ванр. проф. др Немања Тасић


Недостаје слика

др Немања Тасић

Ванредни професор


Телефон021/485-2182
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 105

Др Немања Тасић, дипл. инж. рођен је 28. октобра 1980. године у Новом Саду, АП Војводина, Република Србија. Гимназију Јован Јовановић - Змај завршио је у Новом Саду. Дипломирао је 2009. а докторску дисертацију одбранио 2017. године на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеру Индустријско инжењерство и менаџмент. На Факултету техничких наука у Новом Саду запослио се 2008. године као стручни сарадник при ИИМ/ЕУРО Међународној последипломској школи у оквиру Департмана за Индустријско инжењерство и менаџмент. После одбрањеног мастер рада биран је у звање асистента на предмету Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2010. године. Од марта 2018. године изабран је у звање доцента, а од марта 2023. године изабран је у звање ванредног професора на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду где изводи наставу на следећим предметима: Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент, Основе индустријског инжењерства, Перформансе предузећа, итд. На позицији секретара Катедре за Производне системе, организацију и менаџмент био је од 2015. до 2021 године. У међувремену је обављао функцију помоћника Директора Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент од 2018. до 2021. године након чега је изабран и за Директора Департмана. У периоду од 2020-2021. године био је Председник Синдикалне организације Факултета техничких наука у Новом Саду. Као истраживач учествовао је на билатералном пројекту између Републике Словеније и Републике Србије 2012. године, на три пројекта финансирана од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине и на националном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја – ТР35050 под називом „Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила”. Боравио је на CEEPUS III међународној једномесечној размени на Technicum Универзитету у Бечу 2011., 2012. и 2013. године, на Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft Automation Technology у Грацу 2014. године и на Fraunhofer ISI, Karlsruhe, Germany, октобра 2016, у оквиру European Manufacturing Survey пројекта. Био је на шестомесечној специјализацији у току докторских студија у оквиру Erasmus Mundus програма SUNBEAM на Економском факултету Универзитета у Сплиту 2017. године где је боравио и на пост докторским студијама током 2018. године. Ожењен је и живи у Новом Саду.

Ванредни професор
01.03.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави31.08.2010.01.08.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник за техничку припрему наставе01.01.2009.01.08.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник за техничку припрему наставе01.01.2008.01.12.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.03.2018.28.02.2023.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Асистент31.08.2012.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Прилог развоју ефективног система квалитета процеса рада високошколских институција на основу анализе стандарда за акредитацију у високом образовању Републике Србије

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2009

Модел кључних индикатора перформанси институција виоског образовања

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2017

Прилог развоју ефективног система квалитета процеса рада високошколских институција на основу анализе стандарда за акредитацију у високом образовању Републике Србије

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, ISSN 1726-4529
(М23) Рад у међународном часописуTasić N., Đurić Ž., Malešević D., Maksimović R.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 2, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(М23) Рад у међународном часописуStevanov B., Stefanović D., Anderla A., Sladojević S., Tasić N.: New Approach to Information Systems Engineering Study Program to Meet Industry Expectations, International Journal of Engeneering Education, 2017, Vol. 33, No 4, pp. 1369-1379, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуLalić B., Delić M., Simeunović N., Tasić N., Cvetković S.: The Impact of Quality Management Purchasing Practices on Purchasing Performance in Transitional Economies, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No 3, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Lalić G., Tasić N., Penezić N.: EFFECTS OF FATIGUE TO OPERATIONAL PRODUCTIVITY WITH EMPLOYEES, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 170-176, ISSN 1582-2214
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Todorović T., Cvetković N., Tasić N., Marjanović U.: Strategic Outsourcing of SMEs in the Context of Industry 4.0: Evidence from Serbia, 3. Advanced Manufacturing Program, Beograd, 5-7 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Maksimović R., Lalić B., Ćukušić M.: Selecting Key Performance Indicators in Universities – Academic perspective, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 518-521, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Cvetković N., Muškinja J.: Company size and employee training: Case of Vojvodina Manufacturing Industry , 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 350-354, ISBN 978 – 80 – 8096 – 23
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Marjanović U., Delić M., Cvetković N.: Inter-organizational Collaboration for Innovation in Manufacturing Firms, 27. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar, 26-29 Oktobar, 2016, pp. 721-729, ISBN 978-3-902734-08-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, 9. Annual International Conference on Global Business, Engineering, Energy, Agriculture, and Health (ICGB-EEAH), Chicago: Global Strategic Management Inc., 21-22 Jul, 2017, pp. 92-102, ISBN ISSN: 1947-8321
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Maksimović R., Lalić B., Bogojević B., Ćukušić M.: University Key Performance Indicators – Students perspective, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 422-428, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCvetković N., Delić M., Marjanović U., Tasić N., Morača S., Lalić B.: Servitisation in Manufacturing Firms in Developing Country: Evidence from Serbia, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 462-467, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulic S., Tasić N., Bogojevic B.: Supporting Graphics for Determination of Mean Time to Failure of Technical Systems, 4. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Beograd: Research Center DQM, 27-28 Jun, 2013, pp. 46-51, ISBN 978-86-86355-17-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Anišić Z., Medić N., Tasić N., Marjanović U.: The Impact of Organizational Innovation Concepts on New Products and Related Services, 24. International Conference on Production Research - ICPR, Poznan: DEStech Publications, Inc., 30-3 Jul, 2017, pp. 110-115, ISBN 978-1-60595-507-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Majtorović V., Marjanović U., Delić M., Tasić N.: The Effect of Industry 4.0 Concepts and E-learning on Manufacturing Firm Performance: Evidence from Transitional Economy, 22. Advances in Production Management Systems (APMS), Hamburg: Springer, 3-7 Septembar, 2017, pp. 298-305, ISBN 978-3-319-66925-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTodić V., Ćosić I., Tešić Z., Lalić B., Tasić N.: Assessing the recycling costs in the product development phase, Tehnika, 2017, pp. 105-112, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTepić G., Tepić I., Sremac S., Tasić N., Bogojević B.: Management of risk in response to natural disasters, ECOLOGICA, Scientific professional society for environmental protection of Serbia, 2015, Vol. 22, No 80, pp. 651-655, ISSN 0354-3285
(М52) Рад у часопису националног значајаТодић В., Ћосић И., Тешић З., Лалић Б., Тасић Н.: Процена трошкова рециклаже у фази развоја производа, Техника, 2017, Вол. 67, Но 1, пп. 109-116, ИССН 0040-2176, УДК: 62(062.2) (497.1)
(М53) Рад у научном часописуLalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation in Developing Regions: An Empirical Analysis across Manufacturing Companies, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol. 8, No 3, pp. 111-120, ISSN 2217-2661, UDK: 005.591.6
(М53) Рад у научном часописуLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Bogojević B.: Key Competitiveness Factors of ISO Certified Organizations in Serbia, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 29-32, ISSN 2217-8155
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.03.2023.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.03.2018.
АсистентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2015.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2012.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2011.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2010.