Primenjeno softversko inženjerstvo


28.05.2014. - 10:19 

Studije primenjenog softverskog inženjerstva na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su zasnovane na najboljim iskustvima najprestižnijih svetskih univerziteta (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Nastavni plan je koncipiran tako da prati najsavremenije tendencije u računarstvu (posebno u softverskom inženjerstvu), radi njihove primene u razvoju kompleksnih softverskih sistema primenjivih na različite industrije.
Studije su podeljene na tri stepena.

Osnovne akademske studije omogućuju sticanje zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva i traju četiri godine (240 ESPB). Prve tri godine su zajedničke, dok u četvrtoj godini izborni predmeti dozvoljavaju studentima da svoje studije oblikuju u skladu sa svojim opredeljenjima i interesovanjima.

Master akademske studije omogućuju sticanje zvanja master inženjer elektrotehnike i računarstva i traju jednu godinu (60 ESPB). Svi predmeti su izborni, radi specijalizacije i produbljivanja znanja u željenom smeru.

Završetkom master studije studenti imaju direktnu prohodnost na studijski program doktorskih akademskih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije, čijim završetkom stiču zvanje doktor nauka elektrotehnike i računarstva. Izborom predmeta doktorskih studija, studenti mogu ostati u oblasti primenjenog softverskog inženjeringa.

U toku studija na studijskom programu primenjenog softverskog inženjeringa, predviđeno je da studenti, posredstvom stručne prakse i uključivanja u najprestižnije softverske projekte domaćih i stranih eksperata, dobiju priliku da primenjuju i oplemenjuju stečena znanja i da brzo stručno sazrevaju. Na taj način studenti mogu da ovladaju najsavremenijim softverskim alatima i tehnologijama, da rade na najmodernijoj opremi i da sarađuju sa stručnjacima vodećih svetskih kompanija u oblasti infrastrukturnog softvera (Microsoft, IBM, Google, Amazon, Schneider Electric).

Studenti primenjenog softverskog inženjerstva imaju priliku da istražuju kompleksne probleme softverskog inženjerstva, cybersecurity, izazove softvera u realnom vremenu, softver u oblaku, da kreiraju i testiraju inovativne tehnologije i upoznaju se sa kompletnim životnim ciklusom jednog softverskog proizvoda, od ideje, preko dizajna, implementacije, verifikacije, testiranja, puštanja u rad i podrške.