доц. др Предраг Видовић


Недостаје слика

др Предраг Видовић

Доцент


Телефон021/485-2591
E-mail
Академско звањеДоцент

Видовић Предраг је рођен 15. новембра 1981. године у Власеници. Основну школу је похађао у родном граду. У истом граду је завршио и гимназију.
Након завршетка гимназије 2000. године уписује студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, образовни профил: Дипломирани инжињер електротехнике и рачунарства. Након ИВ (четврте) године студија стицао је радну праксу у електродистрибуцији "Власеница" ЈП ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА. Студије завршава у току 2005. године, као први у генерацији, без уписа апсолвентског стажа са просјечном оцјеном 9,47 (девет, 47/100), и са оцјеном дипломског рада 10 (десет).
Након завршетка основних студија уписао је посдипломске студије на Факултету техничких наука на смјеру електроенергетски системи (електроенергетика). У току 2007. године боравио је у Португалу (Порто) на стручном усавршавању у трајању од мјесец дана. У току боравка у Португалу био је на електротехничком факултету и институту „ИНЕСЦ ПОРТО“. Ту је се упознао са новим технологијама које се примјењују у области електроенергетике. Од 1. децембра 2005. године запослен је на Факултету техничких наука. У новембру 2008. године одбранио је магистарску тезу са просјечном оцјеном на магистарским студијама 10 (десет) и са оцјеном магистарског рада 10 (десет). У фебруару 2015. године одбранио је докторску дисертацију под називом: "Прорачуни токова снага неуравнотежених дистрибутивних мрежа".

Доцент
10.07.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач01.12.2014.01.06.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром12.02.2009.01.11.2014.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Сарадник у настави01.02.2008.01.02.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Истраживач приправник01.12.2005.01.01.2008.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
НазивУ Установи
Математичка заснованост прорачуна токова снага дистрибутивних мрежа

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Несиметрични токови снага дистрибутивних мрежа

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Прорачуни токова снага неуравнотежених дистрибутивних мрежа

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVidović P., Sarić A.: A novel correlated intervals-based algorithm for distribution power flow calculation, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2017, No 90, pp. 245-255, ISSN 0142-0615
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStrezoski V., Vidović P.: Power flow for general mixed distribution networks, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2015, Vol. 25, No 10, pp. 2455-2471, ISSN 2050-7038
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P., Prica M., Kenneth L.: Review of Modeling Challenges and Potential Solutions for Integration of Emerging DERs in DMS Applications - Power Flow and Short-Circuit Analysis, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2018, ISSN 2196-5625
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: New bus classification and unbalanced power flow of large‐scale networks with electronically interfaced energy resources, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, Vol. 28, No 3, ISSN 2050-7038
(М23) Рад у међународном часописуObrenić M., Vidović P., Strezoski L.: A novel intervals-based algorithm for the distribution short-circuit calculation, Electrical Engineering, 2019, ISSN 0948-7921
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStrezoski V., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža Naziv časopisa: Elektroprivreda , Elektroprivreda, 2008, No 2, pp. 63-75, ISSN 0013-5755
(М53) Рад у научном часописуСимић Н., Видовић П.: Прорачун режима миксоване дистрибутивне мреже са кратким спојем, Зборник радова Факултета техничких наука, 2018, ИССН 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуRistić M., Vidović P.: Spremnost mreže za izvršavanje naponsko-reaktivne optimizacije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 1, pp. 133-136, ISSN 0350-428X, UDK: 004.9
(М53) Рад у научном часописуJović S., Vidović P.: Proračun tokova snaga zasnovan na metodu konturnih struja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 3, pp. 495-498, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(М53) Рад у научном часописуEćimović M., Vidović P.: Uticaj neutralnog provodnika na vrednost struja kratkih spojeva, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 7, pp. 1240-1243, ISSN 0350-428X, UDK: 621.311
(М53) Рад у научном часописуBlagojević D., Vidović P.: Proračun tokova snaga prenosnih mreža primenom Newton-Raphson-ove metode, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 5, pp. 834-837, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(М53) Рад у научном часописуMitrović A., Vidović P.: Proračun tokova snaga miksovane distributivne mreže u domenu simetričnih komponenti, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 14, pp. 2619-2622, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(М53) Рад у научном часописуKlimenta M., Vidović P.: Proračun tokova snaga miksovane distributivne mreže u faznom domenu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 14, pp. 2623-2626, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(М53) Рад у научном часописуGavranović I., Vidović P.: Testiranje proračuna tokova snaga radijalnih distributivnih mreža, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2014, No 3, pp. 451-454, ISSN 0350-428X, UDK: 621.316
(М53) Рад у научном часописуKrstonošić N., Vidović P., Marijanović V.: Verifikacija proračuna nesimetričnih tokova snaga, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, ISSN 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуКундачина О., Обренић М., Видовић П.: Математички модел трансформатора са намотајима спрегнутим у сломљену звезду, Зборник радова Факултета техничких наука, 2018, ИССН 0350-428X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтрезоски Л., Војновић Н., Стрезоски В., Видовић П.: Изазови у моделовању и прорачунима дистрибутивних мрежа услед интеграције обновљивих дистрибуираних енергетских ресурса, 11. ЦИРЕД, Копаоник, 24-28 Септембар, 2018, ИСБН 978-86-83171-21-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga aktivnih trofaznih distributivnih mreža, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStrezoski V., Vidović P.: Trofazni tokovi snaga distributivnih mreža Naziv skupa: ЈUKO-CIRED , 6. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore (CIRED), Vrnjačka Banja, 30-3 Septembar, 2008, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-14-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGrabež D., Galić M., Vidović P.: Pregled smart grid koncepta i osvrt na primenu u američkim mrežama, 7. INDEL Simpozijum Industrijska Elektronika, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2008, pp. 66-70, ISBN 978-99955-46-01-4
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаВидовић П.: Прорачуни токова снага неуравнотежених дистрибутивних мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015
(М72) Одбрањен магистарски радВидовић П.: Несиметрични токови снага дистрибутивних мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Видовић П.: Софтвер за прорачун режима трофазних трансформатора, 2018
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду10.07.2015.
Асистент приправник РЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
АсистентЕлектроенергетика23.01.2012.
Асистент приправник РЕлектроенергетика19.05.2011.
АсистентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука12.02.2009.
Сарадник у наставиЕлектроенергетикаФакултет техничких наука28.01.2008.
Истраживач приправникЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.12.2005.