проф. др Милена Кркљеш


Недостаје слика

др Милена Кркљеш

Редовни професор


Телефон021/485-2462
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Рођена 4. јануара 1979. године у Новом Саду. Основну школу, Гимназију "Јован Јовановић Змај"(природно-математички смер) и Средњу музичку школу "Исидор Бајић" (вокално-инструментални одсек) завршила у Новом Саду. Студије архитектуре на Одсеку за архитектуру Факултета техничких наука у Новом Саду уписала школске 1997/98. године, а дипломирала 26.09.2002. године са дипломским радом "Предлог ревитализације слободних површи за децу и омладину на подручју Новог Насеља и Сателита" (ментор: Проф. др Ранко Радовић). Магистарску тезу "Јавни простори – жижне тачке окупљања у Новом Саду" (ментор: Доц. др Ксенија Хиел), одбранила 17. јануара 2007. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију "Програмски, функционални и просторни чиниоци архитектуре предшколских установа у Војводини" (ментор Проф. др Нађа Куртовић - Фолић), одбранила 06. јула 2011. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Током студија, усавршавала се у летњој школи Међународне федерације за становање и планирање (ИФХП), јул-август 1999. године у Хелсинкију (Финска), са темом “Хоw То Импрове тхе Еxистинг Тоwнсцапе” и јул-август 2000. године у Берлину (Немачка), са темом “Перипхерy ин тхе Центре".

Активно учествује у настави на Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, као демонстратор од 2000/2002. школске године и као сарадник у настави школске 2002/2003. године, на предметима Архитектонска анализа, функције и типологија И, Елементи и склопови зграда И и Архитектонско пројектовање 1. Од новембра 2002. до новембра 2003. године запослена је као пројектант-приправник у а.д. ПРО-ИНГ у Новом Саду. У звање асистента-приправника на Одсеку за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука изабрана је 2003. године, а у звање асистента на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука изабрана је 2007. године. У звање доцента за ужу научну област Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија изабрана је 17.11.2011. године.

Као ментор студентских радова учествује у раду студената Департмана за архитектуру и урбанизам у оквиру радионице и уметничког пројекта реанимације Штросмајерове улице у Петроварадину - "60 метара транзиције" (2005. год.), на Конгресима студената архитектуре еx-Yу у Београду (2006. год.) и у Загребу (2007. год.), на скупу ИЦАМЕС 2008 (Интернатионал Цултурал анд Ацадемиц Меетинг оф Енгинееринг Студентс) у Истанбулу (Турска). Ментор је и коментор већег броја студентских дипломских и мастер радова.

Учествовала је у неколико студија, као координатор и аутор ("Студија деце у Новом Саду" 2002/03. године; "Студија слободних простора за децу на подручју Новог Сада", 2004. године; "Моја школа-моја околина", школске 2004/05. године; Студија "Урбано планирање - анализа стања Града Новог Сада" - пројекат финансиран од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине, 2005. године).

Као сарадник и одговорни пројектант радила је на већем броју идејних и главних пројеката (Мастер план за Петроварадинску тврђаву, Главни пројекат Радионице на Новом гробљу у Новом Саду, Главни пројекат за Предшколску установу "Радосно детињство" на Новом Насељу, Главни пројекат спољашњег уређења за Предшколску установу "Радосно детињство" на Новом Насељу, Нови Сад, Главни пројекат доградње за Предшколску установу "Радосно детињство", Карађорђева 55, Нови Сад, Идејни и главни пројекат доградње Везе 2 Факултета техничких наука, Извођачки пројекат уређења околине и партера за спортску халу у Димитровграду, Пројекат реконструкције и доградње куће у викенд насељу у Петроварадину, Идејни и главни пројекат породичне куће у викенд насељу у Петроварадину, Пројекат ентеријера стана у улици Данила Киша, Главни пројекат доградње за Предшколску установу "Радосно детињство", Стојана Новаковића, Нови Сад).

Учествовала је у међународним и националним пројектима:
1. Темпус пројекат "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COURSES FOR THEATRE TECHNICIANS AND STAGE MANAGERS (ScenTec)" 530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES, 2012-2015.<eng/>
2. Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije", TR36042, rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović-Folić, 2011-2014.
3. Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj "Redefinisanje modela i tipova javnih prostora i unapređenje strategije njihove obnove i korišćenja u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju", rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović Folić, 2008-2010.
4. Tempus projekat "Competences and Learning Outcomes in Architecture - The CARDS Countries experience", SCMC035B06), rukovodilac prof. dr Konstantinos Spiridonidis, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Solunu, 2007-2008.
5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Građenje niskoenergetskim prirodnim materijalima na bazi zemlje", rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Krnjetin, 2006 – 2008.

Autor je i koautor većeg broja radova, koji su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim časopisima i prikazani na brojnim međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.

Član je Odbora za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta tehnničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Odbora za održavanje i razvoj kampusa Univerziteta u Novom Sadu.

Član je IFHP (International Federation for Housing and Planning), Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Novog Sada.

Govori, čita i piše engleski i nemački, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.

Редовни професор
17.11.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор17.11.2016.16.11.2021.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент17.11.2011.01.11.2016.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Предлог ревитализације слободних површина за децу и омладину на подручју Новог Насеља и Сателита

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2002

Јавни простори-жижне тачке окупљања у Новом Саду

Магистратура

Архитектура

Факултет техничких наука

2007

Програмски, функционални и просторни чиниоци архитектуре предшколских установа у Војводини

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Krklješ Milena, Nedučin D., Kubet V. (2011): Kindergarten building in Novi Sad (Stojana Novakovića Street), Exibited at the International architecture exibition NOW/SADA-Teaching by Design, Italy Now (8-26. 12. 2011.), organised at the Museum of Contemporary Art Vojvodina in Associacion of University of Novi Sad and University of Naples, published in Catalogue of the International Architecture Exhibition NOW/SADA-Teaching by Design, Italy Now, Contemporary Design Practices as Educational Tool in Architecture and Urbanism, published by Department of Architectue and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, pp. 39-40, ISBN 978-86-7892-365-4
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Реба Д., Костреш М., Кркљеш М., Атанацковић-Јеличић Ј.: Члан међународног жирија: „Нови архитектонски програми: иновација или рециклирање?" - Међународни студентски конкурс у оквиру међународног конгреса АСКнс2012; расписивач; Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, април 2012; члан жирија
(СУА1.4) Награда или похвала на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомШкорић С., Милинковић А., Бркљач Д., Кркљеш М. ет. ал: Трећа награда на 27. Међународном Салону урбанизма у категорији Конкурси за рад "Оптимизација урбанистичког пројектовања централне зоне Новог Сада с циљем стварања модерног градског језгра", Рума 2018. године.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Ambientalisation at the University of Novi Sad - Elements of furniture and interior furnishings; Exibited at the International architecture “ARCHI-SEGMENTS”, 03.03. - 17.03.2016., Gallery of Serbian Art Alliance; International selection board: Rosella Ronti (Italy), dr Jovan Ivanovski (FYR Macedonia), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), mr Aleksandar Mijatović (Serbia); published in the “ARCHI-SEGMENTS” 2016, Serbian Art Alliance, Beograd, pp. 32-33, ISBN 978-86-80520-00-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Ecet D., Bajić D., Crevar N., Šolević T., Atanacković Jeličić J., Grgić S., Despotović J., Medić S., Radović M. Maraš I., Kojić R., Štiklica M., Ikomonov E., Jegeni E., Milojković J., Bogoevski V., Todorov M., Nožinić R., Hadžiahmetović E., Sladić M., Bošković V., Tkačenko S., Krklješ M., Milinković A., Apostolović D.: Grupa projekata enterijera 505.2015, prikazanih na Međunarodnoj izložbi „Arhitektonska laboratorija“, 22.12.2015.-20.01.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Novi Sad, Str. 44-45, ISBN 978-86-7892-814-7, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Štiklica M., Krklješ M.: MARKET AROMA NS4; Exibited at the International architecture “ARCHI-SEGMENTS”, 03.03. - 17.03.2016., Gallery of Serbian Art Alliance; International selection board: Rosella Ronti (Italy), dr Jovan Ivanovski (FYR Macedonia), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), mr Aleksandar Mijatović (Serbia); published in the “ARCHI-SEGMENTS” 2016, Serbian Art Alliance, Beograd, pp. 32-33, ISBN 978-86-80520-00-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Krklješ M., Milinković A., Brkljač D. (2015): Ambientalisation at the University of Novi Sad - Elements of furniture and interior furnishings, Exhibited at the International architecture exhibition “MACRO INTERIORS”, 06.11 - 13. 11. 2015., Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, International selection board: dr Jovan Ivanovski (Macedonija), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), dr Monika Štiklica (Serbia), Nikola Crevar (Croatia); published in “MACRO INTERIORS”, Akademska Misao, Beograd, pp. 60-61, ISBN 978-86-7466-579-4, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Krklješ M., Milinković A., Škorić S., Tripković O., Đurić T., Tomić J., Cvjetković J. (2017): Project for the 26th International Urban Planners Exhibition in Niš, published in Exhibition Catalogue: Instructions on architectural competitions: how not to win an architectural competition (editors Višnja Žugić, Miljana Zeković, Bojan Stojković), published by Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad and Efemera kolektiv ISBN 978-86-7892-996-0
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомКркљеш М., Стојаковић В., Дадић Динуловић Т.: Кустоски рад на Међународној изложби „Архитектонска лабораторија“, 22.12.2015.-20.01.2016., Музеј савремене уметности Војводине, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Нови Сад, ИСБН 978-86-7892-814-7, Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомKrklješ M., Maraš I.: Kustoski rad na International architecture exibition “MACRO INTERIORS”, 06.11 - 13. 11. 2015., Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, International selection board: dr Jovan Ivanovski (Macedonija), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), dr Monika Štiklica (Serbia), Nikola Crevar (Croatia); published in “MACRO INTERIORS”, Akademska Misao, Beograd, ISBN 978-86-7466-579-4, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаHiel K., Krklješ M., Kubet V.: Public Spaces in Front of Theatre Buildings in the Cities of Vojvodina, in thematic proceedings: Theatre Speace After 20th Century, Novi Sad, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2012, str. 76-99, ISBN 978-86-7892-435-4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаŠkorić S., Brkljač D., Milinković A., Krklješ M. (2016): Interaction between design of public spaces and pedestrian mobility in city branding effort of Novi Sad (Serbia), in Urban Planning, Public Space & Mobility, ECTP-CEU Young Planners Workshop 2016, ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil européen des urbanistes), Brussels, Belgium, pp.84-100, ISBN 978-2-9601363-5-7
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMilinković A., Krklješ M., Škorić S., Brkljač D.: Students’ Participation in Strengthening the Danube Urban Brand – a Case Study of Cooperation Between Backa Palanka (Serbia) and Ilok (Croatia), in Kostreš M., Hanson H., ed.: Participatory Processes in Urban Planning, Novi Sad, Visegrad Fund and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2019, str. 250-269, ISBN 978-86-6022-190-4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаМilinković M., Tilinger D., Jovanović J., Čorović D., Krklješ M., Nedučin D., Dukanac D., Subić S.: Serbia: Belgrade, Novi Sad, Bor, Subotica. In I. Lima Rodrigues, D. Shach-Pinsly, K. Tsiambaos &amp; V. P. Korobar (eds.): European Middle-Class Mass Housing: Past and Present of the Modern Community , Lisabon, Iscte-IUL, 2023, str. 490-517, ISBN 978-989-781-862-2
(М15) Лексикографске јединица или карта у научној публикацији водећег међународног значајаPerović S., Krklješ M.: Planning, In: Odekon, M.(Ed.): The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2015, str. 1228-1231, ISBN 9781483345703
(М15) Лексикографске јединица или карта у научној публикацији водећег међународног значајаPerović S., Krklješ M. (2017). Transdisciplinary Approach to Design of a Total Healing Environment, In: Qudrat-Ullah, H., Tsasis, P. (Ed): Innovative Healthcare Systems for the 21st Century, Edition: Understanding Complex Systems, Chapter 3, Springer, pp. 71-86, ISBN: 978-3-319-55773-1
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиNedučin D., Krklješ M., Gajić Z.: Post-socialist context of culture-led urban regeneration – Case study of a street in Novi Sad, Serbia, Cities - The International Journal of Urban Policy and Planning, 2019, Vol. 85, pp. 72-82, ISSN 0264-2751
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNedučin D., Krklješ M., Perović K. S.: Demolition-Based Urban Regeneration from a Post-Socialist Perspective: Case Study of a Neighborhood in Novi Sad, Serbia, Sustainability, 2021, Vol. 13, No. 18, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDragović D., Krklješ M., Slavković B., Aleksić J., Radaković A., Zećirović L., Alcan M., Hasanbegović E.: A Literature Review of Parameter-Based Models for Walkability Evaluation, Applied Sciences, 2022, Vol. 13, No. 7, pp. 1-23, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNedučin D., Krklješ M.: Culture-Led Regeneration of Industrial Brownfield Hosting Temporary Uses: A Post-Socialist Context–Case Study from Novi Sad, Serbia (Special Issue "Sustainable Urban Regeneration: Issues and Challenges for Buildings and Cities"), Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 23, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуDivac M., Krklješ M., Milošević S.: Circus is a performance but it is also a building – memory of circus buildings in Europe, City, Territory and Architecture, City, Territory and Architecture, 2022, Vol. 9, No. 9, pp. 1-22, ISSN 2195-2701
(М23) Рад у међународном часописуZeković S., Grgić S., Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Krklješ M.: Application of Augmented Reality in Architectural Education, International Journal of Engineering Education, 2023, Vol. 39, No. 4, pp. 886-896, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуDulić O., Krklješ M., Aladžić V.: Teaching Design to Civil and Architectural Engineering Students – a Diagram-Based Approach, International Journal of Engineering Education, 2019, Vol. 35, No. 4, pp. 1141-1156, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуNedučin D., Škorić M., Krklješ M.: Post-socialist Development and Rehabilitation of Large Housing Estates in Central and Eastern Europe - A Review, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No. 6(2019), pp. 1853-1860, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуSharan A., Reba D., Krklješ M.: Thermal comfort, adaptability and sustainability of vernacular single family houses in Libya, Tehnički vjesnik/Technical Gazette Vol. 24/6, ISSN 1330-3651, 1959-1968, https://doi.org/10.17559/TV-20160412221515
(М23) Рад у међународном часописуKrkljes M., Jevtic M.: Playgrounds in Novi Sad (Serbia) and their influences on children's health and development, HEALTHMED, 2012, vol. 6 br. 3, pp. 864-874
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBrkljač D., Milinković A., Krklješ M.: URBAN SPACE AS AN IMAGE OF THE SOCIO-ECONOMIC CONTEXT IN CONTEMPORARY CITIES, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 181-189, ISSN 0354-4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNedučin D., Krklješ M., Kurtović-Folić N.: Hospital Outdoor Spaces - Therapeutic Benefits and Design Considerations , Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 293-305, ISSN 0354-4605, UDK: 725.51(045)=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKrklješ M., Kubet V., Hiel K.: Interrelationship of Public Spaces and Built-In Corner Buildings Based On the Examples of Modernism in "Mali Liman" Area in Novi Sad, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2009, Vol. 7, No 2, pp. 145-153, ISSN 0354-4605, UDK: 711.4-111:721(45)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNedučin D., Krklješ M.: POST-SOCIALISM AND URBAN TRANSITION: TRANSFORMING THE SOCIALIST CITY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2017, Vol. 15, No. 3, pp. 347-357, ISSN 0354-4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомZeković S., Maraš I., Krklješ M.: EXPLORING FUNCTION ADAPTABILITY AND FLEXIBILITY IN ARCHITECTURE – CASE STUDY OF A HOUSING VERTICAL, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2023, Vol. 21, No. 3, pp. 415-429, ISSN 0354-4605
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKrnjetin S., Krklješ M., Vrbaški B.: Green architecture - roof gardens, 8. International Eco-conference Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad: Ecological Movement of the City of Novi Sad, 23-26 Septembar, 2009, pp. 31-46, ISBN 978-8683177-37-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Carić O.: Public Squares Perception Depending on Morphology of Corner Buildings, 2. moNGeometrija, Beograd: Faculty of Architecture Belgrade, Serbian Society for Geometry and Graphics, 24-27 Jun, 2010, pp. 279-289, ISBN 978-86-7924-038-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedučin D., Kubet V., Krklješ M.: Who is Afraid of the Building? Examining Various Functions of the Headquarters of the Petroleum Industry of Serbia , 5. ARCHITECTURE, CIVILENGINEERING - MODERNITY, Varna: Faculty of Architecture at Varna Free University “Chernorizets hrabar”, 8-10 Jun, 2011, pp. 233-240, ISBN 1314-3816
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Hiel K., Bandić A.: Importance of Landscape Design in Kindergarten`s Courtyards - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. INTERNATIONAL CONFERENCE OF BENA ISTANBUL 2012: SUSTAINABLE PLANNING AND SAFE ENVIRONMENT, Istanbul: Istanbul Technical University, Istanbul, 21-24 Jun, 2012, pp. 189-200, ISBN 978-975-561-421-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Bandić A.: Typological analysis of squares based on their geometric shape - a case study of Novi Sad, 3. moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 255-262, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Nedučin D., Kubet V.: Analysis of Public Squares in Central Area of Novi Sad, 2. International Conference GNP 2010 Civil Engineering – Science and Practice, Podgorica: Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, 3-7 Mart, 2008, pp. 603-608, ISBN 978-86-82707-14-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBandić A., Krklješ M., Kubet V.: Geometric composition of facades of urban landmarks in Novi Sad related to the perception`s space, 3. moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Scinces, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 471-480, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Valorisation of the Urban Blocks' Interior Spaces as Sites for Social Activities in the 'Old Town' of Novi Sad, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21-22 April, 2017, pp. 783-791, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDulić O., Krklješ M.: Brownfield Sites - Environmental Effects of Their Revitalization, 17. International Eco-Conference "Environmental protection of urban and suburban settlements", Novi Sad: ECOLOGICAL MOVEMENT OF NOVI SAD , 25-28 Septembar, 2013, pp. 193-200, ISBN 978-86-83177-47-09
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниApostolović D., Milinković A., Krklješ M.: Role of open public spaces in maintaining urban memory in the city of Novi Sad, 1. ON ARCHITECTURE, Beograd: STRAND-Sustainable Urban Society Association, 9-10 Decembar, 2013, pp. 209-216, ISBN 978-86-89111-04-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: LIBERATION BOULEVARD'S STRUCTURE AND IDENTITY IMPACT ON PEDESTRIAN ACTIVITIES, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA, 22-23 April, 2016, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 711.4(497.113NOVI SAD)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač D., Krklješ M., Milinković A., Škorić S.: ILLUMINATION OF FACADES OF PUBLIC BUILDINGS IN NOVI SAD AND ITS IMPACT ON SPATIAL PERCEPTION, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 507-514, ISBN 978-86-7924-161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Brkljač D., Milinković A.: TRANSFORMATIONS AND PERMANENCE OF REPUBLIC SQUARE, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 473-480, ISBN 978-86-7924-161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedučin D., Krklješ M.: Transition and the city: Transformation of urban structure during the post-socialist period, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 389-394, ISBN 978-86-7924-161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Nedučin D.: Scenic spaces of post-socialist cities, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 21-23 Septembar, 2015, pp. 81-88, ISBN 978-86-7892-755-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Krklješ M., Brkljač D.: Multifamily Residential Buildings as Urban Landmarks in Novi Sad, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: University of Novi Sad and Faculty of civil engeneering Subotica, 24-25 April, 2015, pp. 675-682, ISBN 978-86-80297-62-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M.: Revitalization Potential of Public Spaces in the Central Pedestrian Zone of Novi Sad, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Faculty Of Civil Engineering Subotica, 24-25 April, 2015, pp. 697-703, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Krklješ M., Brkljač D., Škorić S.: Image of the City as a Reflection of Advertising in a Consumer Society - A Case Study of Novi Sad, 1. REVISIONS OF MODERN AESTHETICS: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 Jun, 2015, pp. 615-627, ISBN 978-86-7924-144-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač D., Krklješ M., Milinković A.: Changes of Lifestyles and Meaning of Spaces in New Digital Age, 1. GOING DIGITAL: INNOVATIONS IN THE CONTEMPORARY LIFE, Beograd: Sustainble Urban Society Association Strand, 4-5 Jun, 2015, pp. 167-172, ISBN 978-86-89111-08-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Brkljač D., Škorić S., Milinković A.: Children's Spatial Perception - Design of Playgrounds, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 25-27 Novembar, 2015, pp. 500-505, ISBN 978-86-7892-750-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M.: Reclaim of the City's Bustling Public Life in Catholic Port Square, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, pp. 556-563, ISBN 978-86-7892-750-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Brkljač D., Milinković A.: ELEMENTS OF IDENTITY AND UNUSED POTENTIALS OF CENTRAL ZONE IN NOVI SAD, 1. PLACES AND TECHNOLOGIES, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Architecture, 3-4 April, 2014, pp. 408-415, ISBN 978-86-7924-114-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDulić O., Krklješ M.: Brownfield redevelopment as a strategy for preventing urban sprawl, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 1371-1378, ISBN 978-86-82707-23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Brkljač D.: RETHINKING HOUSING HERITAGE FROM THE 20TH CENTURY IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY HOUSING MODELS OF THE "CREATIVE CLASS" IN SERBIA, 1. COHOUSING. PROGRAMS AND PROJECTS TO RECOVER HERITAGE BUILDINGS, Rim: ROMA TRE UNIVERSITA DEGLI STUDI, DEPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, 24 Oktobar, 2014, pp. 86-91, ISBN 978-8846740687
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajšanski I., Krklješ M., Nedučin D., Stojaković V.: THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IMPLEMENTATION DURING THE FIRST YEAR OF ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE AND URBANISM, Proceedings of the 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI, 2014, pp. 1596-1601, 7. International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilja: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 17-19 Novembar, 2014, pp. 1596-1601, ISBN 978-84-617-2484-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDulić O., Krklješ M.: The Importance of Brownfield Regeneration for Social Community Improvement in Vojvodina (Serbia), 1. International academic conference – BROWNINFO, Banja Luka: University of Banjaluka Faculty of Architecture, Civilj Engineering and Geodesy, 6-7 Novembar, 2014, pp. 147-154, ISBN 978-99955-752-4-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač D., Milinković A., Krklješ M.: Role of open public spaces in maintaining urban memory in the city of Novi Sad, 1. ON ARCHITECTURE, Beograd: STRAND-Sustainable Urban Society Association, 9-10 Decembar, 2013, pp. 209-216, ISBN 978-86-89111-04-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Krklješ M., Kubet V.: Geometric composition of facades of urban landmarks in Novi Sad related to the perception`s space, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Scinces, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 471-480, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Milinković A.: Typological analysis of squares based on their geometric shape - a case study of Novi Sad, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 255-262, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Hiel K., Milinković A.: Importance of Landscape Design in Kindergarten`s Courtyards - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. International Conference of BENA Istanbul 2012: Sustainable planning and safe environment, Istanbul: Istanbul Technical University, Istanbul, 21-24 Jun, 2012, pp. 189-200, ISBN 978-975-561-421-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Nedučin D.: Review of Possibilities for Raising the Quality of Children's Playgrounds in the Residential Districts Transformed from Single to Multi-family Housing - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: RETHINKING URBANISM, Zagreb: Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19 Maj, 2012, pp. 61-64, ISBN 978-953-6646-23-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Ilić B.: Contemporary Trends in Kindergarten Design, 12. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 852-858, ISBN 978-86-7892-453-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Ilić B.: Transformation of City in Serbia at the Beginning of 21st Century: Comparative Study of Belgrade and Novi Sad - City Fortress, 5. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 23-25 Novembar, 2009, pp. 283-288, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kurtović-Folić N.: Influences of Ideology to The Building of Preschool Institutions in Vojvodina Region After the Second World War, 1. Architecture and Ideology, Beograd: Faculty of Architecture University of Belgrade, Board of Ranko Radović Award, Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia, 28-29 Septembar, 2012, pp. 581-589, ISBN 978-86-7924-082-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedučin D., Krklješ M., Kubet V.: Transformation of Residential Districts from Single to Multifamily Housing in Societies in Transition – A Case Study of Detelinara, Novi Sad, Serbia, 1. International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - Past, Present, Future", Banja Luka: Faculty of Architecture and Civil Engineering, Banja Luka, 15 Decembar, 2011, pp. 365-374, ISBN 978-99955-667-7-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDulić O., Krklješ M.: A note on the role of drawings in architectural design and education, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 20 April, 2018, pp. 595-603, ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 72.01
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Kubet V., Carić O.: Public Squares Perception Depending on Morphology of Corner Buildings, 2. International Conference moNGeometrija, Beograd: Faculty of Architecture Belgrade, Serbian Society for Geometry and Graphics, 24-27 Jun, 2010, pp. 279-289, ISBN 978-86-7924-038-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Milinković A., Brkljač D., Krklješ M.: Influence of Visual Integration and Pedestrian Mobility on Everyday Experience of Public Space, 7. Places and Technologies, Beograd: Faculty of Architecture, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 29-30 October, 2020, pp. 64-71, ISBN 978-86-7924-240-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: In-between Public Spaces of Post-socialist Neighbourhoods: Case Study of Liman 3 in Novi Sad, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 20 April, 2018, pp. 469-477, ISBN 978-86-80297-73-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Nedučin D.: Geometry of buildings for preschool institutions in Vojvodina, Serbia, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-9 June 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrklješ M., Perović S., Nedučin D.: The Role of Playground Design in Preschool Institutions for Proper Child Development, 14. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November, 2018, pp. 693-700, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниShahran A., Almayouf K., Reba D., Krklješ M.: Islamic Architecture between authenticity and the modernism, 8. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November 2018, pp. 741-745, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Application of Visibility Graph Analysis in Reassessment of Public Spaces: Case Study of Catholic Port Square in Novi Sad, 8. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 November 2018, pp. 747-753, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilinković A., Škorić S., Krklješ M., Brkljač D.: Residential Towers as Benchmarks of Liman District in Novi Sad, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21 April 2017, pp. 775-782, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.4(497.113Novi Sad)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Valorisation of the Urban Blocks' Interior Spaces as Sites for Social Activities in the 'Old Town' of Novi Sad, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21 April, 2017, pp. 783-791, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаStefanović V., Krklješ M.: PUBLIC PARTICIPATION AS PART OF URBAN DESIGN PROCESSES, Participatory Processes In Urban Planning - Technical Sciences - Monography (Editors: Milica Kostreš, Henry Hanson), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2019, str. 6-31, ISBN 978-86-6022-190-4
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКуртовић-Фолић Н., Кркљеш М., Сладић М.: Слојевитост проблема оптимизације архитектонског пројектовања, у Куртовић Фолић Н, Кркљеш М., уред.: Тематски зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2017, стр. 3-28, ИСБН 978-86-7892-842-0
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаШкорић С., Кркљеш М.: Оптимизација динамичних параметара јавних простора града на примеру анализе различитих група корисника тргова централне зоне Новог Сада, у Куртовић Фолић Н., Кркљеш М., ур.: Тематски зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2017, стр. 269-288, ИСБН 978-86-7892-842-0
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКркљеш М., Бркљач Д.: Урбана структура као контекст споменика у функцији очувања колективног сећања, у: Куртовић-Фолић Н., ур.: Зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014, стр. 193-210, ИСБН 978-86-7892-661-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКркљеш М., Бркљач Д.: ОПТИМИЗАЦИЈА ОБЛИКОВАЊА ЈАВНИХ ПРОСТОРА У ГРАДУ СА АСПЕКТА ПЕРЦЕПЦИЈЕ КОРИСНИКА, у: Куртовић-Фолић Н., Кркљеш М., ур.: Зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2017, стр. 205-222, ИСБН 978-86-7892-842-0
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКркљеш М.: Оптимизација архитектонског пројектовања савремених предшколских установа, у: Куртовић-Фолић Н., ур.: Зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014, стр. 325-348, ИСБН 978-86-7892-661-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКркљеш М.: Деца и јавни простори града, у: Куртовић-Фолић Н., ур.: Зборник радова: Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2011, стр. 105-122, ИСБН 978-86-7892-254-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKrklješ M., Nedučin D. (2016): Public Spaces for Children in a Post-Socialist City, South East European Journal of Architecture and Design, Vol. 2016, art. ID 10012, pp. 1-5, ISSN 1857-9353
(М52) Рад у часопису националног значајаКркљеш М., Недучин Д., Кубет В.: Аспекти просторне флексибилности објеката предшколских установа на примерима П.У. "Радосно детињство" Нови Сад, НАУКА ПРАКСА, 2010, Но 13, пп. 53-56, ИССН 1451-8341
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду17.11.2021.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду17.11.2016.
ДоцентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука17.11.2011.
Асистент - стари називАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука26.04.2010.
Асистент - стари називАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука30.05.2007.
Асистент приправникАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука15.12.2003.