ванр. проф. др Небојша Бркљач


Недостаје слика

др Небојша Бркљач

Ванредни професор


Телефон021/485-2123
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 208

Рођен 14.01.1987. године у Бачкој Тополи. Завршио је основну школу у Ловћенцу, гимназију у Врбасу, основне и мастер академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент. Године 2010. запошљава се на Катедри за квалитет, ефективност и логистику, Факултета техничких наука у Новом Саду, а 2018. године је одбранио докторску дисертацију под насловом „Утицај примене фактора успешности повратне логистике и баријера за имплементацију на перформансе организације“. Ангажован је на наставним предметима: Поузданост техничких система и одржавање; Систем менаџмента животном средином; Пројектовање, провера и анализа система управљања заштитом животне  средине; Повратна и зелена логистика; Логистика у аутомобилској индустрији; Моделовање и симулација логистичких процеса; Организација и менаџмент одржавањем. Области интересовања су му: Повратна логистика; Зелена логистика; Управљање ланцима  снабдевања и Системи менаџмента. Учествовао је у неколико националних и међународних пројеката. Активан је у раду са привредом. Аутор је и коаутор око 40 научних радова.

Ванредни професор
01.02.2024.
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Избор оптималне варијанте елиминисања опасног отпада у организацији "САМА" д.о.о.

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ФАКТОРА УСПЕШНОСТИ ПОВРАТНЕ ЛОГИСТИКЕ И БАРИЈЕРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ НА ПЕРФОРМАНСЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Докторске студије (по новом)

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиOrošnjak M., Brkljač N., Šević D., Čavić M., Oros D., Penčić M.: From predictive to energy-based maintenance paradigm: Achieving cleaner production through functional-productiveness, Journal of Cleaner Production, 2023, Vol. 408, No. 137177, ISSN 0959-6526
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasić S., Orošnjak M., Brkljač N., Vrhovac V., Ristić K.: Identification of Criteria for Enabling the Adoption of Sustainable Maintenance Practice: An Umbrella Review, Sustainability, 2024, Vol. 16, No. 2, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBolesnikov M., Popović Stijačić M., Bhargavi Keswani A., Brkljač N.: Perception of Innovative Usage of AI in Optimizing Customer Purchasing Experience within the Sustainable Fashion Industry, Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 16: 10082, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBrkljač N., Šević D., Beker I., Kesić I., Milisavljević S.: Procedure for treatment of hazardous waste by MID-MIX procedure in Serbia, International Journal of the Physical Sciences, 2012, Vol. 7, No 18, pp. 2639-2646, ISSN 1992-1950
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Ristić K., Vasić S., Milisavljević S., Vrhovac V., Žižakov M.: IDENTIFICATION OF THE INTERDEPENDENT INFLUENCES OF MOTIVATORS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN REVERSE LOGISTICS IN THE CONDITIONS OF A DEVELOPING ECONOMY, 19. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 5-6 October, 2023, pp. 222-229, ISBN 978-86-6022-623-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Milisavljević S., Delić M., Beker I., Šević D.: Reverse logistics implementation barriers in organizations on the territory of AP Vojvodina, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 292-297, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Brkljač N., Kesić I., Delić M., Radlovački V.: Relations Between Occupational Health and Safety and Quality Management Dimensions in Organizations – Launching Research in Transitional Conditions, 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Portorož: Moderna organizacija, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 1763-1776, ISBN 978-961-232-269-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBeker I., Šević D., Milisavljević S., Radlovački V., Delić M., Brkljač N.: Is Economy of Vojvodina ready for joining EU ?, 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 355-360
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Beker I., Vulanović S., Krajinović M., Cvijanov T.: Application of Value Stream Mapping in a Real Process, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Beograd, 5-6 Septembar, 2013, pp. 17-25, ISBN 978-86-7680-283-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Beker I., Karanović V., Brkljač N.: Assessment of Digital Competences of Industrial Engineering Students: Post-COVID19 Results, 8. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial Engineering Department, 29-30 September, 2022
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Veljković S., Milisavljević S., Brkljač N., Vrhovac V., Žižakov M.: The importance of an adequate organization management system in contemporary business conditions, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠević D., Brkljač N., Milisavljević S., Tasić N., Peković T.: EFFECT OF SELF-EVALUATION PROCESS TO HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH ALREADY IMPLEMENTED IMS, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Jun, 2017, pp. 97-101, ISBN 978-86-89157-09-3, UDK: 006.3;005.6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasić S., Delić M., Brkljač N., Vrhovac V., Žižakov M.: Relations Between Key Elements of Quality Management: A Dematel Method Approach, 25. IJCIEOM - International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Novi Sad: Springer, Cham, 15-17 Jul, 2019, pp. 235-243, ISBN 978-3-030-43616-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasić S., Ivančević T., Vrhovac V., Ristić K., Brkljač N., Dudić B.: INDUSTRY 5.0: HUMANIZATION AND SUSTAINABILITY, 1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: „CHALLENGES OF MODERN ECONOMY AND SOCIETY THROUGH THE PRISM OF GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ – CESGED, Novi Sad: Educational and business center for development of human resources, management and sustainable development, Novi Sad, Serbia, 27-30 April, 2023, pp. 518-523, ISBN 978-86-81506-23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVrhovac V., Vujasinović G., Milisavljević S., Brkljač N., Paskaš N.: CHALLENGES IN THE FUNCTIONING OF SUPPLY CHAINS IN THE CONTEXT OF THE EPIDEMIC OF COVID 19 VIRUS, 17. INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management, 28-30 May, 2021, pp. 313-317, ISBN 2620-0597
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaut J., Mitrović Veljković S., Melović B., Ćelić Đ., Milisavljević S., Brkljač N.: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A SIGNIFICANT CONCEPT OF BUSINESS OF MODERN ORGANIZATIONS, 7. International Scientific Conference "Corporation as a contested agency", Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 16 October, 2021, pp. 23-31, ISBN 978-86-6022-307-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaut J., Mitrović Veljković S., Melović B., Ćelić Đ., Vidicki P., Brkljač N.: NEW CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE ENVIRONMENTAL ASPECT AS A RESULT OF THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC, 8. International Scientific Conference "SocioEconomic Aspects of the Pandemic: Crisis Management", Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 11 June, 2022, pp. 212-221, ISBN 978-86-6022-517-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVuković M., Brkljač N.: The impact of integration processes within the supply chains to the establishing and implementation of quality management systems in the automotive industry, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management 21000, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, Serbia, 15-17 Oktobar, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуOrošnjak M., Brkljač N., Karanović V.: Assessment of Entrepreneurial Competences of Industrial Engineering Students: Post-COVID19 Results, 18. International Symposium SymOrg 2008, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, 11-14 June, 2022, pp. 306-308
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠević D., Marić A., Milisavljević S., Brkljač N.: Transport Optimization in the Grain Storage Company, 10. International Convention on Quality, Beograd: United Association of Serbia for Qulaity - UASQ, 1-5 Jun, 2015, ISBN 978-86-89157-04-8, UDK: 338.43; 664.724
(М53) Рад у научном часописуБркљач Н., Шевић Д., Марић А.: Прилог менаџменту логистике прекограничног кретања опасног отпада на примеру организације из Србије, ИМК-14 - Истраживање и развој, 2011, Вол. 17, Но 3, пп. 49-54, ИССН 0354-6829, УДК: 621
