Дејан Немец


Недостаје слика

Дејан Немец

Стручни сарадник-Лаборант


Телефон021/485-4508
E-mail
КанцеларијаКабинет 217

Дејан Немец (денем@унс.ац.рс) је рођен 01.02.1972. године у Кикинди. Основну и средњу електротехничку школу "Михајло Пупин", смер рачунарство и аутоматика, завршио је у Новом Саду. Дипломирао је новембра 1998. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, са средњом оценом 8.03 и оценом 10 на дипломском раду. Стручни назив Специјалиста за савремене комуникационе технологије из области електротехнике и рачунарства стекао 2009. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Похађа постдипломске студије на Факултету техничких наука, Нови Сад, смер Телекомуникације. Положио је све испите и тренутно ради на изради магистарске тезе.

 

Од јануара 1999. године ради на Факултету техничких наука, на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала као стручни сарадник. Јануара 2001. године се прима у стални радни однос као Стручни сарадник – лаборант са високом стручном спремом. Поред наставних активности, у великој мери ради на изради и организовању курсева из серије “НКТ – Напредне комуникационе технологије”, које организује Катедра за телекомуникације и обраду сигнала, а намењени су додатном образовању инжењера запослених у привреди. Од 2002. године је координатор НКТ курсева. Један је од аутора приручника и држи предавања на НКТ курсевима: “Основни ИСДН”, “Напредни ИСДН”, “Мобилне радио-комуникације”, “Јавне мреже за пренос података”, “Приступне технологије – ДСЛ, КДС”, “Свет ИП комуникација”, “Технологија ВоИП система” и “МПЛС”. Како ови курсеви представљају и наставу на Специјалистичким струковним студијама на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултета техничких наука, активно учествује у настави на овим студијама. У јулу 2010. године добија звање предавача струковних студија. Од школске 2003/2004. је наставник задужен за стручну праксу на смеру “Телекомуникације”.

 

Био је члан тима за израду техничких захтева за “Кућну телефонску централу Универзитета у Новом Саду”, а као надзорни орган пратио имплементацију исте. Био је члан тима за израду стратешког документа “Стратегија развоја широкопојасних телекомуникационих мрежа АП Војводине за период од 2007. до 2010. године”. Члан је ИЕЕЕ. Од страних језика одлично говори и пише енглески, а служи се италијанским језиком. Ожењен је и отац двоје деце.

Стручни сарадник-Лаборант
НазивУ Установи
Увод у криптологију

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

-

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Квалитет сервиса и управљање саобраћајем у МПЛС мрежама

Специјализиција

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М52) Рад у часопису националног значајаНемец Д.: Стандард 802.11н - ИИ део: Имплементација и будућност, Телекомуникације -стручно-научни часопис Републичке агенције за телекомуникације, 2012, Но 9, пп. 66-78, ИССН 1820-7782
(М52) Рад у часопису националног значајаНемец Д.: Стандард 802.11н - И део: Развој, карактеристике и унапређења која доноси, Телекомуникације -стручно-научни часопис Републичке агенције за телекомуникације, 2011, Но 8, пп. 34-43, ИССН 1820-7782
(М72) Одбрањен магистарски радНемец Д.: Сигурност и мобилност у 802.11 мрежама, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014
(М52) Рад у часопису националног значајаКРАТАК ПРИКАЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШИРОКОПОЈАСНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2010. ГОДИНЕ
(М52) Рад у часопису националног значајаФРАМЕ РЕЛАY У ОКРУЖЕЊУ АТМ И МПЛС МРЕЖА
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНАЧИНИ ОДВЕЗИВАЊА ПРЕТПЛАТНИЧКЕ ПЕТЉЕ И УЛОГА РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПРЕНОС ВИДЕО СИГНАЛА ПРЕКО ДИГИТАЛНЕ ПРЕТПЛАТНИЧКЕ ПЕТЉЕ
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПРЕНОС ГОВОРА ПРЕКО ДСЛ-А, ПРЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ И ТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРЕ