доц. др Владимир Маринковић


Недостаје слика

др Владимир Маринковић

Доцент


Телефон021/4801-113
E-mail
Академско звањеДоцент

Владимир Б. Маринковић је рођен 2. марта 1986. године у Новом Саду. Школовао се у Новом Саду. Факултет техничких наука у Новом Саду уписао је 2005. године. Дипломирао је 2010. године на смеру Рачунарска техника и рачунарске комуникације са просечном оценом 9.88 (девет и 88/100), одбранивши дипломски рад "Једно решење физичке архитектуре за оцену квалитета видео садржаја високе дефиниције у реалном времену", са оценом 10. Докторирао је 2018. године на истом факултету, на смеру Електротехника и рачунарство, студијски програм Рачунарство и аутоматика.
Истраживачки интерес Владимира Маринковића усмерен је ка паралелизацији програма за извршавање на вишејезгарним процесорима и вишепроцесорским системима, као и на програмске преводиоце за овакве системе.
Био је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој од школске 2010/2011 до школске 2014/2015. године. У 2011. години је изабран у звање Истраживач сарадник на Истраживачко-развојном институту РТ-РК за системе засноване на рачунарима. 2015. године је изабран у звање Асистент мастер на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од школске 2010. године активно учествује у извођењу наставе на предметима Системска програмска подршка у реалном времену 1 и 2, Архитектуре и алгоритми ДСП 1 и Линукс програмирање у реалном времену.
Аутор је или коаутор 2 рада у истакнутим међународним часописима, једног рада у часопису међународног значаја, 19 радова на међународним конференцијама и 9 радова на националним конференцијама. Коаутор је 4 техничка решења, као и 4 патента.
Од страних језика течно говори енглески.

Доцент
04.04.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент01.10.2018.Катедра за рачунарску технику
Асистент01.10.2015.Катедра за рачунарску технику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.02.2021.Катедра за рачунарску технику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Имплементација алгоритма за побољшање контраста применом хистограма на ФПГА платформи

Основне студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Једно решење физичке архитектуре за оцену квалитета и видео садржаја високе дефиниције у реалном времену

Мастер студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Прилог аутоматској паралелизацији секвенцијалног машинског кода

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуМаринковић (Бранислав) Владимир, Поповић (Вукадин) Мирослав, Ђукић (Мирко) Миодраг; "An Automatic Instruction-Level Parallelization of Machine Code"; Advances in Electrical and Computer Engineering; Vol: 18, Br: 1, Str: 27-36, ISSN: 1582-7445; Stefan cel Mare University of Suceava (2018)
(М23) Рад у међународном часописуПоповић (Вукадин) Мирослав, Ђукић (Мирко) Миодраг, Маринковић (Бранислав) Владимир, Вранић (Мирко) Никола; "On Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks"; Computer Science and Information Systems (ComSIS); Vol: 10, Br: 1, Str: 369-392, ISSN: 1820-0214; ComSIS (2013)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКовачевић (Радиша) Ђорђе, Станојевић (Бранко) Младен, Маринковић (Бранислав) Владимир, Поповић (Вукадин) Мирослав; "A Solution for Automatic Parallelization of Sequential Assembly Code"; Serbian Journal of Electrical Engineering; Vol: 10, Br: 1, Str: 91-101, DOI: 10.2298/SJEE1301091K ; (2013)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кукољ Сандра,Róbert Rácz,Поповић Мирослав; "Improved Black Box Testing of Set-top Boxes Combined with White Box Testing Method"; IT Systems 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кордић Бранислав,Поповић Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Improved Automatic DTV/STB Menu Navigation for Functional Verification"; MIPRO 2013/CTS; Vol: , Br: , Str: 1085-1088, ISBN: 978-953-233-074-8, ISSN: 1847-3946; Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кордић Бранислав,Поповић Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "A Method for Creating the Operational Profile of TV/STB Device to be Used for Statistical Testing"; EuroCon 2013; Str: 93-97, ISBN: 978-1-4673-2231-7, ; Curran Associates, Inc
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Вранић (Мирко) Никола,Димитрашковић (Владимир) Мирослав,Теслић (Дјордје) Никола; "An Implementation of SDH Framer/Deframer on FPGA"; 5th International Scientific Conference OTEH 2012 ON DEFENSIVE TEHNOLOGIES; Vol: , Br: , Str: 491-494, ISBN: 978-86-81123-58-4, ISSN: ; The Military Technical Institute
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Каштелан (Анте) Иван,Вранић (Мирко) Никола,Марчета (Стево) Зоран,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Protocol Independent Remote Controller Emulator for Automated Testing of Multiple DTV/STB"; 20th Telecommunications forum TELFOR 2012; Vol: , Br: , Str: 1064-1067, ISBN: 978-1-4673-2984-2, ISSN: ; Društvo za telekomunikacije - TELFOR
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВранић (Мирко) Никола, Маринковић (Бранислав) Владимир, Ђукић (Мирко) Миодраг, Поповић (Мирко) Мирослав; "An approach to parallelization of sequential C code"; International Conference on Engineering of Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC); Vol: 2, Str: 143-146, ISBN: 978-1-4577-0683-7; (2011)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКордић (Анто) Бранислав,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић Мирослав,Каштелан (Анте) Иван; "Hands-on System Programming Labs & Projects Based on E2LP Platform"; The 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 25-29 May 2015, Opatija, Croatia; Vol: , Br: , Str: 790-793, ISBN: 978-953-233-083-0, ISSN: 1847-3938; IEEE, MIPRO Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈанковић Јелена,Суботић (Драган) Милош,Маринковић (Бранислав) Владимир; "One Solution of the Accurate Summation Using Fixed-point Accumulator"; 23rd Telecommunications Forum (TELFOR), 24-26 Новембер 2015, Белграде, Сербиа; Вол: , Бр: , Стр: 508-511, ИСБН: 978-1-5090-0054-8, ИССН: ; Друштво за телекомуникације
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукосављев (Александар) Саша,Радин (Александар) Борис,Маринковић (Бранислав) Владимир; "AN FPGA BASED GENERIC PLATFORM FOR ETHERNET COMMUNICATION PROCESSING UP TO 10GB."; 0TEH 2014, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies, Belgrade, 9-10, Oktober 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанојевић (Бранко) Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Каштелан (Анте) Иван,Ковачевић (Владимир) Јелена,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Workflow based test script generation"; IEEE ICCE-Berlin 2013; Vol: , Br: , Str: 275-278, ISBN: 978-1-4799-1411-1, ISSN: ; IEEE Consumer Electronics Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКукољ (Драган) Сандра,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав,Богнар Сзаболцс; "Selection and Prioritization of Test Cases by Combining White-Box and Black-Box Testing Methods"; 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013); Str: 153-156, ISBN: 978-0-7695-5064-0; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКордић (Анто) Бранислав,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Parallel Processing of Multichannel Video Based on Multicore Architecture"; 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013); Str: 157-160, ISBN: 978-0-7695-5064-0 ; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗлоколица Владимир,Милутиновић Небојша,Маринковић Владимир,Пековић Вукота,Злох Јан; "Automatic Set-Top Box Menu Navigation Scheme for STB Menu Functional Verification"; 2012 IEEE 19th International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems; Str: 60-63, ISBN: 978-0-7695-4664-3/12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКастелан Иван,Маринковиц Владимир,Дзакула Радомир,Враниц Никола,Пековиц Вукота; "Stimulation Board for Automated Verification of Touchscreen-based Devices"; 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2012); Str: 483-484, ISBN: 978-1-4673-2257-7; IEEE Circuits & Systems Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКаштелан Иван,Кукољ Сандра,Пековић Вукота,Маринковић Владимир,Марчета Зоран; "Extraction of Text on TV Screen using Optical Character Recognition"; IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2012); Str: 153-156, ISBN: 978-1-4673-4751-8; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПоповић Мирослав,Ђукић Миодраг,Маринковић Владимир,Вранић Никола; "A Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks"; 2012 IEEE 19th International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems; Str: 201-209, ISBN: 978-0-7695-4664-3/12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеборовски Емил,Маринковиц Владимир,Катона Михајло; "Video quality assessment approach with field programmable gate arrays"; MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama (33; Opatija; 2010 ); Vol: 3, Br: , Str: 200-204, ISBN: 978-953-233-053-3, ISSN: 1847-3938; Croatian Society For Microprocessor Systems And Information Systems, Microelectronics And Electronics - MIPRO HU
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Маринковиц Владимир,Враниц Никола; "A proposal for rapid prototyping system for data acquisition devices"; ICEST 2009; ISBN: 978-954-438-796-9; Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, Bulgaria
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Враниц Никола,Маринковиц Владимир; "A software solution for making digital system for data sorting"; ICEST 2009; Str: 275-280, ISBN: 978-954-438-796-9; Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, Bulgaria
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПавловић (Смиљан) Александар Вук,Ђукић (Мирко) Миодраг,Бокан (Милан) Дејан,Маринковић (Бранислав) Владимир; "Introducing support for fixed-point complex numbers into the front-end of a C compiler for DSPs"; 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), 11-14 Jun 2018, Palić, Srbija
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанојевић (Бранко) Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић Мирослав,Каштелан (Анте) Иван,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Activity Based Integrated Test Development Environment"; 20th Telecommunications Forum (TELFOR 2012); Str: 1689-1692, ISBN: 978-1-4673-2984-2; Društvo za telekomunikacije - TELFOR
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић (Радиса) Ђорђе,Станојевић Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав; "ONE SOLUTION OF AUTOMATIC PARALLELIZATION OF SEQUENTIAL ASSEMBLY CODE FOR MIPS PROCESSOR WITH MULTIPLE CORES"; 56. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Златибор, 11-14. Јун 2012.; Вол: , Бр: РТ4.8, Стр: 1-4, ИСБН: 978-86-85525-09-4, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВојновиц Соња,Дрца Срдјан,Баника Дако,Пековиц Вукота,Маринковиц Владимир; "Control Access Kernel functionality verification in Set-Top Boxes via pop-up detection"; XIX Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November 22-24, 2011; Вол: 2, Бр: CFP1198P-PRT, Стр: 1147-1150, ИСБН: 978-1-4577-1499-3, ИССН: 1821-3251; Истраживачко-развојни институт РТ-РК доо
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКубуровиц Дамјан,Маринковиц Владимир,Радоњиц Зивко,Зуковиц Бранислав,Марцета Зоран; "Simultaneous functionality verification system of multiple Set-Top Boxes"; XIX Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 24-26, 2011, ЦД-5.30; Вол: 2, Бр: CFP1198P-PRT, Стр: 1151-1154, ИСБН: 978-1-4577-1499-3, ИССН: 12538625; 2011 19тх Телецоммуницатионс Форум (ТЕЛФОР)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеборовски Емил,Маринковиц Владимир,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВИДЕО ТОКА ПОДАТАКА ЗАСНОВАН НА ПРОГРАМАБИЛНИМ СЕКВЕНЦИЈАЛНИМ МРЕЖАМА"; 54тх ЕТРАН Цонференце, Доњи Милановац, Сербиа, Јуне 7–11, 2010; Вол: , Бр: РТ3.3, Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-65-5, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМаринковиц Владимир,Неборовски Емил,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "РЕАЛИЗАЦИЈА АЛГОРИТМА ЗА ОТКРИВАЊЕ БЛОКОВА У ВИДЕО ТОКУ ПОДАТАКА НА ПРОГРАМАБИЛНИМ СЕКВЕНЦИЈАЛНИМ МРЕЖАМА"; 54тх ЕТРАН Цонференце, Доњи Милановац, Сербиа, Јуне 7–11, 2010; Вол: , Бр: РТ3.5, Стр: 1-4, ИСБН: 978-86-80509-65-5, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПањков Здравко,Катона Михајло,Маринковиц Владимир,Неборовски Емил; "One solution of generating high definition video output in real time"; 18th Telecommunications Forum TELFOR 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010; Вол: , Бр: ЦД-5.32, Стр: 697-700, ИСБН: 978-86-7466-392-9, ИССН: ; Друштво за телекомуникације, Београд; Електротехницки факултет, Београд; ИЕЕЕ Сербиан анд Монтенегро ЦОМ Цхаптер
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДјукариц Драган,Маринковиц Владимир,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "Имплементација алгоритма за побољшање контраста слике у реалном времену на програмабилној секвенцијаној мрежи"; XВИИ Телецоммуницатионс форум ТЕЛФОР, Белграде, Сербиа, Новембер 24-26, 2009, ЦД-5.28; Вол: , Бр: , Стр: 648-651, ИСБН: 978-86-7466-375-2, ИССН: ; Друштво за телекомуникације - ТЕЛФОР
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Маринковиц Владимир,Враниц Никола,Банковиц Лазар; "Предлог система за брз развој уређаја за аквизицију података"; ЕТРАН 2009; Вол: , Бр: , Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-64-8, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Враниц Никола,Маринковиц Владимир; "Једно решење програмског окружења за пројектовање дигиталних система за сортирање података"; ЕТРАН 2009; Вол: , Бр: , Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-64-8, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Враниц Никола,Маринковиц Владимир,Кукољ Мајда,Атлагиц Бранислав; "A DIGITAL DESIGN OF LINE PROTOCOL CONVERTER"; XVI TELECOMMUNICATIONS FORUM TELFOR 2008; Вол: , Бр: , Стр: 365-368, ИСБН: 978-86-80509-63-1, ИССН: ; ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - БЕОГРАД, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Београду, IEEE Serbia & Montenegro
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Каштелан (Анте) Иван,Ђукић (Драган) Јован,Раилић (Душан) Марина,Туцаков (Сава) Александар,Маринковић (Бранислав) Владимир,Мајсторовић Душан,Тодоровић (Милан) Бранислав; "New Version of the Base Board for Unified Embedded Engineering Learning Platform based on Spartan-6 FPGA"; Развијено у оквиру пројекта технолошког развоја ТР32030, циклус истраживања у периоду 2011-2014; Истраживачко-развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Пековић (Драгољуб) Вукота,Трифуновић (Дјуро) Драган,Маринковић (Бранислав) Владимир,Кубуровић (Душан) Дамјан,Богићевић (Миленко) Бранко,Хлавач (Павел) Јарослав,Иконић (Дјура) Никола,Иветић (Симо) Боривој; "Систем за функционално и стрес тестирање више дигиталних пријемника "; Развијено у оквиру пројекта технолоског развоја ТР32014, циклус истразивања у периоду 2011-2014; Истразивацко развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповић (Вукадин) Мирослав,Атлагић (Стеван) Бранислав,Башичевић (Војин) Илија,Лукић (Александар) Немања,Маринковић (Бранислав) Владимир,Бојанић (Војин) Петар,Бандић (Петар) Никица,Тиквић (Мирослав) Срђан,Живковић (Велемир) Александар; "Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима за процену замућења у слици"; Развијено у оквиру пројекта технолоског развоја ТР32031, циклус истразивања у периоду 2011-2014; Истразивацко развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповиц Мирослав,Лукиц Немања,Басицевиц Илија,Дјукиц Миодраг,Цетиц Ненад,Маринковиц Владимир,Јовановиц Владимир,Павловиц Роман; "Environment for parallel program model testing"; Razvijeno u okviru projekta tehnoloskog razvoja TR32031, ciklus istrazivanja u periodu 2011-2014; Istrazivacko razvojni institut RT-RK d.o.o.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоБјелица (Здравко) Милан,Маринковић (Бранислав) Владимир,Ђукић (Мирко) Миодраг,Каштелан (Анте) Иван; "The method for adaptive video transmission with cameras in a vehicle"; П-2017/1119; Завод за интелектуалну својину Републике Србије
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоВранић (Мирко) Никола,Каштелан (Анте) Иван,Ђукић (Мирко) Миодраг,Маринковић (Бранислав) Владимир; "Поступак прилагођавања обраде мултимедијалног садржаја у дигиталном пријемнику"; Патентна пријава број П-2017/0936; Завод за интелектуалну својину Републике Србије
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоСтевановић (Оливера) Велибор,Ђукић (Петар) Илија,Маринковић (Бранислав) Владимир,Ђукић (Мирко) Миодраг; "A method for DTV device initialization based on the Android operating system"; Патентна пријава број П-2015/0487; Завод за интелектуалну својину
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПековић (Драгољуб) Вукота,Михић (Момцило) Велибор,Маринковић (Бранислав) Владимир,Стефановић (Миљко) Дејан; "The method for automatic selection of the test sequences of commands"; Патентна пријава број П-2012/0536; Завод за интетелектуалну својину
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука04.04.2019.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2018.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2015.