доц. др Предраг Видицки


Недостаје слика

др Предраг Видицки

Доцент


Телефон021/485-2155
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 108

Предраг Видицки, рођен 26. марта 1980. године у Новом Саду. Настањен у Новом Саду. Дипломирао је новембра 2004 године на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент; смеру Инжењерски менаџмент, усмерењу менаџмент предузећа, са оценом 10. Тема дипломског рада: Организација активности маркетинга предузећа у новим тржишним условима ментор - Проф. др Радо Максимовић. Запослен на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду од 01.10.2005 године на катедри за производне системе, организацију и менаџмент и то на месту асистента приправника. Асистира на предметима: Основе теорије индустријских система, Технологија организације предузећа, Развојни процеси у предузећу. Магистрирао новембра 2009 на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент; смеру инжењерски менаџмент, усмерењу предузетни менаџмент.Тема магистарског рада: Развој модела за процену иновативности високошколских установа, ментор - Проф. др Радо Максимовић.Докторирао фебруара 2014 на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент; Тема докторског рада: Модел мерења и управљања развојним активностима у организацији, ментор - Проф. др Радо Максимовић.

Доцент
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом12.02.2014.01.08.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром25.05.2010.01.03.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник08.09.2006.01.05.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник01.10.2005.01.12.2005.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом29.10.2022.30.09.2023.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Асистент са докторатом29.10.2019.28.10.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Доцент12.09.2014.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Организација активности маркетинга предузећа у новим тржишним условима

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2004

Развој модела за марење иновативности високошколских установа

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2009

Модел мерења и управљања развојним активностима у организацији

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуВрговић П., Глассман Б., Wалтон А., Видицки П.: Open innovation for SMEs in developing countries – an intermediated communication network model for collaboration beyond obstacles, Innovation-Management Policy and Practice, 2012, Вол. 14, Но 3, пп. 290-302, ИССН 1447-9338
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Врговић П.: Иdea Management and Innovation Activities in Serbian Companies, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Октобар, 2017, пп. 414-418, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Рељић В., Миленковић И., Шулц Ј., Видицки П.: Using a Remotely Controlled Automated Device for Measuring Linear Dimensions in Teaching Activities in Secondary Vocational Schools, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Октобар, 2017, пп. 142-147, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРељић В., Видицки П., Бајчи Б., Шешлија Д., Шулц Ј.: Using of remote controlled pneumatic spring in teaching, 6. Technics and Informatics in Education - ТИЕ, Чачак: Faculty of Technical Sciences, Чачак, 28-29 Мај, 2016, пп. 391-396, ИСБН 978-86-7776-192-9, УДК: 621.398:37.018.43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБороцки Ј., Ћосић И., Видицки П., Текић Ж.: Competitiveness of Small And Medium Sized Enterprises In Unstable External Environment, 3. International Conference "Валлис Ауреа" - Focus on: Regional Development, Пожега: хттп://аурум.вуп.хр/ва/, 5 Октобар, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВрговић П., Антонова А., Видицки П.: Limiting innovation gaps - Building communication bridges between inventors and SMEs in developing countries, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, 14-16 Септембар, 2011, пп. 437-441, ИСБН 978-86-7892-341-8, УДК: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Врговић П., Максимовић Р.: Measuring innovation in higher education institutions, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, 14-16 Септембар, 2011, пп. 442-446, ИСБН 978-86-7892-341-8, УДК: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Бороцки Ј., Шенк В., Рашковић В.: Иnnovation activities in enterprise: different models of measurement, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, 14-16 Септембар, 2011, пп. 473-478, ИСБН 978-86-7892-341-8, УДК: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Митровић С., Врговић П., Иванишевић А.: European Charter and barriers for small and medium enterprises development in the selected municipalities in Autonomous province of Vojvodina, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Developmenт ИЦЕИРД, Нови Сад: Faculty of Technical Sciences, 27-29 Мај, 2010, пп. 780-786, ИСБН 978-86-7892-250-3, УДК: 005(082), 001.895(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВрговић П., Глассман Б., Wалтон А., Видицки П., Сузић Н.: Market Driven Inventions in SMEs - A Model for Growing Economies by Connecting Entrepreneurial Inventors with Local Companies, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 27-29 Мај, 2010, пп. 810-817, ИСБН 978-86-7892-250-3, УДК: 005(082), 001.895(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Врговић П.: Measuring innovation in service sector , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, 2-3 Октобар, 2008, пп. 565-570, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Митровић С., Иванишевић А.: Еntrepreneurship education as the development factor of small and medium sized enterprises, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, 2-3 Октобар, 2008, пп. 471-475, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Николић (Павловић) Ј., Ћосић И.: Limitations for the enterpreneurship development in selected municipalities of the autonomous region of Vojvodina, 9. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ИСИРР), Нови Сад: Факултет техничких наука, 21-23 Јун, 2007, ИСБН 978-86-7892-042-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Николић (Павловић) Ј., Ћосић И., Шафрањ Ј.: Limitations for the entrepreneurship development in selected municipalities of the autonomous region of vojvodina Naziv skupa: ISIRR 2007 - International symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Кесић И., Стеванов Б.: Организациони модел виртуалних организација, 6. Е-ТРГОВИНА међународни симпозијум о електронској трговини и електронском пословању., Палић, 5-7 Април, 2006
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуВидицки П., Митровић С.: Virtual organizations as a business model of the entrepreneur , 10. International symposium SymOrg, Златибор: Факултет Организационих Наука, Београд, 7-10 Јун, 2006, пп. 356-357, ИСБН 86-7680-086-3, УДК: 005(048)
(М43) Монографска библиографска публикацијаВидицки П., Ћосић И., Шешлија Д.: Основе индустријског инжењерства и менаџмента системски прилаз, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, ИСБН 978-86-7892-760-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВидицки П., Митровић С., Антић А., Станковски С.: Barriers for small and mediumenterprises developmentin the autonomus region of Vojvodina, Београд, Бениан економик, 2009, стр. 83-92, ИСБН 978-86-81793-46-6, УДК: 334.713:352.07
(М53) Рад у научном часописуВрговић П., Глассман Б., Wалтон А., Видицки П., Сузић Н.: Market driven inventions in SMEs - a model for growing economies by connecting entrepreneurial inventors with local companies, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2010, Вол. 8, Но 2, пп. 219-224, ИССН 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуВрговић П., Видицки П., Шенк В.: Employees' Communication Patterns in Unorganized Idea-sharing Activities, International Journal of Industrial Engineering and Management - ИЈИЕМ, 2013, Вол. 4, Но 1, пп. 11-18, ИССН 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШешлија Д., Ковачевић И., Дорословачки Р., Катић В., Вилотић Д., Колаковић С., Видицки П.: Развој метода за процену вредности ЕСПБ бодова, 20. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник: ФТН, 24-27 Фебруар, 2014, пп. 111-116, ИСБН 978-86-7892-594-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић С., Дорословачки Р., Ковачевић И., Катић В., Вилотић Д., Шешлија Д., Видицки П.: Евалуација ЕСП бодова на српским универзитетима, 20. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник: ФТН, 24-27 Фебруар, 2014, пп. 116-121, ИСБН 978-86-7892-594-8
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаВидицки П.: Модел мерења и управљања развојним активностима у организацији, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014
(М72) Одбрањен магистарски радВидицки П.: Развој модела за марење иновативности високошколских установа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2009
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2023.
Асистент са докторатомПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука29.10.2022.
Асистент са докторатомПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука29.10.2019.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду12.09.2014.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџмент24.05.2013.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџмент25.05.2010.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука26.09.2005.