Predmet: Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada (11 - GS009)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Cilj predmeta je da se studentima obezbedi fundamentalno razumevanje međuzavisnosti između omotača zgrade, ambijentalnih uslova unutar zgrade i energetskih performansi zgrade. Objasniće se teorijski i fizički mehanizmi provođenja toplote i difuzije vodene pare kroz elemente omotača zgrada. Proučavaće se različite vrste građevinskih materijala i njihova karakteristična svojstva, u cilju pravilnog izbora, odnosno kvalitativne evaluacije pojedinih materijala i konstrukcijskih sistema. Studenti će savladati osnovne principe i mogućnosti terenske i laboratorijske opreme za ispitivanje energetskih performansi zgrada, kao i osnovnih svojstava građevinskih materijala.
Na kraju ovog kursa, studenti će biti osposobljeni, da na osnovu analize svojstava građevinskih materijala i razumevanja fizičkih procesa kojima se kontroliše ponašanje omotača zgrade, odaberu energetski najefikasnije materijale. Pravilnim izborom sistema za omotač zgrade (fasade i spoljni zidovi, krovovi i krovni pokrivači) studenti će moći da modeliraju termotehničke performanse zgrada u procesu projektovanja zgrada. Na osnovu razumevanja osnovnih principa rada terenske i laboratorijske opreme, studenti će biti osposobljeni da obave terenska ispitivanja i merenja, da analiziraju i tumače dobijene rezultate i da na osnovu toga dijagnostikuju energetske performanse zgrada.
Osnovna fizičko-mehanička svojstva građevinskih materijala, koja su od značaja za termotehničke performanske zgrada, njihovu funkcionalnost i trajnost. Klasifikacija materijala sa aspekta njihovih termoizolacionih svojstava, paropropustljivosti, zapreminske mase, poroznosti, upijanja vode, otpornosti na dejstvo mraza itd. Vrste tradicionalnih građevinskih materijala koji se mogu koristiti za fasade zgrada, spoljašnje zidove, podove, međuspratne tavanice, krovne pokrivače itd. Savremeni građevinski materijali i analiza njihovih svojstava, sa akcentom na njihove mogućnosti za unapređenje energetskih performansi zgrada, kao i njihove ekološke podobnosti. Metode i laboratorijska i terenska oprema za dijagnostiku termotehničkih performansi zgrada.
U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i pratećih tekstova, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. Predviđena je i diskusija u kojoj aktivno učestvuju svi studenti, kao i gostovanja predstavnika proizvođača građevinskih materijala i opreme za terenska ispitivanja. U okviru laboratorijskih vežbi studenti će aktivno učestvovati u ispitivanju osnovnih svojstava građevinskih materijala i upoznati se sa primenom i mogućnostima laboratorijske i terenske opreme za ispitivanje energetskih performansi zgrada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John Straube and Eric BurnettBuilding Science for Building Enclosures2005Building Science Press Inc.Engleski
Thomas Herzog, Roland Krippner and Werner LangFaçade Construction Manual2004BirkhäuserEngleski
Ulrich Knaack, Tillman Klein, Marcel Bilow and Thomas AuerFaçades – Principles of Construction2007BirkhäuserEngleski
Andrew WattsModern Construction Handbook2004SpringerEngleski
Radonjanin Vlastimir, Mirjana MaleševGrađevinski materijali za spoljni omotač zgrada2011Predmetni nastavniciEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe