Predmet: Engleski jezik za GRID 1 (06 - EJF5)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - osnovnineda
Engleski jezik - niži srednjineda
Engleski jezik - srednjineda
Engleski jezik - napredni srednjineda

Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik za GRID 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik za GRID 2dada
Upoznavanje s osnovama engleskog jezika u funkciji struke za posebne namene. Obrađuju se stručni i naučni tekstovi iz različitih oblasti povezanih sa grafičkim inženjerstvom radi usvajanja stručne terminologije saglasne s definicijama, klasifikacijama, terminima i pojmovima usvojenim u savremenim evropskim i svetskim standardima. Proširuje se znanje engleskog jezika proširivanjem vokabulara, složenica i upotrebe prefiksa i sufiksa, i usvajaju se gramatičke i jezičke konstrukcije karakteristične za engleski jezik u funkciji struke za posebne namene.
Osposobljavanje studenata da na profesionalnom nivou steknu dovoljno adekvatnog znanja i veštine za komunikaciju na engleskom jeziku sa klijentima, kolegama i poslodavcima.
Određeni stručni tekstovi iz sledećih oblasti: štampani mediji, uvod u štamparstvo, štampanje medija, tradicionalno i digitalno štamparstvo, štamparsko konfekcioniranje, ambalaža, papir, mastilo, tipografija, budući trendovi.
Nastava se izvodi primenom komunikacijskog metoda učenja jezika. Studenti nakon kraćeg uvoda o određenoj temi, u sebi čitaju tekst. Sledi diskusija o temama o kojima tekst govori i o zaključcima koje tekst nudi. Deo časa odvojen je za usvajanje i uvežbavanje novog vokabulara pomoću usmenih i pismenih vežbi, kao i ponavljanju i proširivanju znanja o pojedinim gramatičkim konstrukcijama. Studenti se ohrabruju da u radu u grupama ili u zajedničkoj diskusiji što više komuniciraju na engleskom jeziku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vesna Bogdanović, Ivana MirovićEngleski jezik 2 za grafičko inženjerstvo i dizajn2007Fakultet tehnickih nauka, Novi SadEngleski
Branko VukičevićRečnik štamparstva i izdavaštva2005Jezikoslovac, BeogradEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja