Na funkciji: Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju


ZvanjeOdDo
prof. dr Darko StefanovićRedovni profesor01.10.2018.Fakultet tehničkih nauka20181001