проф. др Јелена Атанацковић-Јеличић


Недостаје слика

др Јелена Атанацковић-Јеличић

Редовни професор


Телефон021/485-2463
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Јелена Атанацковић Јеличић први је дипломирани инжењер архитектуре на Факултету техничких наука у Новом Саду. Студије је уписала 1996, исте године када је и основан смер за архитектуру (данас, Департман за архитектуру и урбанизам) и завршила их са просечном оценом, 9,76. Одмах по завршетку основних, уписала је и магистарске студије на истом факултету (курс: Савремена архитектура и урбанизам, просек 10), које је завршила у мају 2005. године, истражујући јавне просторе обала у насељима Војводине. Докторску дисертацију под насловом „Развој и трансформације архитектуре школских зграда у Војводини од 18. века до 2005. године“ одбранила је у мају 2007. године. У наставу архитектуре и урбанизма на Факултету техничких наука укључена је још 1999. године, као демонстратор, а од 2001. године и као асистент-приправник. За асистента је изабрана 2005, а за доцента 2007. године. Од септембра 2012. године је у звању ванредног професора.

Као наставник, водила је предмете на основним, мастер и докторским студијама, претежно се бавећи архитектонским пројектовањем и дизајном унутрашњег простора. Као ментор, водила је 231 бечелор завршна рада, 2 завршна рада интегрисаних студија по старом закону, 79 завршних радова мастер интегрисаних студија, 6 мастер – неинтегрисаних завршних радова, 97 завршних радова мастер академских студија и 37 основних академских студија из својих наставних области. Била је ментор 4 докторске дисертације (др Ивана Мишкељин, др Марко Тодоров, др Моника Штиклица, др Владимир Кубет (коментор са др Миленом Кркљеш, ванредним професором). Била је члан комисије већег броја завршних радова на свим нивоима студија, а посебно докторских дисертација кандидата: др Игор Мараш, др Миљана Зековић, др Драгана Константиновић, др Марко Лазић, др Мирјана Секулић, др Мирјана Сладић, др Владимир Драгичевић, др Ивана Прица, др Александар Рудник Милановић, специјалистичких радова (Слађана Миловановић, Сандра Стефановић, Ђурђица Терзић) и магистарских теза (мр Драгана Пећанац, мр Емир Хаџиахметовића). Учествовала је у комисијама за избор у звање наставника више кандидата (др Ивана Мишкељин, др Марко Тодоров, др Игор Мараш, др Миљана Зековић, др Драгана Константиновић, др Мирјана Сладић, др Аница Туфегџић, Радомир Којић (доцент у пољу уметности), Саша Ткаченко (доцент у пољу уметности), као и у већем броју комисија за избор у звања сарадника у настави и асистената на Факултету техничких наука и Академији уметности у Новом Саду.

Од јануара 2007. године помоћник је руководиоца Департмана за архитектуру и урбанизам. Од 2011. Шеф је Катедре за архитектуру и урбанизам на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, где је, од исте те године, и члан Научно-наставног већа ФТН.  У периоду 2012-2015 била је члан Стручног већа за техничко технолошке науке Универзитета у Новом Саду. Од 2012. године шеф је студијских програма Основних и Мастер академских студија Архитектура. Од школске 2014/2015 одржава наставу и на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу (студијски програм: Урбано инжењерство), а од 2016/2017 и на Академији уметности у Новом Саду (студијски програм: Дизајн ентеријера). Школске 2016/2017 боравила је као гостујући професор на Техничком универзитету у Бечу (Департман за  просторно планирање), где је изводила наставу на основним и мастер студијама у оквиру ЦЕЕПУС програма. Школске 2015/2016, у оквиру Ерасмус + програма, изводила је наставу такође на основним и мастер студијама на Техничком универзитету у Виљнусу у Литванији (Фацултy оф енвиронментал енгиннеринг, Вилниус Гедиминас, тецхницал университy).

Члан је уредништва међународног часописа Транзит (ИССН 2217-8430), Инжењерске коморе Србије (лиценца 300 Б799 05) и Уметничке алијансе Србије. У домену стручно-уметничке продукције, др Јелена Атанацковић Јеличић учествовала је у ауторским тимовима пројеката за објекте међународног и највишег националног значаја, као и уметничких пројеката истог ранга. Радове у континуитету приказује на међународним и националним селектираним манифестацијама, као и у монографским и периодичним публикацијама. Награђивана је на међународним конкурсима, а учествовала је и у раду жирија међународних конкурса из области архитектуре и урбанизма. Учествовала је у ауторским и уређивачким тимовима монографских публикација међународног значаја, публикујући радове у међународним и домаћим часописима и учествујући на бројним скуповима у земљи и иностранству. Активни је иницијатор, организатор и учесник научно-истраживачких скупова, пројеката и публикација – међународних, регионалних, националних и покрајинских.

Редовни професор
25.09.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор25.09.2012.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Ревитализација обале Дунавског кеја у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2001

Јавни простори обала насеља Војводине

Магистратура

Архитектура

Факултет техничких наука

2005

Развој и трансформације архитектуре школских зграда у Војводини од 18. века до 2005. године

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Којић Р., Гргић С., Баљак Б.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Enjoy the Ride, interior design, Нови Сад, 2014, Међународна изложба „Мрежа“, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 14-19. март 2015. године. Каталог изложбе на енглеском језику „Мрежа“, страна 132, ИСБН 978-86-7892-692-1
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Apartment 34/5,на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Медић С., Гргић С.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: 2Good2BeTrue, на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Мараш И., Тодоров М., Атанацковић-Јеличић Ј., Мишкељин И., Ецет Д., Којић Р., Јањушевић Т.: Изведени ентеријер Централне зграде Универзитета у Новом Саду. Реализација приказана и награђена специјалном наградом на међународној изложби - 19. Салон архитектуре у Новом Саду, 22.05-30.05.2014. Приказано и у каталогу изложбе - специјалном издању часописа "ДаНС 79-19. Салон архитектуре", стр 10-11, ИССБ 0351-9775
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Мараш И., Атанацковић-Јеличић Ј., Костреш М., Тодоров М., Дорић М., Реба Д.: Изведени објекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду; Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 7-10, ИСБН 978-86-7892-365-4; ; Приказано на међународној изложби „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, (06-24. јун 2013. године) Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2013, стр.7-8 ИСБН-13: 978-86-7892-513-9., УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 279358471, http://www.arhns.com/ep/files/EP_catalogue_high.pdf; Објекат је награђен на 19. Међународном Салону Архитектуре у Новом Саду, 22.05-30.05.2014. године Наградом Салона. Приказано и у часопису „ДАНС“ – часопис за архитектуру и урбанизам; Мирјана Сладић „Централна зграда Универзитета“,бр.78, јун 2014, ИССБ 0351-9775 ЦОРБИСС.СР-ИД 19320844
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј., Царевић Томић М., Ецет Д., Јањушевић Т., Костреш М., Мараш И., Мишкељин И., Сладић М., Тодоров М., Рапаић М., Којић Р., Мараш И., Радовић М.: Награда на међународном конкурсу: Откупна награда на отвореном, идејном, међународном конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. Резултати конкурса су објављени 21. децембра 2013. године у дневном листовима „Политика“ и „Дневник“.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2015-2016, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2014-2015, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.**Атанацковић-Јеличић Ј., Јањушевић Т., Тодоров М.: Уметнички пројекат "Your Olfactory Dream", приказано на међународној изложби "Мрежа, архитектура, медији и технологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 57-58 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.**Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С., Којић Р.: Уметнички пројекат "Onylite", приказан на Међународној изложби "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Којић Р., Тодоров М.: Учешће на међународној изложби: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), пројекат трансформације постојећег објекта у Земуну, приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 24-27, ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Мараш И., Медић С., Сладић М., Радовић М.: Учешће на међународној изложби; „Ревитализација Петог павиљона у Бањи Русанда“, архитектонски пројекат (2017), приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 30-33,ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Ецет Д., Којић Р., Мараш И., Радовић М., Штакић Ј., Медић С., Деспотовић Ј.: Учешће на међународној изложби: Архитектонски пројекат Градске пијаце у Сомбору „Нова Пијаца 2“ (2016), приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2018. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава, стр. 20-23,ИСБН 978-86-6022-135-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.*** Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Гргић С., Јањушевић Т., Којић Р., Мараш И., Медић С., Мишкељин Б., Мишкељин И.,Пилиповић Д., Радовић М., Ткаченко С., Тодоров М., Топић А.: Учешће на међународној изложби: „And Tonight, I See Tomorow“, – урбанистичко-архитектонски пројекат уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (2018), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str. 14-25,ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Капетина М., Мараш И., Медић С., Рапаић М.: Учешће на међународној изложби: „Алгоритам 2012-2018“ (2018), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.46-49, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Ецет Д., Мараш И., Мишкељин И., Којић Р.: Учешће на међународној изложби: Архитектонски пројекат Истраживачког центра „Милутин Миланковић” у Старом Сланкамену (2017), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.32-35, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Цревар Н., Ецет Д., Атанацковић-Јеличић Ј., Мараш И., Мишкељин И., Шолевић Т., Тодоров М., Урода И., Којић Р., Радовић М.: Учешће на међународној изложби решења пристиглих на "Међународни натјечај за израду идејног архитектонско – урбанистичког рјешења Умјетничке галерије Академије ликовних умјетности АЛУАРТФОРУМ" у организацији Удружења хрватских архитеката, изложба одржана у ХДЛУ, Загреб, 25.5.2014-25.6.2014
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Гргић С., Мараш И., Медић С., Метикош Д., Радовић М., Ткаченко С.: "Beograd noću/Belgrade by night", приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, ISBN 978-86-6022-134-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> str.44-46, ISBN 978-86-6022-134-8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Гргић С., Хаџиахметовић Е., Мишкељин Б., Тодоров М.: Учешће на изложби: Музеј савремене уметности Војводине, архитектонски пројекат (2007), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.50-51, ISBN 978-86-6022-134-8
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z., Rackov M., Kapetina M., Atanacković-Jeličić J.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm with Aplication Examples. In: WenJun Zhang (Ed.), Self Organization – Theories and Methods, New York, Nova Publishers, 2013, str. 81-108, ISBN 978-1-62618-917-1
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука25.09.2012.