Predmet: Projektovanje energetski efikasnih objekata (11 - GS010)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Cilj predmeta je da se studentima obezbedi razumevanje osnovnih principa i metoda proračuna energetski efikasnih zgrada. Objasniće se mogućnosti različitih softverskih paketa za analizu energetskih performansi zgrada i za praktično rešavanje problema obezbeđenja energetski efikasnijih objekata.
Na kraju ovog kursa studenti će biti osposobljeni da obave potrebne proračune onih svojstava i performansi zgrada i opreme od kojih direktno zavisi energetska efikasnost novih građevinskih objekata. Za postojeće zgrade, studenti će biti osposobljeni da proračunaju sve parametre, na osnovu kojih će moći da ocene nivo njihove energetske efikasnosti.
Projektovanje mera za obezbeđenje energetske efikasnosti zgrada. Proračun provođenja toplote kroz elemente omotača zgrade. Proračun difuzije vodene pare. Proračun toplotnih gubitaka. Proračun ventilacionih gubitaka. Proračun ekonomske opravdanosti ulaganja u dodatnu termoizolaciju zgrade, kao i u korišćenje obnovljivih izvora energije. Proračun postignute energetske efikasnosti zgrade.
U okviru predavanja studentima se objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. Predviđena je i diskusija u kojoj aktivno učestvuju svi studenti, kao i gostovanja predstavnika preduzeća koja razvijaju softvere za proračun energetske efikasnosti zgrada. U okviru računarskih vežbi studenti će se upoznati sa mogućnostima različitih softverskih paketa za projektovanje energetski efikasnih zgrada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraPriručnici za korišćenje softvera za proračun EE zgrada2011Srpski/engleski jezik
Predmetni nastavniciProjektovanje energetski efikasnih zgrada2011skripta sa predavanjaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Računarske vežbe