Predmet: Matematika 3 (17 - MIT006)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.11.2018..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz diferencijalnog računa funkcija više promenljivih, višestrukih integrala i teorije polja.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz diferencijalnog računa, višestrukih integrala, krivolinijskih i površinskih integrala i teorije polja.
Teorijska nastava (predavanja): Funkcije više promenljivih (Osnovni pojmovi, Neprekidnost, Granična vrednost, Parcijalni izvodi i diferencijabilnost, lokalni i uslovni ekstemi). Integrali (Dvostruki, trostruki, krivolinijski i površinski integral. Formule veze.) Teorija polja (Vektorska funkcija jedne i više promenljivih; granična vrednost; neprekidnost; izvod. Skalarna polja; izvod u pravcu; gradijent;Hamiltonov operator. Vektorska polja; rotor; divergencija; rad; cirkulacija; fluks.) Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 dela (prvi deo: funkcije više promenljivih-diferencijalni račun; drugi deo: integrali i teorija polja;).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ralević, N., Kovačević, I.Funkcije više promenljivih, Diferencijalni i integralni račun2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stojaković, M.Matematička analiza 22010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N., Žunić, J.Višestruki integrali i teorija polja2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Domaći zadatakdada10.00
Kolokvijumneda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe