ванр. проф. др Јелена Демко-Рихтер


Недостаје слика

др Јелена Демко-Рихтер

Ванредни професор


Телефон021/485-2173
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 302

Школске 2001./02. и 2002./03. је била ангажована као демонстратор на предмету Рачуноводство на Економском факултету у Суботици (одељење у Новом Саду). Од школске 2003./04. асистент приправник на Факултету техничких наука, одсек Индустријско инжењерство и менаџмент; предмети: Управљачко рачуноводство, Финансијско пословање, Управљање инвестицијама. Децембра 2002.године, уписала последипломске студије на Економском факултету у Суботици, смер Финансијски менаџмент. Јануара 2008. године одбранила магистарску тезу "Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије".
Марта 2013. године одбранила докторску дисертацију "Утицај избора модела трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа", на Економском факултету у Крагујевцу.
Аутор је и коаутор више од 50 радова објављених на домаћим и међународним научно-стручним конференцијама и у научним часописима.
Консултант у изради бизнис планова и инвестиционих програма за различите конкурсе банака, агенција и развојних фондова.

Говори енглески и немачки језик.

Ванредни професор
15.07.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом07.03.2013.01.06.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.05.2008.01.02.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент01.11.2007.01.04.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник01.11.2003.01.10.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент15.07.2013.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Осигурање лица са посебним освртом на здравствено осигурање

Диплома

Економске науке

Економски факултет

2002

Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

2008

Утицај избора модела утврђивања трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа

Докторат

Економске науке

Економски факултет

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаЗивлак Н., Демко-Рихтер Ј., Xu M., Ljubičić M., Yang L.: Cost Innovation as the Solution for the Future Development of Serbia and the Region of Balkans, Novi Sad, Faculty of technical sciences (Novi Sad, Serbia); Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany); DAAAM International (Vienn, Austria), 2013, стр. 285-296, ИСБН 978-3-902734-01-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: Insurance companies as driving forces of economic dynamics in INSTITUTIONAL ASSUMPTIONS ABOUT SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS IN EAST AND CENTRAL EUROPE; editors Losonc, A., Ivanisevic, A., Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, 2015, стр. 147-159, ИСБН 978-86-7892-765-2, УДК: 316.323(4-191.2)(082)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДемко-Рихтер Ј., ter Halle I.: Revival of high street retailing - The added value of shopping apps , Amfiteatru Economic, 2015, Вол. 17, Но 39, пп. 632-645, ИССН 1582-9146
(М23) Рад у међународном часописуЛековић Б., Иванишевић А., Марић Б., Демко-Рихтер Ј.: Аssessment of the Most Significant Impacts of Environment on the Changes in Company Cost Structure, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2013, Вол. 26, Но 1, пп. 225-242, ИССН 1331-677X, УДК: УДК 338
(М23) Рад у међународном часописуЗивлак Н., Љубичић М., Xу М., Демко-Рихтер Ј., Лалић Б.: Learning by internationalization: Positive effects of innovation in Chinese companies, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Вол. 24, Но 3, пп. 753-759, ИССН 1330-3651, УДК: 62(05)=163.42=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: The Problem of the Demand for Crop insurance: The Case of Serbia , Економика пољопривреде, 2018, Вол. 65, Но 3, пп. 995-1015, ИССН 0352-3462, УДК: 368.5(497.11)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: The role and importance of insurance of business and supply chain interruptions, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, 2015, Вол. 77, ИССН 0354-8635, УДК: 005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Морача С., Грачанин Д.: Инвестициони фондови као дугорочни извор финансирања предузећа, 11. Симпозијум СyмОрг, Београд: Факултет организационих наука Београд, 7-10 Јун, 2008, ИСБН 978-86-7680-161-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Радишић С., Демко-Рихтер Ј.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Нови Сад: Факултет техничких наука, 27-29 Мај, 2010, пп. 633-639, ИСБН 978-86-7892-250-3, УДК: 005(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Његомир В.: Entrepreneurship beyond startup: The example of insurance companies and investment funds, 6. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука у Новом Саду, 24-26 Септембар, 2014, пп. 62-66, ИСБН 978-86-7892-626-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрачанин Д., Демко-Рихтер Ј., Симеуновић А., Лалић Г.: Implementation of lean tools in traditional accounting system, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука , 15-17 Октобар, 2014, пп. 383-386, ИСБН 978-86-7892-652-5, УДК: 658.05(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир В., Демко-Рихтер Ј., Вркатић И.: The visible hand of state in the business of insurance companies and investment funds, 14. International Symposium SymOrg, Златибор: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд, 6-10 Јун, 2014, пп. 658-665, ИСБН 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Демко-Рихтер Ј., Тодоровић-Дудић А.: Centralized and decentralized controlling in industrial systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 15-17 Октобар, 2014, пп. 387-390, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер, Ј., Његомир, В., (2012). Influence of the population ageing on the business of mutual funds and life insurance companies. International Scientific Conference Population: Development/Crisis (1; Нови Сад; 2012). Факултет техничких наука, Нови Сад, стр. 292-302. ИСБН 978-86-7892-467-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавић, А., Митровић, С., Ћирић, Ј., Формирање стратегија предузећа на бази интернационализације пословања, СМ2006 "Оцењивање и мерење потенцијала и остварења организације у контексту стратегијског менаџмента", Палић: Економски факултет Суботица, 25. - 26. мај, 2006, стр. 109- 113, ИСБН 0354-8414.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИванишевић А., Ћосић И., Лековић, Б., Марић, Б., Ћирић, Ј. (2011). Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 373-376, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Перовић, В., Неранџић, Б., Хармонизација финансијске и перспективе учења и раста у циљу повећања вредности мултидивизионалног предузећа, објављено на скупу Strategic Management and decision support systems in strategic Managementт (15; Суботица; 2010 ), Економски факултет Суботица, ИСБН 978-86-7233-252-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић. Ј., Малинић, С., Measuring the performance of business segments and divisional management, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Нови Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 128-133
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић. Ј., Грачанин, Д., Transfer price as a factor of effective allocation of companies resources, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Н. Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 134-139
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Демко Рихтер, Ј., Грачанин Д.: Развој кластера базиран на пословним мрежама, ИЦЕИРД 2008. Међународна конференција о предузетништву, иновативности и регионалном развоју, Скопље: Универзитет, 8. - 11. мај, 2008, стр. 431- 437, ИСБН 978-9989-2636-4-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Грачанин Д., Ћирић, Ј.: Clusters as a way of realisation mass customization approach, 3rd International Conference on Mass Customization and Personalization (MCP - CE 2008), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 3.-6. јун, 2008, стр. 133- 137, ИСБН 978-86-7892-114-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д., Морача С.: The role and importance of investment funds in developing of Serbian financial market, 1st International Conference "Vallis Aurea" 2008, Pozega, Croatia: Polytechnic of Pozega (Croatia) & DAAAM International Vienna (Austria), 19. септембар, 2008, стр. 109- 113, ИСБН 978-953-98762-7-0. т
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрачанин Д., Ћирић, Ј., Морача С.: Cluster establishing and development with examples from region of Vojvodina, 1ст Интернатионал Цонференце "Валлис Ауреа" 2008, Позега, Цроатиа: Полyтецхниц оф Позега (Цроатиа) & ДАААМ Интернатионал Виенна (Аустриа), 19. септембар, 2008, стр. 261- 265, ИСБН 978-953-98762-7-0.</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д.: Investment fund contribution to the financial market development - Comparison between Serbia and some countries in our region, Међународна научна конференција Индустријски системи - ИС 14 2008, Нови Сад: Факултет техничких наука Нови Сад; Одсек за Индустријско инжењерство и менаџмент, 2.-3. октобар, 2008, стр. 669- 673, ИСБН 978-86-7892-135-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир, В., Ћирић, Ј., Одрживи економски развој: улога институционалних инвеститора, СYМОРГ (12; Златибор; 2010 ), Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд, ИСБН 978-86-7680-215-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача, С., Грачанин, Д., Ћирић, Ј., Change Management in modern organizations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Н. Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 547-552
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И., Грачанин, Д., Морача, С., Ћирић, Ј., Project Approach in Design of Complex Organizational Structures, International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT (13; Hammamet; 2009 ), University of Zenica, Faculty of Mechanical engineering in Zenica, Зеница, ИСБН 1840-4944, стр. 249-252
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић, Б., Ћирић Ј., Иванишевић, А., (2011). Impact of the Project Lifetime on the Profitability of Investments, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 376-379, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић Ј., Марић, Б., Иванишевић, А., (2011). Behaviour of Investment Projects' Efficiency Parameters in Terms of Sensitivity Analysis, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 373-375, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Његомир, В., (2011). The supportive role of investment funds and insurance companies to entrepreneurship and innovations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (4; Skopje; 2011), стр. Стр. 180-187, ИСБН 978-608-65144-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д., Морача, С., (2011). The importance of the business environment for the liquidity of SMEs and entrepreneurs - case of Serbia, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (4; Skopje; 2011), стр. 172-179, ИСБН 978-608-65144-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир, В., Ћирић, Ј, (2012). Innovations of insurance companies and investment funds, SYMORG (13; Zlatibor), Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, стр. 119-127, ИСБН 978-86-7680-254-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Његомир, В., (2012). Институционални инвеститори у променљивом пословном и инвестиционом окружењу, Менадзмент (4; Младеновац), Факултет за пословно индустријски менаџмент, Младеновац, стр. 119-125, ИСБН 978-86-84909-73-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФреунд, Р., Анишић, З., Ћирић, Ј., Јовановић, Д. (2012). Customer Co-creation and New Economic Sociology, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (5; Sofia; 2012), стр. 281-286, ИСБН 978-954-07-3346-3;
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМорача, С., Грачанин, Д., Ћирић, Ј., (2010). Change management in modern organizations, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 8 (3), стр. 386 – 390, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋирић, Ј.,Грачанин, Д., (2010). Transfer price as a factor of effective allocation of companies resources, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 8 (3), стр. 404 – 408, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић,, Ј., (2011). Information technology for risk management support, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 9 (1), стр. 109 – 114, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2012). Investment portfolio optimization by investments in catastrophe bonds, Фацта университатис - сериес: Ецономицс анд Организатион, Универзитет у Нишу, Вол. 9 (4), стр. 441–455, ИССН: 0354-4699.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Демко-Рихтер, Ј., (2012). Заштита корисника финансијских услуга - случај осигуравајућих друштава и инвестиционих фондова, Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, Вол. 43 (4), стр. 288-299, ИССН: 0354-3471
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Демко-Рихтер, Ј., (2013). Innovations of Insurance Companies and Investment Funds, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, Но. 68, стр. 59-68, УДК: 005, ИССН: 0354-8635
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМорача, С., Ћирић, Ј., Грачанин, Д., Cluster establishing from region of Vojvodina, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering ISSN: 1584-2665, FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA UNIVERSITY POLITEHNICA TIMISOARA, Timisoara, ИСБН 1584-2665, Вол. 7(2), стр. 183-186
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДемко-Рихтер Ј., Његомир В., Неранџић Б.: Улога и значај обавезности осигурања од професионалне одговорности ревизора, Анали Економског факултета у Суботици, 2018, Вол. 54, Но 39, пп. 219-233, ИССН 0350-2120, УДК: 330
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋирић, Ј., Његомир, В., (2012). Разлози слабијег успеха институционалних инвеститора на финансијском тржишту Србије, Економске теме, Економски факултет Ниш, Вол. 9 (1), 2012, стр. 121-137, ИСБН 0353-8648
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: Улога маркетинга у унапређењу задовољства осигураника, Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, 2018, Вол. 49, Но 1, пп. 30-44, ИССН 0354-3471, УДК: 658.8:368
(М52) Рад у часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2013). The importance of hedge funds: The point of view of insurance companies and other institutional investors, Strategic Management, Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду, Вол. 18 (1), стр. 37-46. ИССН 1821-3448
(М52) Рад у часопису националног значајаЋирић, Ј., Морача С., Грачанин Д., (2008). Инвестициони фондови као дугорочни извор финансирања предузећа, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, 2008, Но. 49-50, стр. 77- 83, УДК: 005, ИССН 0354-8635.
(М52) Рад у часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2012). Risk modeling in the insurance industry, Strategic Management, Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, стр. 53-60 ИСБН 1821-3448
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИванишевић, А., Демко-Рихтер, Ј., Павловић, А., (2011). Један поглед на кризу у Србији-закаснела транзиција као фактор појачавања кризе, Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења (1 ; Нови Сад ; 2011), стр. 57-73, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић, Б., Ћирић, Ј., (2005). Основне хипотезе при изради бизнис плана, 13. Научно-стручна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - са међународним учешћем, Нови Сад: Факултет техничких наука Нови Сад, 7.- 9. септембар, 2005, стр. 949- 953, УДК: 658.5(082), ИСБН 86-7780-008-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДемко-Рихтер,Ј., Иванишевић, А., Грачанин, Д., Морача, С., (2012). Микрокредитирање као једно од решења ублажавања проблема незапослености у Србији. Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења (2 ; Нови Сад ; 2012), стр. 89-98. ИСБН 978-86-7892-400-2
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЋирић, Ј., Утицај избора модела утврђивања трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа, докторска дисертација. Економски факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, 2013.
(М72) Одбрањен магистарски радЋирић, Ј., Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије, Магистарска теза, Економски факултет, Суботица, 2008.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметПеровић, В., Неранџић, Б., Ћирић, Ј., Радишић, С., Финансијско пословање - практикум за вежбе, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука , Н. Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-267-1
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметНеранџић, Б., Перовић, В., Ћирић, Ј., Радишић, С., Управљачко рачуноводство- практикум за вежбе, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука , Н. Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-268-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Ћирић, Ј., Грачанин Д.: Кластери - начин повећања конкурентности предузећа, ИЦЕИРД 2008. Међународна конференција о предузетништву, иновативности и регионалном развоју, Скопље: Универзитет, 8. - 11. мај, 2008, стр. 438- 444, ИСБН 978-9989-2636-4-4.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуПушара, К., Ћирић, Ј., Савић, А., Значај уређеног система јавних набавки, Сyморг 2006:, Београд: Факултет организационих наука, 6.-10. јун, 2006, стр. 393- 394, УДК: 005 (048), ИСБН 86-7680-086-3.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.07.2019.
ДоцентМенаџмент и инвестиције у инжењерствуУниверзитет у Новом Саду15.07.2013.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџмент20.03.2012.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука15.07.2011.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.11.2003.