Osnovne akademske studije / Primenjeno softversko inženjerstvo
Primenjeno softversko inženjerstvo

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studije primenjenog softverskog inženjerstva na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su zasnovane na najboljim iskustvima najprestižnijih svetskih univerziteta (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Nastavni plan je koncipiran tako da prati najsavremenije tendencije u računarstvu (posebno u softverskom inženjerstvu), radi njihove primene u razvoju kompleksnih softverskih sistema primenjivih na različite industrije.
Studije su podeljene na tri stepena....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Selakov dr Aleksandar
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Algebra4400.009
Softverski alati u elektroenergetici3021.009
Programski jezici i strukture podataka4040.009
Strani jezik 1 - izborni3000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematička analiza4301.009
Osnovi elektrotehnike4400.009
Arhitektura računara4031.009
Sociološki aspekti tehničkog razvoja2000.003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Elektroenergetski sistemi3201.007
Objektno programiranje4031.008
Izborni predmet 12011.004
Logičko projektovanje računarskih sistema 13021.006
Metodi optimizacije u elektroenergetici3201.005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Operativni sistemi4031.008
Izborni predmet 22020.004
Arhitektura distribuiranih sistema u elektroenergetici3021.005
Izborni predmet 34031.008
Diskretna matematika2101.005

Godina: 3, Semestar: Zimski

Programski prevodioci2020.004
Baze podataka 14121.008
Izborni predmet 42-31-200.006
Modeliranje i simulacija sistema4031.008
Interakcija čovek računar3021.004

Godina: 3, Semestar: Letnji

Razvoj elektroenergetskog softvera3012.006
Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima3012.006
Osnove softvera sa kritičnim odzivom u elektroenergetskim sistemima3021.006
Veb programiranje3021.006
Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetskim sistemima3021.006

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 52-302-30.00-1.006
Izborni predmet 63030.006
Izborni predmet 730-30-30.006
Izborni predmet 830-30-30.00-1.006
Izborni predmet 93021.006

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 103030.006
Izborni predmet 113021.006
Stručna praksa0003.003
Projekat0030.003
Izrada i odbrana diplomskog rada00010.0012