Предмет: Пословна интелигенција и системи складишта података у инфраструктурним системима (17 - ESI087)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПримењено софтверско инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 30.07.2017..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Пројектовање база податакадада
Увод у базе податакадада
Специјалистичко образовање студената у области развоја data warehouse (DW) система и њихове примене у области пословне интелигенције, односно софтверске подршке стратешког и тактичког менаџмента организационих система. Овладавање алгоритмима и техникама истраживања података у области информационих система и система за подршку одлучивању.
Стицање вештина и знања, неопходних за пројектовање и реализацију система пословне интелигенције и складишта података у индустријском и пословном домену. Стављање DW система у функцију информационих система и система за подршку одлучивања.
Карактеристике, задаци и области примене ДW система у електроенергетици. Стратешка анализа организационих система у функцији развоја DW система и система пословне интелигенције. Планирање развоја DW система. Општа методологија пројектовања DW система. Општа архитектура DW система. Корпоративни DW системи и Data Mart системи. Општа структура и пројектовање шеме базе података за DW системе. Методе и технике иницијалног пуњења и накнадног освежавања DW базе података. Издвајање, трансформисање и пуњење подацима DW базе података – ETL процес. Генерисање агрегираних података у DW базама података. Механизми система за управљање базама података, намењени за подршку имплементације DW система. Обезбеђење перформантности рада DW система. Системи за подршку одлучивању. OLAP анализе података и алати. Технике и алати за креирање извештаја. Технике и алати за истраживање података у DW системима. Примена у софтверском моделу инфраструктурног система. Преглед алгоритама и модел података у инфраструктурним системима. Нумерички прорачуни у инфраструктурним системима.
Настава се изводи у облику предавања, аудиторних и рачунарских вежби (у рачунарској лабораторији) и консултација. Током целокупног процеса извођења наставе, студенти се подстичу на интезивну комуникацију, критичко резоновање, самостални рад и активан однос према процесу наставе. Услов за добијање потписа и излазак на завршни испит представља извршење свих предиспитних обавеза, у минималном износу од 30 поена.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
William H. InmonBuilding The Data Warehouse, 3rd Edition2002John Wiley & Sons, Inc, USAЕнглески
Ralph Kimball, Margy Ross The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, 2nd Edition2002John Wiley and Sons, Inc.Енглески
Matteo Golfarelli, Stefano RizziData Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies2009McGraw-Hill, USAЕнглески
A.Murray, T.GrubesicCritical Infrastructure - Reliability and Vulnerability2007SpringerЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада15.00
Сложени облици вежбидада10.00
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Предметни пројекатдада30.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Димитриески др Владимир
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дејановић Стефан

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стоја Себастијан
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Пајић Зоран
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе