Predmet: Engleski jezik - napredni srednji (17 - EJ04L)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastAnglistika i jezik struke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Dalje usavršavanje svih jezičkih veština. Razvijanje strategija za bolje razumevanje pisanog teksta i sopstvenih sposobnosti pismenog izražavanja. Prepoznavanje i upotreba zvaničnog i nezvaničnog stila u komunikaciji, kao i drugih formi pismenog izražavanja. Razvijanje sposobnosti prezentacije, izražavanje slaganja i neslaganja i sl. Proširivanje fonda reči i usvajanje konstrukcija sa gerundima i infinitivima i indirektnim govorom.
Studenti su sposobni da se snađu prilikom čitanja složenijih tekstova koristeći strategije koje im pomažu prilikom čitanja. Sposobni su da se pismeno izražavaju koristeći odgovarajuću formu i stil. Umeju da sa određenim stepenom sigurnosti usmeno prezentuju svoje ideje i izraze slaganje ili neslaganje sa tudjim idejama. Poseduju širi fond reči i sigurni su u upotrebi glagolskih vremena i složenijih rečeničnih konstrukcija.
Strategije za razumevanje teksta na stranom jeziku. Korišćenje tekst organizatora. Upotreba zvaničnog i nezvaničnog stila i izbor odgovarajućeg registra. Proširivanje vokabulara vezanog za teme kao što su obrazovanje, posao, nove tehnologije i otkrića, život u budućnosti i sl. Indirektni govor. Upotreba gerunda i infinitiva.
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i među sobom. Koristi se komunikativni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vince, M., Emmerson, P.Intermediate Language Practice2003Macmillan, LondonEngleski
Benson, M.Srpskohrvatsko-engleski rečnik1989Prosveta, BeogradEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Student Dictionary2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Soars, L., Soars, J.New Headway English Course2000Oxford University Press, OxfordEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulatović Vesna
Docent

Predavanja