Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

 Sekretar katedre