Predmet: Industrijska robotika (12 - II1035)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Cilj predmeta je da se studenti ovladaju osnovima industrijske robotike.
Ishod premeta su znanja iz osnove industrijske robotike.
Osnovni pojmovi i definicije, homogene transformacije, kinematika robota (direktni i inverzni problem), Denavit-Hartenbergova notacija, Jakobijan, sinteza trajektorija, dinamika robota, upravljanje robotima, programiranje robota, senzori u robotici i njihova primena, primena robota u industrijskim zadacima.
Nastava se odvija kroz predavanja i vežbe. Tokom vežbi studenti su obavezni da polože jedan kolokvijum i da urade i polože 3 vežbe na računaru. Kolokvijum obuhvata: homogene transformacije, direktni i inverzni kinematski problem, direktni i inverzni dinamički problem, planiranje trajektorija, upravljanje industrijskim robotima. Vežba na računaru se rade u MATLAB-u. Prva vežba obuhvata homogene transformacije, druga DH notaciju, treća sračunavanje trajektorija (unutrašnjih koordinata). Svaka vežba se brani. Da bi student stekao pravo da izađe na završni ispit mora da položi kolokvijum i uspešno uradi i odbrani sve vežbe. Završni ispit se radi u vidu testa i odnosi se na teoretska pitanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. VukobratovićUvod u robotiku1986Indtitut Mihajlo Pupin, BeogradSrpski jezik
M. Vukobratovićprimenjena dinamika manipulacionih robota1990Tehnička knjiga, Beograd, II dopunjeno i izmenjeno izdanjeSrpski jezik
M. Spong, S. Hutchinson, M. VidyasagarRobot modelling and control1990John Viley& Sons.Engleski
L. Sciavicco, B. SicilianoModelling and control of robot manipulators2000Springer VerlagEngleski
B. Borovac, G. }or]evi', M. Ra[i', M. Rakovi'Industrijska robotika2012Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Borovac dr Branislav
Prof. Emeritus

Predavanja
Nedostaje slika

Raković dr Mirko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Penčić Marko
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nikolić dr Milutin
Vanredni profesor

Auditorne vežbe