Асистент Александра Вујков


Недостаје слика

Александра Вујков

Асистент


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент

Рођена је 07.05.1990.године у Новом Саду. Основну школу ''Ђорђе Натошевић'' и гимназију ''Светозар Марковић'' општег смера завршила је у Новом Саду. На Факултету Техничких наука-одсек Грађевинарство Универзитета у Новом Саду, дипломирала је 2014. године са темом "Пројекат технологије и организације грађења стамбеног објекта Су+Пр+3+Потк., Нови Сад". Трећу годину основних академских студија завршила је на Универзитету Цитy Университy Лондон. Мастер студије уписала је 2015. године на Факултету Техничких наука, смер Организација и технологија грађења. Мастер рад под називом "Вишекритеријумска анализа и избор зида између два стана" одбранила је 02.10.2015.године. На истом факултету уписала је докторске студије 2015. године.
У звање Асистент-мастер за ужу научну област Зградарство - грађевинске и архитектонске конструкције изабрана је 2016. године. На Департману за грађевинарство и геодезију учествује у извођењу наставе на предметима Зградарство 1 и Зградарство 2.
Као аутор до сада је објавила један научни рад који је публикован у зборнику радова међународног значаја.
Служи се енглеским језиком.

Асистент
01.02.2016.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат технологије и организације грађења стамбеног објекта Су+Пр+3+Потк., Нови Сад

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Вишекритеријумска анализа и избор зида између два стана

Мастер рад

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
АсистентЗградарство-грађевинске конструкције и технологијеФакултет техничких наука01.02.2016.