(М53) Рад у научном часописуŠević D., Delić M., Brkljač N., Vulanović S.: Enviromental management system as the basis of integrated management system - possibility, advantage or necessity, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 49-52, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуBrkljač N., Beker I., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: Lean system as the basis of business excellence and competitiveness of local organizations, Advanced Quality: international journal, 2017, Vol. 45, No 4, pp. 17-21, ISSN 2217-8155
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБркљач Н., Шевић Д., Милисављевић С., Пековић Т.: Погодност интеграције система менаџмента енергијом и система управљања заштитом животне средине сагласно захтевима међународних стандарда ЕН ИСО 50001:2011 И ИСО 14001:2015, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA., 19-20 Новембар, 2015, пп. 67-70, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилисављевић С., Бекер И., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Квалитет као мера спремности привреде Војводине за компетицију са привредом Европске уније, 12. Европска недеља квалитета - JUSK EQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA., 19-20 Новембар, 2015, пп. 59-62, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВуковић М., Вулановић С., Бркљач Н., Делић М., Шевић Д.: АЛАТИ КВАЛИТЕТА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ, 9. Интернатионал Цонвентион он Qуалитy, Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 330.546:338.45,355.424.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБркљач Н., Вуковић М., Вулановић С., Кесић И., Шевић Д.: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ У ИНДУСТРИЈСКИМ СИСТЕМИМА, САГЛАСНО ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 50001:2011 И КОРИСТИ ОД ПРИМЕНЕ, 9. International Convention on Quality, Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 006.35, 334.71, 502.21
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВулановић С., Бекер И., Кесић И., Бркљач Н., Вуковић М.: МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ СЕРИЈЕ СТАНДАРДА ОНР 49000 У МЕНАЏМЕНТУ РИЗИКОМ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 9. Интернатионал Цонвентион он Qуалитy, Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 65.011.3, 006.027
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШевић Д., Марић А., Бркљач Н., Вуковић М., Ђорђевић А.: ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФИĈНИ ЗА ПРОЦЕС РУКОВАЊА, ПАКОВАЊА И СКЛАДИШТЕЊА И КАКО ИХ ИЗБЕЋИ, 18. European Quality Week in Serbia, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA., 18-20 Новембар, 2014, ИСБН 978-86-89157-01-7, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВулановић С., Бркљач Н., Кесић И., Шевић Д.: Оквир за интеграцију стандарда ИСО 50001 у постојећи систем менаџмента, 9. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад, 14-15 Новембар, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШевић Д., Ушћебрка Г., Жикић Д., Бркљач Н.: МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ЗНАЧАЈНОСТИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА СТАНОВНИШТВА ЗАХТЕВА СТАНДАРДА ИСО 14001:2004, 8. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: ЈУСК, 9-11 Новембар, 2011, пп. 48-51, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБекер И., Милисављевић С., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Спремност привреде Војводине за компетицију са привредом Европске Уније, 4. Конкурентност и одрживи развој– КОР 2015, Нови Сад: БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, 7-8 Октобар, 2015, пп. 103-107, ИСБН 2335-0172
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШевић Д., Бекер И., Бркљач Н., Кесић И.: Генерички модел анализе узрочника проблема неодвијања дефинисаних процеса предузећа са начином њихових превазилажења, 9. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: ЈУСК, 14-15 Новембар, 2012, пп. 58-64
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБркљач Н., Милисављевић С., Митровић С., Лошонц (Лосонцз) А.: Проблем опасног отпада као еколошки сегмент кризе у Србији, 1. Национална конференција Социјални идентитет у условима кризе, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 123-131, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилисављевић С., Мирковић М., Бркљач Н.: ЦРМ у условима кризе, 1. Национална конференција Социјални идентитет у условима кризе, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 117-121, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКесић И., Гајишин Ј., Бркљач Н.: Евроазијска унија: Једна могућност изласка из кризе, 1. Национална конференција Социјални идентитет у условима кризе, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 196-205, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМитровић С., Бркљач Н., Меловић Б., Нешић А., Николић (Павловић) Ј.: Примена савремених концепата образовања и технологија у високообразовним установама у циљу јачања конкурентности, 23. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 22-24 Фебруар, 2017, пп. 205-208, ИСБН 978-86-7892-904-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШевић Д., Бркљач Н., Милисављевић С., Тасић Н., Пековић Т.: Утицај процеса самовредновања високошколске установе на већ успостављени ИМС, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Јун, 2017, пп. 97-101, ИСБН 978-86-89157-09-3, УДК: 006.3;005.6
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБркљач Н., Кесић И., Вулановић С.: ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КАО ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА, 8. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: Јединствено удружење Србије за квалитет, Београд, 9-11 Новембар, 2011, пп. 43-43
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаБркљач Н.: УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ФАКТОРА УСПЕШНОСТИ ПОВРАТНЕ ЛОГИСТИКЕ И БАРИЈЕРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ НА ПЕРФОРМАНСЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, Нови Сад, 2018
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Вулановић С., Морача С., Камберовић Б., Радловачки В., Бекер И., Шевић Д., Милисављевић С., Делић М., Бркљач Н.: ИТЦ метода процене ризика на радном месту и у радној околини, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.02.2024.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2023.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2018.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука24.09.2015.
АсистентКвалитет, ефективност и логистика24.09.2012.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистика22.11.2011.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистика22.11.2010.