проф. др Јелена Атанацковић-Јеличић


Недостаје слика

др Јелена Атанацковић-Јеличић

Редовни професор


Телефон021/485-2463
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Јелена Атанацковић Јеличић је редовни професор на Департману за архитектуру и урбанизам на Факултету техничких наука у Новом Саду. У наставу архитектуре и урбанизма на Факултету техничких наука укључена је 1999. године, као демонстратор, а од 2001. године и као асистент-приправник. За асистента је изабрана 2005, а за доцента 2007. године. Од септембра 2012. године је у звању ванредног професора, а од септембра 2017. у звању редовног професора (уно: Архитектонско- урбанистичко планирање, пројектовање и теорија). Као наставник, водила је предмете на основним, мастер и докторским студијама, претежно се бавећи архитектонским пројектовањем и дизајном ентеријера. Била је ментор 10 докторских дисертација (од тога 4 заједно са др Миланом Рапаићем, ред.проф.). Од 2011. до 2018. била је Шеф Катедре за архитектуру и урбанизам, а од 2018. и Директор Департмана. У домену стручно-уметничке продукције, др Јелена Атанацковић Јеличић учествовала је у ауторским тимовима пројеката за објекте међународног и националног значаја, као и уметничких пројеката истог ранга (хттп://кабинет505.фтн.унс.ац.рс/). Радове у континуитету приказује на међународним и националним селектираним манифестацијама, као и у монографским и периодичним публикацијама. Награђивана је на међународним конкурсима и салонима архитектуре, а учествовала је и у раду жирија међународних конкурса из области архитектуре и урбанизма.

Редовни професор
25.09.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор25.09.2012.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Ревитализација обале Дунавског кеја у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2001

Јавни простори обала насеља Војводине

Магистратура

Архитектура

Факултет техничких наука

2005

Развој и трансформације архитектуре школских зграда у Војводини од 18. века до 2005. године

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Којић Р., Гргић С., Баљак Б.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Enjoy the Ride, interior design, Нови Сад, 2014, Међународна изложба „Мрежа“, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 14-19. март 2015. године. Каталог изложбе на енглеском језику „Мрежа“, страна 132, ИСБН 978-86-7892-692-1
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Apartment 34/5,на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Медић С., Гргић С.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: 2Good2BeTrue, на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Мараш И., Тодоров М., Атанацковић-Јеличић Ј., Мишкељин И., Ецет Д., Којић Р., Јањушевић Т.: Изведени ентеријер Централне зграде Универзитета у Новом Саду. Реализација приказана и награђена специјалном наградом на међународној изложби - 19. Салон архитектуре у Новом Саду, 22.05-30.05.2014. Приказано и у каталогу изложбе - специјалном издању часописа "ДаНС 79-19. Салон архитектуре", стр 10-11, ИССБ 0351-9775
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Мараш И., Атанацковић-Јеличић Ј., Костреш М., Тодоров М., Дорић М., Реба Д.: Изведени објекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду; Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 7-10, ИСБН 978-86-7892-365-4; ; Приказано на међународној изложби „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, (06-24. јун 2013. године) Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2013, стр.7-8 ИСБН-13: 978-86-7892-513-9., УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 279358471, http://www.arhns.com/ep/files/EP_catalogue_high.pdf; Објекат је награђен на 19. Међународном Салону Архитектуре у Новом Саду, 22.05-30.05.2014. године Наградом Салона. Приказано и у часопису „ДАНС“ – часопис за архитектуру и урбанизам; Мирјана Сладић „Централна зграда Универзитета“,бр.78, јун 2014, ИССБ 0351-9775 ЦОРБИСС.СР-ИД 19320844
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј., Царевић Томић М., Ецет Д., Јањушевић Т., Костреш М., Мараш И., Мишкељин И., Сладић М., Тодоров М., Рапаић М., Којић Р., Мараш И., Радовић М.: Награда на међународном конкурсу: Откупна награда на отвореном, идејном, међународном конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. Резултати конкурса су објављени 21. децембра 2013. године у дневном листовима „Политика“ и „Дневник“.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2015-2016, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2014-2015, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.**Атанацковић-Јеличић Ј., Јањушевић Т., Тодоров М.: Уметнички пројекат "Your Olfactory Dream", приказано на међународној изложби "Мрежа, архитектура, медији и технологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 57-58 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.**Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С., Којић Р.: Уметнички пројекат "Onylite", приказан на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Којић Р., Тодоров М.: Учешће на међународној изложби: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), пројекат трансформације постојећег објекта у Земуну, приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 24-27, ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Мараш И., Медић С., Сладић М., Радовић М.: Учешће на међународној изложби; „Ревитализација Петог павиљона у Бањи Русанда“, архитектонски пројекат (2017), приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 30-33,ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Ецет Д., Којић Р., Мараш И., Радовић М., Штакић Ј., Медић С., Деспотовић Ј.: Учешће на међународној изложби: Архитектонски пројекат Градске пијаце у Сомбору „Нова Пијаца 2“ (2016), приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 20-23,ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.*** Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Гргић С., Јањушевић Т., Којић Р., Мараш И., Медић С., Мишкељин Б., Мишкељин И.,Пилиповић Д., Радовић М., Ткаченко С., Тодоров М., Топић А.: Учешће на међународној изложби: „And Tonight, I See Tomorow“, – урбанистичко-архитектонски пројекат уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (2018), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str. 14-25,ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Капетина М., Мараш И., Медић С., Рапаић М.: Учешће на међународној изложби: „Алгоритам 2012-2018“ (2018), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.46-49, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Ецет Д., Мараш И., Мишкељин И., Којић Р.: Учешће на међународној изложби: Архитектонски пројекат Истраживачког центра „Милутин Миланковић” у Старом Сланкамену (2017), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.32-35, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Цревар Н., Ецет Д., Атанацковић-Јеличић Ј., Мараш И., Мишкељин И., Шолевић Т., Тодоров М., Урода И., Којић Р., Радовић М.: Учешће на међународној изложби решења пристиглих на "Међународни натјечај за израду идејног архитектонско – урбанистичког рјешења Умјетничке галерије Академије ликовних умјетности АЛУАРТФОРУМ" у организацији Удружења хрватских архитеката, изложба одржана у ХДЛУ, Загреб, 25.5.2014-25.6.2014
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Гргић С., Мараш И., Медић С., Метикош Д., Радовић М., Ткаченко С.: "Beograd noću/Belgrade by night", приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, ISBN 978-86-6022-134-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> str.44-46, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С., Хаџиахметовић Е., Мишкељин Б., Тодоров М.: Учешће на изложби: Музеј савремене уметности Војводине, архитектонски пројекат (2007), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.50-51, ISBN 978-86-6022-134-8
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z., Rackov M., Kapetina M., Atanacković-Jeličić J.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm with Aplication Examples. In: WenJun Zhang (Ed.), Self Organization – Theories and Methods, New York, Nova Publishers, 2013, str. 81-108, ISBN 978-1-62618-917-1
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука25.09.2012.