Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer menadžmenta (Mast. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Inteligentno privređivanje i efektivni menadžment32001.005
Proizvodne strategije (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS)32001.005
Automatizacija upravljanja proizvodnim sistemima20201.005
Izborni predmet INM1 (MS)20200.004
Izborni predmet INM2 (MS)20200.004
Izborni predmet INM3 (MS)20200.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Nove tehnologije u inženjerstvu i menadžmentu22001.005
Izborni predmet INM4 (MS)20200.004
Izborni predmet INM5 (MS)20200.004
Stručna praksa MEN200003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada IM00090.007
Master rad IM00005.0010
 Dokumenta