Na funkciji: Prodekan za nastavu


ZvanjeOdDo
prof. dr Aleksandar KupusinacRedovni profesor01.10.2020.Fakultet tehničkih nauka20201001