ванр. проф. др Владимир Мученски


Недостаје слика

др Владимир Мученски

Ванредни професор


Телефон021/485-2609
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 303

рођен је 27.04.1980.године у Врбасу, Р Србија. Основну школу и средњу школу завршио је у Новом Саду. Дипломирао на Факултету техничких наука - Грађевински одсек 2005.год. Звање доктора техничких наука стекао је са израдом и одбраном докторске дисертације "Модел семиквантитативне процене ризика заштите на раду за процесе изградње" 2013. године на Универзитету у Новом Саду, Факултет техничких наука из области Грађевинско инжењерство, студијски програм: Грађевинарство.

У звање ванредног професора за ужу научну област Технологија и организација грађења и менаџмент, биран је 2019.год. Од 2018. године је члан савета Факултета техничких наука.

На Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука од 2005.год. ради као асистент приправник (од 2010.год. као асистент). На истом департману од 2014. год. ради као доцент и предметни наставник на основним студијама на предметима "Технологија и организација грађења у хидротехници", на мастер студијама ˝Теорија система и системска анализа˝ и „Управљање грађењем“ док је на докторским студијама предметни наставник на предмету Управљање ризицима. У оквиру студијске групе основних студија Заштите на раду предметни наставник је на предметима „Заштита на раду при извођењу грађевинских радова“ и „Управљање процесом заштите на раду у грађевинарству“ док је на докторским студијама предметни наставник на предмету „Одабрана поглавља безбедности и здравља на раду у грађевинарству“.

Од 2008.год. је сарадник на 3 научноистраживачка пројекта који финансира Министарство за науку и технологију Р. Србије.

Као пројектант или сарадник учествовао је у преко 70 елабората: студије оправданости, вештачења, пројекти нових објеката и пројекти реконструкције, преглед и процена стања објеката, и сл. Стручни испит за пројектовање и извођење радова положио је 2009.год. Исте године стекао је лиценцу одговорног пројектанта 311. 2011. године стекао је лиценцу одговорног извођача радова 410.

Од 2018. године је председник извршног одбора Савеза заштите на раду Србије. Од 2015. године је известилац Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику Србију. Члан је  уређивачких одбора часописа Изградња и Ергономицс Интернатионал Јоурнал.

Као аутор или коаутор објавио је преко 90 научних и стручних радова.

Одлично говори и пише енглески језик.

Ванредни професор
13.02.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент13.02.2014.Катедра за организацију и технологију грађења
НазивУ Установи
Израда понудбене документације за грађење стамбено-пословног објекта Су+П+2+Дп+ГП коришћењем програмског пакета Фараон

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

МОДЕЛ СЕМИКВАНТИТАТИВНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЗА ПРОЦЕСЕ ИЗГРАДЊЕ

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Израда понудбене документације за грађење стамбено-пословног објекта Су+П+2+Дп+ГП коришћењем програмског п

Мастер рад

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(М23) Рад у међународном часописуMučenski V., Peško I., Velkovski T., Čaloska J., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: Impact of Construction Machinery and Tools on Non-Fatal Injuries in the Building Processes, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6, pp. 1201-1208, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Kecman N., Peško I., Bibić (Đorđević) D., Vujkov A., Velkovski T.: RISK ASSESSMENT OF HEALTH AND SAFETY AT WORK FOR FACILITIES DEMOLITION, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 340-348, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Injuries at work in the building process caused by construction machinery usage, 1. OSH BON-TON, Ohrid: University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, 29-31 Oktobar, 2015, pp. 202-207, ISBN 978-608-4624-18-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Peško I., Dražić J., Ćirović G., Trivunić M., Bibić (Đorđević) D.: INFLUENCE OF EXPERIENCE AND AGE OF WORKERS ON THE OCCURRENCE OF INJURIES IN BUILDING CONSTRUCTION, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, 17-21 Februar, 2014, pp. 2033-2040, ISBN 978-86-82707-23
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Peško I., Dražić J., Šešlija M., Trivunić M., Đorđević A.: INJURIES IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF SERBIA - SOURCE, TYPE AND SEVERITY OF INJURY, 3. International Scientific Conference Peeople, Building and Environment, Kromeriž: University of Brno, 15-17 Oktobar, 2014, ISBN 1805-6784
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using support vector machines , 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2017, 19-21 April, 2017, pp. 816-820, ISBN 978-953-8168-04-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Peško I., Matić B.: The Effect of Company Size on Safety and occupational Health in Construction within the European Union, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 527-531, ISBN 978-86-7892-336-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Peško I., Dražić J., Trivunić M.: Estimating Potential Amount of Concrete for Recycling by Using Artificial Neural Networks within Forecaster XL application, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 453-460, ISBN 978-86-87615-02-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMohači D., Mučenski V., Trivunić M., Peško I.: Choosing an Optimal Type of Facade Wall Using „Designbuilder“ Software Package, Materijali i konstrukcije, 2010, No 53, pp. 3-13, ISSN 0543-0798, UDK: 692.232.45:044.4=861
(М53) Рад у научном часописуMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Risk analisys for occupational injuries caused by machinery usage in building process, Mechanical Engineering, 2015, Vol. 33, No 3, pp. 281-286, ISSN 1857-5293, UDK: 69:621.8]:331.454-047.44
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМученски В., Тривунић М., Пешко И., Радисављевић Д., Дражић Ј., Бибић (Ђорђевић) Д.: Анализа значајности начина рада и услова рада у грађевинарству, 10. Унапређење система заштите на раду, Тара: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за заштиту животне средине и заштиту на раду, 23-26 Октобар, 2013, пп. 10-19, ИСБН 987-86-7892-549-8
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниTrivunić M., Mučenski V., Radisavljević D., Peško I., Bibić (Đorđević) D.: Radne skele u građevinarstvu, 12. Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara: Savez zaštite na radu Vojvodine, 7-10 Oktobar, 2015, pp. 32-41, ISBN 987-86-919221-0-8
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниMučenski V.: INDIRECT CAUSE OF INJURY AS A BASIS FOR SAFETY AT WORK RISK QUANTIFICATION IN CONSTRUCTION, 15. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 22-23 Maj, 2014, pp. 189-211, ISBN 978-86-7892-593-1
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМученски В.: Модел семиквантитативне процене ризика заштите на раду за процесе изградње, Нови Сад, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, 2013, стр. 1-208
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТехнологија и организација грађења и менаџмент13.02.2019.
ДоцентТехнологија и организација грађења и менаџмент13.02.2014.
Асистент-мастерОрганизација, технологија грађења и менаџмент01.07.2013.
Асистент-мастерОрганизација, технологија грађења и менаџмент29.06.2010.
Асистент приправникОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука22.11.2005.