проф. др Милан Делић


Недостаје слика

др Милан Делић

Редовни професор


Телефон021/485-2122
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Канцеларијакабинет 207

Милан Делић је рођен 02.08.1981. године у Новом Саду, у коме је стекао основно и средње образовање.

Након завршене средње школе уписује се на Факултет техничких наука, студијски програм „Индустријско инжењерство“. Интегрисане основне и дипломске академске мастер студије завршава 10. 07.2007. год, на студијском програму "Индустријско инжењерство – Информационо-управљачки и комуникаци­они системи", одбраном дипломског – мастер рада под називом "Функционал­на анализа и софтверска подршка уређивачке делатности научног часописа" са оценом 10,00.

Исте године запошљава се на Факултету техничких наука, на катедри за „Квалитет, ефективност и логистику“ у звању асистента, где и уписује докторске студије на студијском програму "Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент".

Од првог избора у звање асистента активно учествује у реализацији наставе на више предмета.

Докторске академске студије завршава 04.07.2013. год. одбраном тезе под називом „Утицај система менаџмента и примене информационих технологија на перформансе организације“ на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Аутор је и коаутор више истраживачких радова из области менаџмента квалитетом, примене информационих технологија и сродних области у међународним часописима, научним часописима, водећим часописима националног значаја, као и радова на домаћим и научно-стручним конференцијама међународног значаја.

Такође, активно учествује или је учествовао у изради низа пројеката унапређења система менаџмента и усаглашавања система управљања квалитетом са захтевима стандарда серије ИСО 9000 и сродним стандардима и поседује сертификате за интерног и екстерног проверавача система менаџмента квалитетом

Редовни професор
25.11.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом04.07.2013.01.11.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент25.11.2007.01.06.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор25.11.2018.24.11.2023.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Доцент25.11.2013.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
НазивУ Установи
Функционална анализа и софтверска подршка уређивачке делатности научног часописа

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2007

Утицај система менаџмента и примене информационих технологија на перформансе организације

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadlovački V., Hadžistević M., Štrbac B., Delić M., Kamberović B.: Evaluating minimum zone flatness error using new method - bundle of plains through one point, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.precisioneng.2015.10.002, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, No -, pp. 554-562, ISSN 0141-6359
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStefanović D., Marjanović U., Delić M., Ćulibrk D., Lalić B.: Assessing the success of e-government systems: An employee perspective, Information and Management, 2016, Vol. 53, No 6, pp. 717-726, ISSN 0378-7206, UDK: DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.im.2016.02.007
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĆulibrk J., Delić M., Mitrović Veljković S., Ćulibrk D.: Job Satisfaction, Organizational Commitment and Job Involvement: The Mediating Role of Job Involvement, Frontiers in Psychology, 2018, Vol. 9, pp. 1-12, ISSN 1664-1078, UDK: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00132
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the impact of quality management and application of information technologies on organisational performance – case of Serbia and the wider region, Total Quality Management & Business Excellence, 2014, Vol. 25, No 7-8, pp. 776-789, ISSN 1478-3363
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Maksimović R., Pečujlija M.: Examining relationships between quality management and organisational performance in transitional economies, Total Quality Management & Business Excellence, 2014, Vol. 25, No 3-4, pp. 367-382, ISSN 1478-3363
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarjanović U., Delić M., Lalić B.: Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 253-272, ISSN 1617-9846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHadžistević M., Štrbac B., Spasić Jokić V., Delić M., Sekulić M., Hodolič J.: Factors of estimating flatness error as a surface requirement of exploitation , Metalurgija, 2015, Vol. 54, No 1, pp. 239-242, ISSN 0543-5846
(М23) Рад у међународном часописуJovanović R., Radlovački V., Pečujlija M., Kamberović B., Delić M., Grujić J.: Assessment of blood donors’ satisfaction and measures to be taken to improve quality in transfusion service establishments, Medicinski glasnik, 2012, Vol. 9, No 2, pp. 231-237, ISSN 1840-0132
(М23) Рад у међународном часописуMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The infuence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуMarjanović U., Simeunović N., Delić M., Krpović Bojanić Ž., Lalić B.: Assessing the Success of University Social Networking Sites: Engineering Students’ Perspective, International Journal of Engineering Education, 2018, Vol. 34, No 4, pp. 1363-1375, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуŠtrbac B., Radlovački V., Spasić Jokić V., Delić M., Hadžistević M.: The Difference Between GUM and ISO/TC 15530-3 Method to Evaluate the Measurement Uncertainty of Flatness by a CMM, MAPAN - Journal of Metrology Society of India, 2017, Vol. 32, No 4, pp. 251-257, ISSN 0970-3950, UDK: DOI 10.1007/s12647-017-0227-3
(М23) Рад у међународном часописуBeker I., Kesić I., Radlovački V., Delić M., Šević D., Morača S.: Improvement of the Maintenance Management of Complex Technical Systems Which Demand High Reliability, Техницки вјесник - Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651, UDK: 163.42
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Делић М.: Knowledge management and ISO 9001:2015 standard, 8. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Пријевор, 29-30 Јун, 2017, пп. 14-22, ИСБН 978-86-86355-34-8
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Delić M., Radaković N.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Čačak, Serbia, 29-30 Jun, 2016, pp. 14-21, ISBN 978-86-86355-32-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, 9. Annual International Conference on Global Business, Engineering, Energy, Agriculture, and Health (ICGB-EEAH), Chicago: Global Strategic Management Inc., 21-22 Jul, 2017, pp. 92-102, ISBN ISSN: 1947-8321
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Beker I., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: LEAN SYSTEM AS THE BASIS OF BUSINESS EXCELLENCE AND COMPETITIVENESS OF LOCAL ORGANIZATIONS, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Jun, 2017, pp. 67-70, ISBN 978-86-89157-09-3, UDK: 005.9:001.895
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Vulanović S., Delić M., Kamberović B., Beker I., Čerepnalkovska S.: INFLUENCE OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ON RISK MANAGEMENT SYSTEM, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Jun, 2017, pp. 63-66, ISBN 978-86-89157-09-3, UDK: 005;006.8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Cvetković N., Vrhovac V., Milisavljević S., Morača S.: COMPETITIVENESS OF SERBIAN ORGANISATIONS BASED ON MODERN ORGANIZATIONAL AND INDUSTRIAL CONCEPTS, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Jun, 2017, pp. 77-82, ISBN 978-86-89157-09-3, UDK: 005.9:001.895
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić B., Majstorović V., Kamberović B., Hadžistević M., Radlovački V., Delić M.: Basis and the need for application of general model for quality management in procurement process, 7. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Mechanical Engineering Faculty, 4-7 Jun, 2013, pp. 455-459, ISBN 978-86-7083-791-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽižakov M., Vulanović S., Delić M., Kamberović B., Vrhovac V.: Relationship between knowledge management and innovation performance: A literature review, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 241-244, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBlažić D., Delić M., Ćosić I., Vrhovac V., Žižakov M.: Examining the impact of Lean tools on time-based efficiency and inventory performance in the conditions of transitional economy, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 382-388, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠtrbac B., Biševac S., Delić M., Klobučar R., Ačko B., Hadžistević M.: Competence Assessment of CMMs for Different Measuring Tasks, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 157-160, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Maksimović R., Lalić B., Bogojević B., Ćukušić M.: University Key Performance Indicators – Students perspective, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 422-428, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Lalić B., Majtorović V., Marjanović U., Delić M., Tasić N.: The Effect of Industry 4.0 Concepts and E-learning on Manufacturing Firm Performance: Evidence from Transitional Economy, 22. Advances in Production Management Systems (APMS), Hamburg: Springer, 3-7 Septembar, 2017, pp. 298-305, ISBN 978-3-319-66925-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Blažić D., Delić M., Cvetković N., Vrhovac V., Peković T.: The impact of lean tools on cost-based efficiency: Evidence from the transitional economy, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 66-71, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Blažić D., Peković T.: The impact of Lean Six Sigma tools on organisational performance: A literature review, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 60-65, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Milisavljević S., Delić M., Beker I., Šević D.: Reverse logistics implementation barriers in organizations on the territory of AP Vojvodina, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 292-297, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCvetković N., Delić M., Marjanović U., Tasić N., Morača S., Lalić B.: Servitisation in Manufacturing Firms in Developing Country: Evidence from Serbia, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 462-467, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Maksimović R., Lalić B., Ćukušić M.: Selecting Key Performance Indicators in Universities – Academic perspective, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 518-521, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Lalić B., Tasić N., Delić M., Katić A., Katić (Drezgić) I., Bogojević B.: Customized approach in organizing student internships at DIEM-FTS, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2016, pp. 141-146, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Radlovački V., Delić M., Beker I.: Establishing the Organization’s Context – The First Step to Risk Based Quality Management System, 8. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Vidosav Majstorović, Mechanical Engineering Faculty, Kraljice Marije 16, 11020 Beograd, Serbia, 1-5 Jun, 2015, pp. 243-246, ISBN 978-86-7083-858-1, UDK: 005.6(082)(0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Vulanović V., Radlovački V., Delić M.: Risk Based Audit of Management Systems, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 49-52, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилисављевић С., Бекер И., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Квалитет као мера спремности привреде Војводине за компетицију са привредом Европске уније, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA., 19-20 Новембар, 2015, пп. 59-62, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Beker I.: Application of information technologies (IT) in organizations that run management systems in accordance with international standards, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 63-66, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 006.3/8:65.012.32
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Risk Management in QMS Processes - A Step towards Harmonization With ISO 9001:2015, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 55-58, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Radlovački V., Delić M., Kamberović B., Sladić B., Beker I.: DIMENSIONS OF MANAGEMENT PURCHASE AND PURCHASE PERFORMANCE IN SERBIA, 9. International Convention on Quality, Beograd: UASQ – United Association of Serbia for Quality, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 658.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВуковић М., Вулановић С., Бркљач Н., Делић М., Шевић Д.: АЛАТИ КВАЛИТЕТА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ, 9. International Convention on Quality, Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 330.546:338.45,355.424.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Beker I., Majstorović V., Pečujlija M., Kamberović B., Delić M.: Research on TQM practice in Serbia, 6. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Mechnical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 6-10 Jun, 2011, pp. 220-223, ISBN 978-86-7083-727-0, UDK: 005.6; 006.83
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Milić B., Marjanović U., Vulanović S., Šević D.: Fostering learning organisation through authentic leadership and employees’ affective commitment, 19. QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Рим: Lund University Library Press, 21-23 Septembar, 2016, pp. 1127-1139, ISBN 978-91-7623-086-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the Impact of Quality Management and Application of the Information Technologies on Organizational Performance – Case of Serbia and the Wider Region., 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Порторож: Модерна организација, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 526-534, ISBN 978-961-232-269-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Delić M., Radlovački V., Kamberović B., Beker I.: Risk based design of integrated management systems, 19. QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Рим: Lund University Library Press, 21-23 Septembar, 2016, pp. 1491-1506, ISBN 978-91-7623-086-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Brkljač N., Kesić I., Delić M., Radlovački V.: Relations Between Occupational Health and Safety and Quality Management Dimensions in Organizations – Launching Research in Transitional Conditions, 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Порторож: Модерна организација, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 1763-1776, ISBN 978-961-232-269-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedojević M., Medojević M., Petrović J., Delić M.: Energy Consumption Indicators of Public Facilities in AP Vojvodina With Focus on Human Factor and Factors Influencing Energy-Saving Behavior of Employees, 6. ASHRAE International Conference on Energy Research and Development, Kuwait: ASHRAE, 14-16 Mart, 2016, pp. 17-25, ISBN 978-1-939200-22-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBeker I., Šević D., Milisavljević S., Radlovački V., Delić M., Brkljač N.: Is Economy of Vojvodina ready for joining EU ?, 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 355-360
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: ESTABLISHMENT OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Managemenт, 15-17 Октобар, 2014, пп. 207-212, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Sladić B., Delić M., Vulanović S., Kamberović B.: The impact of quality management in purchase function on customer satisfaction, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 15-17 Октобар, 2014, пп. 199-202, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation Potential for AP Vojvodina Manufacturing Sector Improvement, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2016, pp. 147-150, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Cvetković N., Muškinja J.: Company size and employee training: Case of Vojvodina Manufacturing Industry , 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 350-354, ISBN 978 – 80 – 8096 – 23
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Marjanović U., Delić M., Cvetković N.: Inter-organizational Collaboration for Innovation in Manufacturing Firms, 27. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar, 26-29 Oktobar, 2016, pp. 721-729, ISBN 978-3-902734-08-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović R., Radlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: Implementation of ISO 13485:2003 Standard Requirements in Blood Transfusion Institute Novi Sad Management System, 10. International Convention on Quality, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, 1-5 Jun, 2015, pp. 54-57, ISBN 978-86-89157-04-8, UDK: 005(082)(0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović V., Jocanović M., Delić M.: Influence of Solid Particles as a Contaminants on Degradation Processes in Hydraulic Components or Systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 15-17 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Hadžistević M., Vuković M.: Identifying Key Factors of High School Students’ Satisfaction of Teaching Quality – Pilot Survey (8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, June 06 – 08, 2013, Bosnia & Herzegovina, Zenica), 8. Research/Expert Conference with International Participations - QUALITY, Zenica: University of Zenica, Faculty of mechanical engineering in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Fakultetska 1, 72000, Zenica, 6-8 Jun, 2013, pp. 427-432, ISBN 1512-9268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: How managers estimate management systems today in Serbia, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: ФТН Нови Сад, 20-21 Септембар, 2012, пп. 167-170, ИСБН 978-86-7892-429-3, УДК: 612.7/.9(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Improvements of blood stock management in blood banks using lean six sigma, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Novi Sad: Faculty of technical sciences, 13-14 Septembar, 2012, pp. 85-92, ISBN 978-86-7892-445-3, UDK: 62-5(082); 005.7(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Tasić N., Hadžistević M.: Contribution to the Development of Instrument for Exploring Combined Impact of Quality Management System and Information System on Organizational Performances, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 332-336, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Kamberović B., Pečujlija M., Delić M., Vulanović S.: Elements of Quality Management and Estimates of Management Systems Provided By Quality Managers - The Situation in Serbia, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 337-342, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Jovanović R., Kamberović B., Delić M., Vulanović S.: THE ROLE OF MANAGERS IN IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT STANDARDS, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Department for Production, IT and Management, 28-30 Septembar, 2011, pp. 155-158, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Bogojević B.: Contribution to the Development of an Effective Quality System in Higher Education Based on Comparative Analysis of National Standards for Accreditation in Serbia and ISO 9001, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 451-455, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B.: IMPLEMENTATION OF PROCESS APPROACH IN INFORMATIONAL (IT) SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Naziv skupa: Međunarodna naučna konferencija "INDUSTRIJSMI SISTEMI - IS '08" , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 315-320, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Kamberović B., Delić M.: THE ANALYSIS OF MANAGEMENT FUNCTION WITHIN AN ORGANIZATION - THE APPLICATION OF PROCESS APPROACH Naziv skupa: Međunarodna naučna konferencija "INDUSTRIJSMI SISTEMI - IS '08" , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 307-314, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Milisavljević S., Kesić I., Delić M.: MANAGEMENT OF LOGISTIC FUNCTION OF WAREHOUSE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF WAREHOUSING SYSTEM OF TWO HYPERMARKETS UNDER CONDITIONS OF MARKET UNCERTAINTY, 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 373-378, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М41) Истакнута монографија националног значајаДелић М.: Менаџмент квалитетом и примена информационих технологија: Комбиновани утицај на перформансе организације., Нови Сад, Факултет техничких наука у Новом Саду, Едиција "Техничке науке-монографије", 74, 2017, ИСБН 978-86-6022-021-1, УДК: 005.6:004
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДелић М., Радловачки В., Камберовић Б.: РАЧУНАРСКА ПОДРШКА УПРАВЉАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Назив часописа: МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ &амп; ИЗВРСНОСТ * TOTAL QUALITY MANAGEMENT & EXCELLENCE , Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2008, Вол. 36, Но 1-2, пп. 107-110, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРадловачки В., Делић М., Камберовић Б.: ПРИЛОГ СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТОКОВА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Назив часописа: МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ &амп; ИЗВРСНОСТ * TOTAL QUALITY MANAGEMENT & EXCELLENCE , Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2008, Вол. 36, Но 1-2, пп. 211-212, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРадловачки В., Камберовић Б., Делић М.: ДА ЛИ СУ УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОИЗВОДЊА ПОСЕБНИ ПРОЦЕСИ Назив часописа: МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ &амп; ИЗВРСНОСТ , Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2008, Вол. 36, Но 4, пп. 85-88, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М52) Рад у часопису националног значајаBeker I., Delić M., Milisavljević S., Gosnik D., Ostojić G., Stankovski S.: Can IoT be Used to Mitigate Food Supply Chain Risk? , International Journal of Industrial Engineering and Management, 2016, Vol. 7, No 1, pp. 43-48, ISSN 2217-2661
(М52) Рад у часопису националног значаја Karanović V., Jocanović M., Delić M.: Influence of solid particles as a contaminants on degradation processes in hydraulic components or systems, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 15-20, ISSN 2217-2661, UDK: -
(М52) Рад у часопису националног значајаJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 237-244, ISSN 2217-2661, UDK: 614.2:005.7
(М53) Рад у научном часописуDelić M., Slatten T., Milić B., Marjanović U., Vulanović S.: Fostering learning organisation in transitional economy – The role of authentic leadership and employee affective commitment, International Journal of Quality and Service Sciences, 2017, ISSN 1756-669X
(М53) Рад у научном часописуRadlovački V., Beker I., Kamberović B., Pečujlija M., Delić M.: ORGANIZATION PERFORMANCE MEASUREMENT AND QUALITY INFORMATION SYSTEM IN SERBIA - QUALITY MANAGERS' ESTIMATES, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2011, Vol. 2, No 1, pp. 13-20, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часопису Jovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 237-244, ISSN 2217-2661, UDK: 614.2:005.7
(М53) Рад у научном часопису Marjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, International Journal of Global Business, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 26-36, ISSN 2151-7541
(М53) Рад у научном часописуBrkljač N., Beker I., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: Lean system as the basis of business excellence and competitiveness of local organizations, Advanced Quality: international journal, 2017, Vol. 45, No 4, pp. 17-21, ISSN 2217-8155
(М53) Рад у научном часопису Delić M., Cvetković N., Vrhovac V., Milisavljević S., Morača S.: Competitiveness of Serbian organisations based on modern organizational and industrial concepts, Advanced Quality: international journal, 2017, Vol. 45, No 3, pp. 41-46, ISSN 2217-8155
(М53) Рад у научном часопису Lalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation in Developing Regions: An Empirical Analysis across Manufacturing Companies, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol. 8, No 3, pp. 111-120, ISSN 2217-2661, UDK: 005.591.6
(М53) Рад у научном часописуDelić M., Beker I., Cvetković N., Medić N., Morača S.: Assessment of Key LEAN Dimensions Implementation in Organisations from Developing Region, http://ijiemjournal.uns.ac.rs/previousissues/80-volume-8-2017/volume-8-issue-4/352-assessment-of-key-lean-dimensions-implementation-in-organisations-from-developing-region, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol. 8, No 4, pp. 239-245, ISSN 2217-2661, UDK: 005.1:005.7
(М53) Рад у научном часописуBeker I., Delić M., Milisavljević S., Gosnik D., Ostojić G., Stankovski S.: Can IoT be Used to Mitigate Food Supply Chain Risk? , International Journal of Industrial Engineering and Management, 2016, Vol. 7, No 1, pp. 43-48, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Bogojević B.: Key Competitiveness Factors of ISO Certified Organizations in Serbia, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 29-32, ISSN 2217-8155
(М53) Рад у научном часописуŠević D., Delić M., Brkljač N., Vulanović S.: Enviromental management system as the basis of integrated management system - possibility, advantage or necessity, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 49-52, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуRadlovački V., Kamberović B., Delić M., Hadžistević M., Pečujlija M.: Are Quality Management System and Information Technologies Management Tools - Estimates of Serbian Quality Managers, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 33-36, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Pečujlija M., Beker I.: Contribution to the research of relationship between ISO compliant quality management systems and non-financial indicators of organizational performance, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 27-32, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуVulanović S., Beker I., Radlovački V., Delić M.: The Appliance of Work Flow Diagram as a Tool for Identification and Grouping of Failures in Processes of Integrated Management System, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 23-26, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуБекер И., Делић М., Вулановић С.: ИСО 27001 - Анеx А - поглавље 13 - Управљање инцидентима у вези са безбедношћу информација - како задовољити захтеве, International Journal Total Quality Management & Excellence, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 179-182, ИССН 1452-0680, УДК: 688.5
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Делић М., Бекер И., Камберовић Б., Јовановић Р.: ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЕРТИФИКОВАНИМ СИСТЕМИМА МЕНАЏМЕНТА У СРБИЈИ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 172-178, ИССН 1452-0680, УДК: 168.4;65.012.32;111.4;2-725:331
(М53) Рад у научном часописуДелић М., Радловачки В., Бекер И.: ПРОШИРЕЊЕ КОНЦЕПТА МОДЕЛА КАРТЕ ПРОЦЕСА УМЛ НОТАЦИЈОМ ПРИ МОДЕЛОВАЊУ И ПРИКАЗИВАЊУ ПРОЦЕСА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 166-171, ИССН 1452-0680, УДК: 168.4;65.012.32;111.4;167.7;159.952.3;167.7;159.922.5.17.021.1,572.024
(М53) Рад у научном часописуМарија Б., Камберовић Б., Радловачки В., Делић М.: РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 4, пп. 115-120, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М53) Рад у научном часопису Delić M., Radlovački V., Kamberović B.: The Social Aspect of A Quality Management System, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2009, Вол. 37, пп. 77-81, ИССН 1452-0680
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини Vulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Design of QMS documentation based on risk assessment - a step towards harmonization with ISO 9001:2015, 18. European Quality Week in Serbia, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, 18-20 Novembar, 2014, ISBN 978-86-89157-01-7, UDK: 658.5
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниRadlovački V., Kamberović B., Delić M., Vulanović S., Beker I., Hadžistević M.: Kako uvesti LEAN 6 SIGMA, uvodno predavanje po pozivu, Zbornik na CD, 10. European Quality Week in Serbia, Нови Сад: ЈУСК - Једиснтвено удружење Србије за квалитет, Београд, 19-21 Новембар, 2013, ИСБН 978-86-89157-01-7, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБекер И., Милисављевић С., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Спремност привреде Војводине за компетицију са привредом Европске Уније, 4. Конкурентност и одрживи развој– КОР 2015, Нови Сад: БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, 7-8 Октобар, 2015, пп. 103-107, ИСБН 2335-0172
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБекер И., Милисављевић С., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Спремност привреде Војводине на компетицију са привредном Европске уније, 4. Дунавски бизнис форум – Конкурентност и одрживи развој, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, БСЦ - Нови Сад и Медиа Инвент, 7-9 Октобар, 2015, пп. 103-107, ИСБН ИССН 2335-0172, УДК: 334.72; 339.137
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTasić N., Maksimović R., Lalić B., Nikolić (Pavlović) J., Delić M.: Selecting Key Performance Indicators in Higher Education, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 136-140, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Марјановић У., Делић М., Тасић Н.: Истраживање европских производних потенцијала - Србија 2015, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 291-294, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Богојевић Б., Катић (Дрезгић) И., Катић А., Делић М., Тасић Н., Јокановић Б.: Реализација предмета стручна пракса путем моодле еллаб платформе за е-учење на ФТН-ДИИМ – праћење и анализа критеријума задовољства студената, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 95-98, ИСБН 978-86-6022-031-0.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилисављевић С., Бекер И., Шевић Д., Радловачки В., Делић М., Бркљач Н.: Квалитет као мера спремности привреде Војводине за компетицију са привредом Европске уније, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA., 19-20 Новембар, 2015, пп. 59-62, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Risk Management in QMS Processes - A Step towards Harmonization With ISO 9001:2015, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Новембар, 2015, пп. 55-58, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Beker I.: Application of information technologies (IT) in organizations that run management systems in accordance with international standards, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: УАСQ - Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, Белграде, СЕРБИА, 19-20 Новембар, 2015, пп. 63-66, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 006.3/8:65.012.32
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВуковић М., Вулановић С., Бркљач Н., Делић М., Шевић Д.: АЛАТИ КВАЛИТЕТА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ, 9. Интернатионал Цонвентион он Qуалитy, Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 330.546:338.45,355.424.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Radlovački V., Delić M., Kamberović B., Sladić B., Beker I.: DIMENSIONS OF MANAGEMENT PURCHASE AND PURCHASE PERFORMANCE IN SERBIA, 9. International Convention on Quality, Beograd: UASQ – United Association of Serbia for Quality, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 658.7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Hadžistević M., Vuković M.: Identifying Key Factors of High School Students’ Satisfaction of Teaching Quality – Pilot Survey (8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, June 06 – 08, 2013, Bosnia & Herzegovina, Zenica), 8. Research/Expert Conference with International Participations - QUALITY, Zenica: University of Zenica, Faculty of mechanical engineering in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Fakultetska 1, 72000, Zenica, 6-8 Jun, 2013, pp. 427-432, ISBN 1512-9268
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМушкиња Ј., Симеуновић Н., Делић М., Лалић Б., Марјановић У.: УТИЦАЈ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНАТА НА УПОТРЕБУ WЕБ САЈТА И ФАЦЕБООК ГРУПЕ У ТОКУ ПРОЦЕСА УПИСА: ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет Техничких Наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 115-118, ИСБН 978-86-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТасић Н., Максимовић Р., Лалић Б., Марјановић У., Бранислав Б., Делић М.: Истраживање релевантности кључних индикатора перформанси у високом образовању, 23. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техницких наука Универзитета у Новом Саду, 22-24 Фебруар, 2017, пп. 269-272, ИСБН 978-86-7892-904-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Делић М., Бранислав Б., Тасић Н., Катић (Дрезгић) И., Катић А.: Анализа задовољства студената применом МООДЛЕ ЕЛЛАБ платформе за учење на даљину у процесу реализације стручне студентске праксе на ФТН-ДИИМ, 23. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 22-24 Фебруар, 2017, пп. 134-139, ИСБН 978-86-7892-904-5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаДелић М.: Утицај система менаџмента и примене информационих технологија на перформансе организације, Нови Сад, Факултет техничких наука, Нови Сад., 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Делић М., Радловачки В., Камберовић Б.: Програмско решење електронске дистрибуције документације система менаџмента, "QМСДОЦ". Имплементирано у: Институту за јавно здравље Војводине-ИЗЈЗВ., 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Вулановић С., Морача С., Камберовић Б., Радловачки В., Бекер И., Шевић Д., Милисављевић С., Делић М., Бркљач Н.: ИТЦ метода процене ризика на радном месту и у радној околини, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистика25.11.2023.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистика25.11.2018.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистика25.11.2013.
АсистентКвалитет, ефективност и логистика25.11.2010.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.10.2007.