Predmet: Industrijska robotika (17 - H308)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se studenti ovladaju osnovima industrijske robotike
Ishod premeta su znanja iz osnove industrijske robotike.
Osnovni pojmovi i definicije, homogene transformacije, kinematika robota (direktni i inverzni problem), Denavit-Hartenbergova notacija, Jakobijan, sinteza trajektorija, dinamika robota, upravljanje robotima, programiranje robota, senzori u robotici i njihova primena, primena robota u industrijskim zadacima.
Nastava se odvija kroz predavanja i vežbe. Tokom vežbi studenti su obavezni da polože jedan kolokvijum i da urade i polože 5 vežbi na računaru. Kolokvijum obuhvata: homogene transformacije, direktni i inverzni kinematski problem, direktni i inverzni dinamicki problem, planiranje trajektorija, upravljanje industrijskim robotima. Vežba na računaru se rade u MATLAB-u. Prva vežba obuhvata homogene transformacije i modeliranje industrijskih robota, druga DH notaciju, treća sračunavanje trajektorija (unutrašnjih koordinata), četvrta sračunavanje pogonskih momenata, modeliranje aktuatora i sračunavanje nominalnog upravljanja, dok se peta vežba bavi problematikom upravljanja robotima u prisustvu poremećaja. Svaka vežba se brani. Da bi student stekao pravo da izađe na završni ispit mora da položi kolokvijum i uspešno uradi i odbrani sve vežbe. Završni ispit se radi u vidu testa i odnosi se na teoretska pitanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vukobratović, S. i dr.Uvod u robotiku1986Institut Mihajlo Pupin, BeogradSrpski jezik
M. Vukobratović, D. StokićPrimenjeno upravljanje manipulacionim robota1990Tehnička knjiga, beograd, II dopunjeno izdanjeSrpski jezik
M. Spong, S. Hutchinson, M. VidyasagarRobot Modelling and Control,2006John Wiley & Sons, Inc., ISBN-10 0-471-649Engleski
L. Sciavicco, B. Sicilijano,Modelling and control of robot manipulators2000Springer - Verlag, ISBN 1-85233-221-2Engleski
Vukobratović, M.Primenjena dinamika manipulacionih robota1990Tehnička knjiga, BeogradSrpski jezik
Borovac, B., i dr.Industrijska robotika2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Raković dr Mirko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Milutin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Savić dr Srđan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Babić Mladen
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milić Lazar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Savić dr Srđan
Docent

Laboratorijske vežbe