ванр. проф. др Митар Јоцановић


Недостаје слика

др Митар Јоцановић

Ванредни професор


Телефон021/485-2189
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 803

Запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду од 15.03.1999. на катедри за Квалитет, ефективност и логистику. Води  наставу  из предмета Основни радни процеси и средства рада, Компоненте технолошких система , Аутоматизација процеса рада 1 и 2, Трибологија и системи подмазивања, Уређаји и системи у заштити од пожара на Основним академским студијама и на предмету Пројектовање стабилних система у заштити од пожара на Мастер академским студијама. Учествовао у великом броју изведених пројеката у привреди у области хидраулике и система за одржавање хидрауличких флуида. Одржао преко 20 семинара из области хидраулике и технике подмазивања. Вођа неколико пројеката. У задњих 10 година се активно бави вештачењима из области машинства, одржавања и процена стања машина и објеката у индустрији. Аутор 3 уџбеника намењених за едукацију студената Универзитета у Новом Саду, у едицији Факултета техничких наука.

Ванредни професор
08.07.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент08.07.2010.01.06.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом15.04.2010.01.06.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.02.2007.01.04.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Стручни сарадник-Лаборант01.01.2002.01.01.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Аутоматизација хидрауличног погона ваљаоничке корачне пећи

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Развој интегралног модела за избор и дијагностику минералних хидрауличних уља

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

ПРИЛАЗ ИСТРАЖИВАЊУ И ДЕФИНИСАЊУ МОДЕЛА ЗА ПРОРАЧУН ПРОТИЦАЊА ЧВРСТИХ ЧЕСТИЦА СА УЉНОМ МАСОМ КРОЗ ЗАЗОРЕ У ФУНКЦИЈИ КОНСТРУКЦИОНО РАДНИХ ПАРАМЕТАРА ХИДРАУЛИЧНИХ КОМПОНЕНАТА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJocanović M., Šević D., Karanović V., Beker I., Dudić S.: Increased Efficiency of Hydraulic Systems Trough Reliability Theory and Monitoring of System Operating Parameters, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 4, pp. 281-288, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуV. Savić, D. Knežević, D. Lovrec, M. Jocanović, Velibor Karanović: Determination of Pressure Losses in Hydraulic Pipeline Systems by Considering Temperature and Pressuer, Strojšnik Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 2009, Vol. 55, No. 4, str.237-243, UDK: 621.643, ISSn 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуV.Karanović, M.Jocanović, V.Jovanović: Review of Development Stages in the Conceptual Design of an Electro-Hydraulic Actuator for Robotics, Acta Polytechnica Hungarica, 2014, Vol. 11, No. 5, pp. 59-79, UDK: 621.643, ISSN 1785-8860
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKnežević D., Milovanović Z., Milašinović A., Jocanović M.: Determination of the Flow Rate Through Long Radial Clearances Inside Hydraulic Components, Engineering and Automation Problems, International Journal, 2012, Vol. 1, No 2, pp. 23-31, ISSN 0234-6206, UDK: 532
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSavić V., Karanović V., Jocanović M., Knežević D.: Pressure drop in hydraulic pipeline system - Identification of real basis for calculation of mineral hydraulic oil flow, Fluidna tehnika, 2009, Vol. 5, pp. 133-148, ISSN 0353-6114, 5. Fluid Power, Maribor: Mašinski fakultet univerziteta u Mariboru, 17-18 Septembar, 2009, pp. 133-148, ISBN 978-961-248-176-6, UDK: 621.51/.54(063)(082)
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуJocanović M., Dušan B., Karanović V., Geaverts R.: Industrial Aplication of Automatic Lubrication Systems, 6. Fluid Power, Maribor: Univerzitet v Maribor, Fakultet za strojništvo, 15-16 Septembar, 2011, pp. 409-418, ISBN 978-961-248-290-9, UDK: 621.51/54 (082), 681.523 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V.: Quality Analysis of Hydraulic Systems in Function of Reliability Theory, 27. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar, 26-29 Oktobar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Orošnjak M., Nikolić N., Knežević D.: Lubricating oils for modern automatic transmission of motor vehicles, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 7-9 Decembar, 2016, pp. 451-456, ISBN 978-99976-623-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Veličković M.: DidacticEquipment for Education of Students in Automated Hydraulic Systems, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 114-117, ISBN 978-86-7083-864-2, UDK: 005.22(082), 658.5(082), 006.83:338.45(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Knežević D.: APPLICATION OF GEAR REDUCER OILS IN FOOD PROCESSING INDUSTRY, 11. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, faculty of Mechanical Engineering, 30-1 Maj, 2013, pp. 999-1004, ISBN 978-99938-39-45-301, UDK: 621.3(048), 621(048), 004(048)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Vukelić Đ., Knežević D., Kraišnik M.: Diagnostic Equipment for Examination Phisical and Chemical Characteristics of UTTO, Stoutractor Oils, 1. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" COMETa, Istočno Sarajevo: University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Novembar, 2012, pp. 631-640, ISBN 978-99938-655-5-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Knežević D., Kaišnik M.: Development of Electro-hydraulic Actuator for Robots, 1. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" COMETa, Istočno Sarajevo: University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Novembar, 2012, ISBN 978-99938-655-5-1, UDK: 621.03(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Jocanović, V. Savić, V. Karanović,: MODEL FOR TRANSLATION OF CLASSES OF PURITY OF OILS BETWEEN ISO 4406/99, NAS 1638-01 AND SAE AS 4059: D STANDARDS, 14. Međunarodna naučna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS"08, Novi Sad: Fakultet tehničkuh nauka - Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, str. 391- 396, UDK: 685.5 (082), ISBN 978-86-7892-135-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazarevic, M.; Ostojic, G.; Jocanovic, M.; Rakic Skokovic, M.; Cosic, I. Stankovski, S.: Product Disassembly Quality According to Sellection Scenario, DAAAM International Scientific Book, 2007, str. 53-56, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-58-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Savić, M. Jocanović, V. Karanović: BASIC CONSTRUCTION MODEL OF THE SYSTEM FOR PROTECTION OF FRUIT TREES FROM FROST BY ICE PROTECTIVE CRUST, 14. Međunarodna naučna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS"08, Novi Sad: Fakultet tehničkuh nauka - Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, str. 129- 134, UDK: 685.5 (082), ISBN 978-86-7892-135-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Savić, M. Jocanović.: DIAGNOSTIC OF INDUSTRIAL AND MOTOR OILS OF THE FIRST DEGREE CORRELATION OF THE EXAMINATION RESULTS WITH STANDARD AND ELECTRO-CHEMICAL METHOD KITTIWAKE, XIII naučno-stručna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS "05, str.573 – 581, 07.-09.09.2005. H. Novi, SiCg, ISBN 86-7780-008-5, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV. Savić, M. Jocanović, D.Knežević, M.Kraišnik; KINEMATICS OF DISTRIBUTION OF PRESSURE WITHIN PIPELINE OF TWO’LINE SYSTEMS FOR LUBRICATION, VII TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM INTERTRIBO 2002, str. 141 – 143, Stara Lesna, Slovak Republic (2002),
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Wakiru J., Bugarić U.: Contamination control of hydraulic systems in Industry 4.0, 3. Maintenance Forum on Maintenance and Asset Management, Beograd, 24-26 Maj, 2018, pp. 52-60, ISBN 978-86-84231-43-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Wakiru J., Orošnjak M.: Benefits of lubricant oil analysis for maintenance decision support: A case study, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-8 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниWakiru J., Pintelon L., Karanović V., Jocanović M., Orošnjak M.: Analysis of lubrication oil towards maintenance grouping for multiple equipment using fuzzy cluster analysis, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-8 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Antonić Ž., Dorić J., Jocanović M.: INFLUENCE OF LOAD AND OIL VISCOSITY ON STRIBECK CURVE SHAPE FOR LONG JOURNAL BEARING, 9. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Zagreb: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 5-7 Septembar, 2018, pp. 13-16
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Orošnjak M., Lukić D., Wakiru J.: Impact of exploitation conditions on the types of wear of the excavator slew bearing toothed race , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 393, pp. 1-10, ISSN 1757-8981, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 6-8 Jun, 2018, pp. 1-10, ISBN 1757-8981
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,V.Savić, M.Jocanović, D.Jurišić: Motorna ulja - o uljima za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, IKOS, Novi Sad, 2006.
(М43) Монографска библиографска публикацијаJocanović M.: AUTOMATIZACIJA PROCESA RADA:Osnove hidrauličnog upravljanja, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 1-265, ISBN 978-86-7892-662-4
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJocanović M., Karanović V., Knežević D.: Application of Gear Oils in Food Processing Industry, Acta Technica Corviniensis, 2013, Vol. 1, No 7, pp. 171-174, ISSN 2067-3809
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKnežević D., Laloš S., Jocanović M., Karanović V.: Effect of Bulk Modulus of Fluid on the Dynamic Behavior of the Hydraulic System, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 243-246, ISSN 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Vekić A., Medić N.: Transformation from mass production to mass customization in SCM: Obstacles and advantages, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 29-33, ISSN 2067-3809, UDK: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2017-1/ACTA-2017-1-03
(М52) Рад у часопису националног значајаM.Jocanović, V.Karanović, A.Ivanišević, D.Knežević: HYDRAULIC HAMMER EXCAVATOR FAILURE DUE TO SOLID PARTICLE CONTAMINATION, Military Technical Courier, 2014, Vol.62, No. 1, pp.112-129, UDC:623+355/359, ISSN 0042-8469, COBISS. SR-ID 4423938, DOI:10.5937/vojtehg62-4676
(М53) Рад у научном часописуVukelić Đ., Tadić B., Jocanović M., Lužanin O., Simeunović N.: A System for Computer-Aided Selection of Cutting Tools, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 4, pp. 89-92, ISSN 2067-3809
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV. Savić, M. Tankosić, D.Knežević, M. Jocanović; Analiza rešenja i snage agregata hidrauličkog sistema presa sa promenjivim režimom kretanja klipa glavnog cilindra, DEMI 2000, str. 227 – 231, Mašinski fakultet u Banja Luci (2000); BiH , UDK 621+621.3(082), ISBN 86-7392-012-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниD.Knežević, V. Savić, M. Tankosić, M. Jocanović, M.Kraišnik; TEORIJSKI ASPEKT DEKOMPRESIJE ULJA U HIDRAULIČKIM CILINDRIMA, DEMI 2001, str. 345– 350, Banja Luka (2001); BiH
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниD.Knežević, V. Savić, M. Tankosić, M. Jocanović, M.Kraišnik; Elastična svojstva mineralnih ulja za hidrauličke sisteme – Dekompresija ulja u cilindrima hidrauličkih presa, DEMI 2002, str. 205 – 211, Banja Luka (2002); BiH, UDK 621.3(082), ISBN 99938-623-2-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV. Savić, M. Jocanović, D.Knežević; Model proračuna karakteristika pumpe dvolinijskog sistema za podmazivanje, Međunarodna konferencija, FTN – Institut za industrijsko inženjerstvo, str. 62 – 68, Vrnjačka Banja (2002), UDK 658.5, ISBN 182503943
