Predmet: Statistika (06 - SE001)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2014..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Verovatnoće i matematičke statistike. Cilj predmeta je da kod studenta razvije poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih pojava u oblasti informatike. Karakter predmeta je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problemima iz oblasti studiranja. Uz to studenti se osposobljavaju za korišćenje statističkog programa. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće statističke metode, izraditi statističku analizu i suštinski je obrazližiti. To znanje je temelj za bolje razumevanje stručne literature i za uspešan napredak u studijama.
Stečena znanja student treba da koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznaljima stečenim u ovom predmetu. Ovladavanjem teorijskim saznanjima iz područja verovatnoće i matematičke statistike koja se izučavaju u ovom predmetu te veština izračunavanja i tumačenja izračunatih statističkih pokazatelja.
Osnovne definicije u verovatnoći, uslovna verovatnoća i Bajesova formula. Slučajna promenljiva neprekidnog i diskretnog tipa , funkcija raspodele. Dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Brojne karakteristike - očekivanje, disperzija, kovarijansa, korelacija. Granične teoreme. Pojam populacije i statističkog uzorka, metode uzorkovanja . Deskriptivna statistika, tačkaste i intervalne ocene parametara. Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti, interpretacija statističkih zaključaka. Regresiona analiza: linerana, nelinearna i logistička regresija. Vizualizacija statističkih podataka, dijagrami. Statistički modeli u računarstvu (redovi čekanja, Monte Karlo simulacija). Statistički softver “R “.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe(iz statistike). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 24 modula (prvi modul: teorija verovatnoće drugi modul: statistika). Usmeni deo završnog ispita nije obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mila StojakovićMatematička statistika2008FTN, Novi SadSrpski jezik
S.Gilezan, Z.Lužanin, Z.Ovcin, Lj.Nedović, T.Grbić, B.MihajlovićZbirka rešenih zadataka iz statistike2005CMSSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdane25.00
Kolokvijumdane25.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojaković dr Mila
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Arsić Dunja

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ciganović Radojka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Marčeta Marina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stratijev Jelena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe