Predmet: Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema (17 - E126)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Ovladavanje studenta teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja, modelovanja i simulacije sistema.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Modelovanje sistema, matematički modeli; Primena Laplasove transformacije; Funkcija prenosa; Modelovanje u prostoru stanja; Analiza u prostoru stanja; Karakteristike i performanse sistema; Analiza stabilnosti, algebarski kriterijumi; Upravljanje sistemima, PID regulatori; Uvod u digitalne sisteme automatskog upravljanja; Simulacija sistema i simulacioni jezici (Matlab/Simulink); Računarska simulacija: modeli i analiza;
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz domaćih zadataka, laboratorijskih i računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson International, BostonEngleski
A. Erdeljan, D. ČapkoŠtampani materijal koji pokriva predavanja i vežbe2005Srpski jezik
Stojić, M.Kontinualni sistemi automatskog upravljanja1985Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Kovacević, B., Đurović, Ž.Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka1995Nauka, BeogradSrpski jezik
Erdeljan, A., Čapko, DModelovanje i simulacija sistema sa primerima2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čapko, D., Vukmirović, S., Bojanić, D.Odabrana poglavlja iz modeliranja i simulacije sistema u Matlab-u2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lendak dr Imre
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukmirović dr Srđan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsenović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Njegovan Sava
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jorgovanović Bojan
Asistent

Laboratorijske vežbe