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV. Savić, M. Tankosić, M. Jocanović; Pristup analizi stepena degradacije mineralnih hidrauličkih ulja, 29. naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem, str. 95–100, Vrnjačka Banja (19-21.maj 2004), UDK 625.5/.6(082), ISBN 86-80587-31-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниM.Jocanović; V.Karanović: PRILOG ISTRAŽIVANJU KRITERIJUMA ZA DEFINISANJE POTREBNOG STEPENA ČISTOĆE HIDRA-ULIČKIH FLUIDA U SKLADU SA ZAHTEVIMA HIDRAULIČKIH KOMPONENTI I SISTEMA, DEMI 2007, Banja Luka: Mašinski fakultet Banja Luka, 25/26 maj, 2007, str. 869 - 876, UDK: 621.5(082), ISBN 978-99938-39-15-6.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV. Savić, M. Jocanović, D.Knežević, M. Kraišnik; Različiti pristupi izboru zazora unutar hidrauličkih komponenti, JUMO-Konferencija, Vol. 26, str. 73 – 79, Novi Sad (22-24.maj 2002), UDK 621 – 772(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниM.Jocanović, V.Karanović: OSETLJIVOST HIDRAULIČNIH KOMPONENATA NA KONTAMINANTE, DEMI 2009, str. 775 – 780, Banja Luka: Mašinski fakultet Banja Luka, 28-29 Maj, 2009, ISBN 978-99938-39-23-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниM.Jocanović, V. Savić, V. Karanović, M. Kraišnik: Proračun promene broja čestica u uljnoj masi hidrauličnog sistema kod izdvajanja sekundarnim filterom, Kongres sa međunarodnim učešćem o hidropneumatskoj automatizaciji - HIPNEF 2008, Niš: Mašinski fakultet Niš, SMEITS - Beograd, 15-17 Oktobar, 2008, str. 49- 54, UDK: 621.5/.6(082), 681.5 (082), ISBN 978-86-80587-87-5.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV.Savić, M.Jocanović, V.Karanović, A.Ivanišević, S.Mitrović: Tehno-ekonomski parametri za optimizaciju konstrukcije "ANTI FROST" sistema za zaštitu voćki od mraza, DEMI 2009, str. 45 – 50, Banja Luka: Mašinski fakultet banja Luka, 28-29 Maj, 2009. ISBN 978-99938-39-23-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV.Karanović, V.Savić, O.Kovač, M.Jocanović, D.Knežević: ISTRAŽIVANJE UTICAJA TEMPERATURE NA PAD PRITISKA KOD PROTICANJA ULJA KROZ RAVNE CEVOVODE HIDRAULIČNOG SISTEMA PRI KONSTANTNOM PRITISKU, Kongres sa međunarodnim učešćem o hidropneumatskoj automatizaciji - HIPNEF 2008, Niš: Mašinski fakultet univerziteta u Nišu, SMEITS - Beograd, 15/17 Oktobar, 2008, str. 43- 48, UDK: 621.5/.6(082), 681.5 (082), ISBN 978-86-80587-87-5.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниV. Savić, M. Jocanović, D.Jurišić, D.Selinić; PROGRAM EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA MOTORNIH ULJA U AUTOBUSIMA JGSP NOVI SAD, YUTRIB’05, IX Jugoslovenska konferencija o Tribologiji, str. 733-737, 15-18. jun 2005, Srpsko tribološko društvo, Kragujevac, SCG, ISBN 86-80581-78-X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSavić V., Šešlija D., Stankovski S., Jocanović M.: Tendencije u razvoju hidrauličkih i pneumatskih automatizovanih sistema, 11. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Naučno stručna konferencija Industrijski sistemi IS'99, 28 Oktobar, 1999, pp. 25-25, UDK: 62.002;658.51
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуV.Savić, Z. Keserović, M. Jocanović, V. Karanović,: POLAZNI PRISTUP OPTIMIRANJU ANTIFROST SISTEMA U VOĆARSTVU, 13. Kongres voćara i vinogradara Srbije, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 27-30 Oktobar, 2008, str. 49.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуV. Savić, M. Jocanović, M. Kraišnik; Novi pristupi u određivanju potrebne čistoće hidrauličkih fluida, Jugoslovensko društvo za tribologiju - 8 th International Tribology Conference, str. 198 – 201, Beograd (8-10.oktobar 2003.), UDK 621.89(82), ISBN 86-80581-57-7
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаM. Jocanović; PRILAZ ISTRAŽIVANJU I DEFINISANJU MODELA ZA PRORAČUN PROTICANJA ČVRSTIH ČESTICA SA ULJNOM MASOM KROZ ZAZORE U FUNKCIJI KONSTRUKCIONO RADNIH PARAMETARA HIDRAULIČNIH KOMPONENATA, Doktorska disertacija
(М72) Одбрањен магистарски радM.Jocanović; RAZVOJ INTEGRALNOG MODELA ZA IZBOR I DIJAGNOSTIKU MINERALNIH HIDRAULIČKIH ULJA; Magistrarski rad iz oblasti problematike vezane za izbor i dijagnostikovanje mineralnih hidrauličkih ulja u hidrauličkim sistemima
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаJocanović M., Karanović V., Stankovski S.: Konstrukcija hidrauličnog diferencijaklnog pojačivača pritiska za pogon hidraulične prese FC-100T, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Lukić D., Jocanović M., Milošević M., Karanović V., Vukman J., Koledin S.: Programsko rešenje za unapređenje tehničke pripreme proizvodnje hidrauličnih cilindara, 2018
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду08.07.2020.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду08.07.2015.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука08.07.2010.
Асистент - др наукаКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.05.2010.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука18.11.2009.
Асистент приправник РКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентМашинско инжењерствоФакултет техничких наука01.02.2007.
Сарадник у наставиМашинско инжењерствоФакултет техничких наука15.03.1999.