Predmet: Osnovi elektrotehnike 2 (17 - E110)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi elektrotehnike 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Elektrodistributivni sistemidane
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom Elektromagnetike, sa osnovnim fizičkim zakonima Elektromagnetike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski promenljivih struja. Uz rešavanje jednostavnih mreža prostoperiodične struje, cilj je da se studenti osposobe i za rešavanje simetričnih trofaznih mreža. Studenti se osposobljavaju za proračun impedansi, kao i osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika, kalemova, kondenzatora i spregnutih kalemova.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima, da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu elemenata u mreži i poprave faktor snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama.
Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Amperov zakon, Feromagnetici, Magnetske karakteristike materijala, Granični uslovi, Magnetska kola). Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Vrtložne struje, Površinski efekat i efekat blizine, Sopstvena i međusobna induktivnost, Transformatori, Energija i sile u magnetskom polju). Električna kola vremenski promenljive struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola, Simetrični trofazni sistemi).
Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 22002Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Pekarić, N., Bajović, V.Zbirka rešenih ispitnih zadataka2007Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spasić Teodora
Asistent-master

Auditorne vežbe