Predmet: Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije (11 - GS002)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja o termičkim parametrima sredine, uslovima komfora, centralnim sistemima grejanja, klimatizacije i pripreme sanitarne tople vode, kao i o metodologiji proračuna godišnje potrošnje energije potrebne za rad tehničkih sistema u zgradi.
Stečeno znanje koristi se u inženjerskoj praksi. Student je kompententan za korišćenje metodologije proračuna potrebne energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu STV, kao i za primenu mera unapređenja energetske efikasnosti tehničkih sistema.
Termički komfor: parametri sredine, uslovi ugodnosti, meteorološki i klimatski pojmovi i Sunčevo zračenje, projektni uslovi. Prenos toplote kroz omotač zgrade: transmisija, zračenje i provetravanje i ventilacija; toplotni mostovi, pojava kondenzacije. Sistemi centralnog grejanja: vrste sistema, elementi i prateća oprema, centralna i lokalna regulacija rada sistema, merenje utrošene toplote za grejanje i metode proračuna godišnje potrebne enerrgije za grejanje. Sistemi ventilacije i klimatizacije: pojedinačni i centralni uređaji za pripremu vazduha; elementi i oprema vazdušnih i vodenih sistema klimatizacije, proračun toplotnog opterećenja i potrebnog protoka vazduha za klimatizaciju, zaštita od Sunčevog zračenja u letnjem periodu. Sistemi za pripremu STV: projektni uslovi i dinamika potrošnje STV, gubici u sistemu; solarni sistemi za pripremu STV. Godišnja potrošnja energije za hlađenje i ventilaciju: toplota hlađenja i rashladne mašine, energetski stepen korisnosti, finalna i primarna energija. Optimizacija rada termotehničkih sistema: korišćenje otpadne toplote, regeneracija, rekuperacija, adijabatsko hlađenje, pasivno hlađenje i noćna ventilacija; održavanje i kontrola rada sistema.
Predavanja; Laboratorijske i auditorne vežbe; Konsultacije. Ispit (koji obuhvata celo gradivo) se sastoji iz usmenog dela (teorijski deo i zadaci). Tokom semestra u kome se sluša predmet, usmeni deo ispita se može položiti kroz dva kolokvijuma. Studenti koji ne polože usmeni deo ispita preko kolokvijuma, polažu usmeni deo u ispitnim rokovima. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene samostalnog zadatka i uspeha na kolokvijumima, tj. ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. TodorovićProjektovanje postrojenja za centralno grejanje2000MF u BeograduSrpski jezik
B. TodorovićKlimatizacija1998SMEITS, BeogradSrpski jezik
M. TodorovićEnergetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije, skripta sa predavanja i vežbi sa prilogom iz priručnika2010Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Todorović Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Anđelković dr Aleksandar
Vanredni profesor

Auditorne vežbe