Predmet: Bezbednost u sistemima elektronskog poslovanja (06 - E2E41)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operativni sistemidada
Internet mrežedane
Osposobljavanje studenata za primenu metoda i tehnika za zaštitu podataka u sistemima elektronskog poslovanja.
Poznavanje metoda i tehnologija za zaštitu podataka. Student je kompententan da koristi kriptografske metode i tehnologije, realizuje softver za zaštitu podataka u sistemima elektronskog poslovanja, projektuje i implementira mehanizme za proveru identiteta i kontrolu pristupa za različite segmetne sistema elektronskog poslovanja.
Kriptografija: pregled osnovnih koncepata, kriptografski protokoli, algoritmi, digitalni potpisi, digitalni sertifikati. Simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, heš funkcije, razmena ključeva. Kriptografski standardi. PKI infrastruktura: upravljanje ključevima, uspostavljanje PKI infrastrukture, sertifikaciona tela, hijerarhija sertifiakcionih tela. Zaštita XML dokumenata: digitalni potpisi, šifrovanje, bezbednost web servisa. Tehnologija smart kartica: organizacija, način rada, standardi, korišćenje. Primena bezbednosnih koncepata na nivou operativnih sistema, baza podataka i računarskih mreža. Provera identiteta: jednofaktorska autentifikacija, dvofaktorska autentifikacija, lozinke, challenge-response princip, napadi, Kerberos, HTTP autentifikacija. Kontrola pristupa: koncepti, elementi, politika, mehanizmi i modeli kontrole pristupa.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Schneier Applied Cryptography Protocols, Algorithms, and Source Code in C 1995 Wiley, New York Engleski
William StallingsCryptography and Network security Principles and Ppractice, Fifth Edition2011Pearson Education, Prentice HallEngleski
David F. Ferraiolo, D. Richard Kuhn, Ramaswamy ChandramouliRole-Based Access Control, Second Edition2007Artech HouseEngleski
Blake DournaeeXML Security2002McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Martinović Lajoš
Asistent

Računarske vežbe