., Црнојевић-Бенгин В.: Electrical Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 0925-8388
(М21) Рад у врхунском међународном часописуМенићанин А., Живанов Љ., Стојановић Г., Самарџић Н., Радјеловић Д.: Transport parameters of inkjet printed nanoparticle silver on polyimide substrate measured at room and liquid nitrogen temperatures, IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, Vol. 60, No 9, pp. 2963-2967, ISSN 0018-9383
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLečić N., Stojanović G., Đurić S., Laboure E.: Design and Analysis of Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors, IEEE Transactions on Magnetics, 2015, No 99, pp. 1-8, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2383358
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуВукмировић Ј., Трипковић Ђ., Бајац Б., Којић С., Стојановић Г., Срдић В.: Цomparison of barium titanate thin films prepared with inkjet printing and spin coating, Processing and Application of Ceramics, 2015, Vol. 9, pp. 151-156, ISSN 1820-6131
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЂурић С., Стојановић Г.: A Compact Planar Transformer With an Improved Winding Configuration, IEEE Transactions on Magnetics, 2014, Vol. 50, No 11, pp. 1-4, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2321630
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтојановић Г., Мандић В., Ћурчић М., Васиљевић Д., Кисић М., Radosavljević N.: Combining rapid prototyping techniques in mechanical engineering and electronics for realization of a variable capacitor, Rapid Prototyping Journal, 2014, Vol. 20, No 2, pp. 115-120, ISSN 1355-2546
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуБеднар Н., Стојановић Г.: An Organic Electronics Laboratory Course for Graduate Students in Electrical Engineering, IEEE Transactions on Education, 2013, Vol. 56, No 3, pp. 280-286, ISSN 0018-9359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander - Type Winding Planar Transformer, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЦвејин К., Мојић Б., Срдић В., Стојановић Г.: Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in temperature sensors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, Vol. 24, No 4, pp. 1243-1249, ISSN 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDamnjanović M., Živanov Lj., Stojanović G., Menićanin A.: Influence of Conductive Layer Geometry on Maximal Impedance Frequency Shift of Zig-zag Ferrite EMI Suppressor, IEEE Transactions on Magnetics, 2010, Vol. 46, No 6, pp. 1303-1306, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМаксимовић М., Стојановић Г., Радовановић М., Малешев М., Радоњанин В., Радосављевић Г., Smetana W.: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Construction and Buildings Materials, 2012, Vol. 26, No 1, pp. 327-333, ISSN 0950-0618(02)00045-4, UDK: 10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуБеднар Н., Матовић Ј., Стојановић Г.: Properties of Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma Generator for Fabrication of Nanomaterials, Journal of Electrostatics, 2013, Vol. 71, No 6, pp. 1068-1075, ISSN 0304-3886
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуС. Ђурић, Г. Стојановић, М. Дамњановић, Е. Лабоуре, „Analysis of the Coupling Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers,“ IEEE Transactions on Magnetics, vol. 49, no 7, pp. 3993-3996, 2013, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуК. Цвејин, Б. Мојић, Н. Самарџић, В. В. Срдић, Г. М. Стојановић, “Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in temperature sensors”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 24, pp. 1243-1249, 2013, ISSN: 0957-4522
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСамарџић Н., Бајац Б., Бајић Ј., Ђурђић Е., Миљевић Б., Срдић В., Стојановић Г.: Photoresistive switching of multiferroic thin film memristors, Microelectronic Engineering, 2018, ISSN 0167-9317, UDK: 10.1016/j.mee.2017.10.018
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasiljević D., Mansouri A., Anzi L., Sordan R., Stojanović G.: Performance Analysis of Flexible Ink-jet Printed Humidity Sensors Based on Graphene Oxide, IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, No 11, pp. 4378-4383, ISSN 1530-437X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСамарџић Н., Бајац Б., Срдић В., Стојановић Г.: Conduction mechanisms in multiferroic multilayer BaTiO3/NiFe2O4/BaTiO3 memristors, Journal of Electronic Materials, 2017, ISSN 0361-5235, UDK: 10.1007/s11664-017-5618-2
(М23) Рад у међународном часописуВасиљевић Д., Брајковић Д., Кркљеш Д., Обреновић Б., Стојановић Г.: Testing and Characterization of Multilayer Force Sensing Resistors Fabricated on Flexible Substrate, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2017, Vol. 47, No 1, pp. 40-48, ISSN 0352-9045
(М23) Рад у међународном часописуСтојановић Г., Лечић Н., Којић С., Васиљевић Д.: Characterization of customized ferrite cores for a compact six-phase coupled inductor, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 2018, Vol. 57, pp. 19-27, ISSN 1383-5416
(М23) Рад у међународном часописуThamphiwatana S., Phairatana T., Chirasatitsin S., Samae M., Velvé Casquillas G., Al-Salami H., Kojić S., Stojanović G.: A microfuidic micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for biomedical applications, MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2018, Vol. 48, No 3, pp. 173-179, ISSN 0352-9045, UDK: 621.3:(53+54+621+66)
(М23) Рад у међународном часописуН. Беднар, Ј. Матовић, Г. Стојановић, “Properties of Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma Generator for Fabrication of Nanomaterials”, Journal of Electrostatics, vol. 71, no 6, pp. 1068-1075, 2013, ISSN 0304-3886.
(М23) Рад у међународном часописуН. Јеранче, Г. Стојановић, Наташа Самарџић, Даниел Кеслер, “Parallel computing applied to inductance calculation for flexible inductors”, COMPEL, vol. 32, no. 3, pp. 1067-1081, 2013, ISSN: 0332-1649.
(М23) Рад у међународном часописуН. Беднар, Г. Стојановић, “An Organic Electronics Laboratory Course for Graduate Students in Electrical Engineering”, IEEE Transactions on Education, 56 (3) pp. 280 - 286, 2013, ISSN: 0018-9359
(М23) Рад у међународном часописуСтојановић Г., Лечић Н., Дамњановић М., Живанов Љ.: Electrical and temperature characterization of NiZn ferrites, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2011, Vol. 35, No 3, pp. 165-176, ISSN 1383-5416, UDK: 10.3233/JAE-2011-1329
(М23) Рад у међународном часописуГоран Стојановић, Славица Савић, Љиљана Живанов, "Important Role of the Hall Effect Measurement System in a Modified Course of Materials in Electrical Engineering", IEEE Transaction on Education, vol. 52, no. 3, pp. 297- 304, 2009.
(М23) Рад у међународном часописуРадонић В., Palmer K., Стојановић Г., Црнојевић-Бенгин В.: Flexible Sierpinski Carpet Fractal Antenna on a Hilbert Slot Patterned Ground, International Journal of Antennas and Propagation, 2012, Vol. 2012, No 980916, pp. 1-7, ISSN 1687-5869, UDK: 10.1155/2012/980916
(М23) Рад у међународном часописуSatarić M., Bednar N., Satarić B., Stojanović G.: Actin filaments as nonlinear RLC transmission lines, International Journal of Modern Physics B, 2009, Vol. 23, No 22, pp. 4697-4711, ISSN 0217-9792, UDK: 10.1142/S021797920905331X
(М23) Рад у међународном часописуПајкановиц А., Стојановић Г., Ђурић С.: Performance analysis of meander-type inductor in silicon and flexible technology, Microelectronics Journal, 2016, Vol. 56, pp. 57-64, ISSN 0026-2692
(М23) Рад у међународном часописуКркљеш Д., Стојановић Г.: An Ink-Jet Printed Capacitive Sensor for Angular Position/Velocity Measurements, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 77-82, ISSN 1582–7445
(М23) Рад у међународном часописуСимић М., Бабић З., Рисојевић В., Стојановић Г.: Novel Non-Iterative Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 57-62, ISSN 1582–7445
(М23) Рад у међународном часописуМилинковић Б., Милићевић М., Симић Ђ., Стојановић Г., Ђурић Р.: Low-pass filter for UWB system with the circuit for compensation of process induced on-chip capacitor variation , Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2015, Vol. 45, No 4, pp. 266-276, ISSN 0352-9045
(М23) Рад у међународном часописуКојић С., Ајкало С., Гужвица М., Васиљевић Д., Радовановић М., Стојановић Г.: A Counter of Number of Products on the Shelf – Influences on Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent Packaging, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2014, Vol. 44, No 4, pp. 321-329, ISSN 0352-9045, UDK: 621.3:(53+54+621+66)
(М23) Рад у међународном часописуКркљеш Д., Васиљевић Д., Стојановић Г.: A Capacitive Angular Sensor with Flexible Digitated Electrodes, Sensor Review, 2014, Vol. 34, No 4, pp. 382-388, ISSN 0260-2288
(М23) Рад у међународном часописуĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(М23) Рад у међународном часописуЈеранче Н., Стојановић Г., Самарџић Н., Кеслер Д.: Parallel computing applied to inductance calculation for flexible inductors, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2013, Vol. 32, No 3, pp. 1067-1081, ISSN 0332-1649, UDK: 10.1108/03321641311306097
(М23) Рад у међународном часописуСамарџић Н., Јеранче Н., Стојановић Г.: Novel Solution for Flexible Inductive Position Sensor, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 10, pp. 1881-1886, ISSN 1546-198X
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГ. Стојановић, "Nanoelektronika i primena nanomaterijala", Edicija tehničke nauke - Udžbenici, FTN Izdavaštvo (338), Novi Sad, 2012.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГ. Стојановић, Љ. Живанов, "Materijali u elektrotehnici", Edicija Tehničke Nauke - Udžbenici, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2007.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSlavica Savić, Goran Stojanović, Maria Vesna Nikolić, Obrad Aleksić, Danijela Luković-Golić, Pantelija Nikolić, “Electrical and transport properties of nickel manganite obtained by Hall effect measurements”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, DOI 10.1007/s10854-008-9710-5, 2008
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGoran Stojanović, Vladimir Srdić, Marija Maletin, “Electrical properties of yttrium-doped Zn and Ni–Zn ferrites”, Physica Status Solidi (a), vol. 205, no. 10, pp. 2464-2468, 2008
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGoran Stojanović, Mirjana Damnjanović, Ljiljana Živanov, “Temperature dependence of electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression”, Microelectronics Reliability, vol. 48, no. 7, pp. 1027-1032, July 2008.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМ. Дамњановић, Г. Стојановић, В. Десница, Љ. Живанов, R. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, “Analysis, design and characterization of ferrite EMI suppressors,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 2, pp. 270-277, February 2006.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГ. Стојановић, М. Дамњановић, В. Десница, Љ. Живанов, R. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, “High performance zig-zag and meander inductors embedded in ferrite material,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 297/2, pp. 76-83, February 2006.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуR. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, Г. Стојановић, М. Дамњановић, В. Десница, Љ. Живанов, “Characterization of Novel Varistor+Inductor Integrated Passive Devices,” IEEE Electron Devices Letters, vol. 25, no. 12, pp. 778-780, December 2004.
(М23) Рад у међународном часописуMirjana Damnjanović, Goran Stojanović, Ljiljana Živanov, "Ан едуцатионал софтwаре тоол фор десигн оф феррите ЕМИ суппрессорс", Интернатионал Јоурнал оф Елецтрицал Енгинееринг Едуцатион, вол. 46, но. 3, пп. 225- 238, 2009.
(М23) Рад у међународном часописуМ. Дамњановић, Г. Стојановић, Љ. Живанов, В. Десница, “Comparison of different structures of ferrite EMI suppresors,“ Microelectronics International, vol. 23, no. 3, pp. 42-48, September 2006.
(М23) Рад у међународном часописуГ. Стојановић, Љ. Живанов, “Novel efficient method for inductance calculation of inductors with optimized layout,” International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 16, no. 5, pp. 463-469, September 2006.
(М23) Рад у међународном часописуГ. Стојановић, Љ. Живанов, М. Дамњановић, “Novel efficient methods for inductance calculation of meander inductor,“ COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, vol 25, no. 4, pp. 916-928, December 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду21.10.2015.
Ванредни професорЕлектроникаФакултет техничких наука21.10.2010.
ДоцентЕлектроникаФакултет техничких наука03.11.2005.
АсистентЕлектроникаФакултет техничких наука01.09.2003.
Асистент приправникЕлектроникаФакултет техничких наука01.09.1998.