Predmet: Analiza elektroenergetskih sistema 2 (17 - EE0306)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..

Upoznavanje sa: 1) prirodom trofaznih elektroenergetkih sistema sa aspekta sprege između uglova napona i tokova aktivnih snaga s jedne strane, kao i sprege modula napona i tokov reaktivnih snaga, 2) automatskom regulaciojom aktivne snage i učestalosti, kao i reaktivne snage i modula napona. Sticanje znanja iz osnovnih proračuna elektroenergeskih sistema – tokovi snaga i kratki spojevi.
Poznavanje prirode trofaznih elektroenergetskih sistema u ustaljenim, prostoperiodičnim, kao i njihove dve regulacione knture – aktivne snage i učestalost, kao i reaktivne snage i napona. Osposobljenost studenata modeluju i proračunavaju normalne simetrčne režime i nesimetrične režime s kratkim spojevina.
Priroda elektroenergetskih sistema sa petljastim prenosnim mrežama. Snažna sprega između uglova napona i tokova aktivnih snaga, kao i snažna sprega između modula napona i reaktivnih snaga elektroenergetskih sistema petljaste strukture. Dokaz o međusobnoj nezavisnosti te dve sprege. Automatska primarna i sekundarna regulacija aktivne snage i učestalosti izolovanih i interknektivnih elektroenergetskih sisema. Automatska regulacija napona i reaktivnih snaga. Osnovni i klasični problem modelovanja i proračuna tokova snaga elektroenergetskih sistema. Problem modelovanja i proračuna elektroenergetskih sistema sa osnovnih pet vrsta kratkih spojeva (jednofazni kratak spoj dvofazni kratak spoj sa i bez zemlje i trofazan kratak spoj sa i bez zemlje).
Predavanja; auditorne vežbe; konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Strezoski, V. C.Osnovi proračuni elektroenergetskih sistema, Tom 2 – tokovi snaga i kratki spojevi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Strezoski, V., Popović, D.Proračuni stcionarnih režima elektroenergetskih sistema2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Švenda, G. S.Osnovi elektroenergetike: matematički modeli i proračuni2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Strezoski dr Luka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidović dr Predrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Stevan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Košutić Ivana
Asistent

Auditorne vežbe